Base description which applies to whole site

Uitgavenplafond Corona 2020 - 2022

De coronamonitor krijgt per 17 mei 2023 geen updates meer.

Mede als gevolg van de uitgaven in het kader van de coronacrisis zijn de uitgaven van het Rijk fors gestegen. Het kabinet beheerst de uitgaven van het Rijk door vaste uitgavenplafonds te hanteren. Deze geven het maximum aan van de uitgaven in een gegeven jaar. De jaren 2020 tot en met 2023 kennen bijzondere uitgaven in het kader van de coronacrisis. De coronagerelateerde uitgaven zijn buiten het plafond geplaatst, om te voorkomen dat deze uitgaven ertoe leiden dat er minder kon worden uitgegeven aan andere zaken. Tot 2021 bestond het uitgavenplafond uit drie deelplafonds: Rijksbegroting, Sociale Zekerheid en Zorg. In 2022 is daar het deelplafond Investeringen bijgekomen. 

Licence