Base description which applies to whole site

Corona staatsschuld 2020 - 2022

De coronamonitor krijgt per 17 mei 2023 geen updates meer.

Tijdens de coronacrisis achtte het kabinet het niet wenselijk om andere uitgaven te verminderen vanwege de uitgaven aan de nood- en steunpakketten. In navolging van het trendmatig begrotingsbeleid zijn de corona uitgaven buiten de plafonds geplaatst, om te voorkomen dat deze uitgaven ertoe leidden dat er minder kon worden uitgegeven aan andere zaken. Daarmee liep de staatsschuld op. Doordat in goede jaren buffers zijn opgebouwd, is er ook nu nog budgettaire ruimte om de toename aan uitgaven op te vangen. Dit dempt sterke economische schommelingen.

Ondanks de sombere verwachten voor de EMU-schuld is deze in 2021 uitgekomen op 52,1 % van het bbp. De verbetering ten opzichte van die ramingen heeft zich voorgedaan dankzij een beter EMU-saldo, maar ook dankzij een hoger bbp dan eerder werd verwacht (het noemereffect) en een lagere schuld eind 2020. 

Het niveau van de staatsschuld blijft volgend jaar naar verwachting relatief gunstig. De Nederlandse overheidsschuld bedraagt naar verwachting in 2022 49,8% bbp en komt in 2023 uit op 49,5% bbp, wat neerkomt op circa 500 miljard euro.

 

Licence