Base description which applies to whole site

Corona staatsschuld

De staatsschuld volgens de EMU-definitie is 54,5 procent van het bbp, dat is zo'n € 435 mld. Doordat in goede jaren buffers zijn opgebouwd, is er budgettaire ruimte om het verlies aan inkomsten en de toename aan uitgaven op te vangen. Daarom hoeft er niet direct te worden bezuinigd en hoeven de belastingen niet direct te worden verhoogd. Dit dempt sterke economische schommelingen.

Licence