Base description which applies to whole site

Studiegroep Begrotingsruimte

De Studiegroep Begrotingsruimte (SBR) is het advies van een ambtelijke werkgroep over de hoofdlijnen van het begrotingsbeleid en de begrotingsregels voor de aankomende kabinetsperiode. 

Voor de 17e keer adviseert de Studiegroep Begrotingsruimte voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen de politiek over de begrotingsdoelstelling en de begrotingssystematiek. Met dit advies kunnen politieke partijen een goede afweging maken over het te voeren begrotingsbeleid in de volgende kabinetsperiode. 

Door de val van het kabinet heeft de studiegroep een versnelde procedure doorlopen. De begrotingsdoelstellingen zijn opgenomen in het eerste advies dat vandaag is gepresenteerd in aanloop naar de verkiezingen. Het advies over de begrotingssystematiek- en regels volgt in december van dit jaar voorafgaand aan de formatie.

Rol en Samenstelling Studiegroep

De Studiegroep Begrotingsruimte werd in 1971 ingesteld. De Studiegroep Begrotingsruimte wordt traditiegetrouw voorgezeten door de Secretaris-Generaal van het ministerie van Financiën en bestaat verder uit hoge ambtenaren en directeuren van het ministerie van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank. Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben een adviserende rol.

Het formele traject van de SBR begint met het opstellen van de adviesaanvraag van het kabinet (via de minister van Financiën). Na instemming door de ministerraad wordt het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit gebeurt zonder verdere standpuntbepaling van het kabinet.

De overheid heeft veel aanbevelingen van de SBR in de loop der jaren overgenomen, zoals de voorstellen voor de begrotingsregels en het trendmatig begrotingsbeleid. Hier vindt u een historisch overzicht van alle rapporten sinds 1971: 

Licence