Base description which applies to whole site

17de rapport Studiegroep Begrotingsruimte

De Studiegroep Begrotingsruimte (SBR) adviseert een koerscorrectie op de begroting voor de aankomende kabinetsperiode vanwege de volgende bevindingen

De studiegroep adviseert een opgave van structureel circa 17 miljard euro vanaf 2028, dat volgt uit een correctie naar een feitelijk saldo van circa -2% bbp en een structureel saldo van circa -1,6% bbp.

De invulling van de begrotingsopgave vraagt uiteraard politieke keuzes. De studiegroepacht deze haalbaar met daarbij een aantal belangrijke aandachtspunten

Licence