Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1

Budgettaire kerngegevens

Tabel: Budgettaire kerngegevens in miljoenen euro (in lopende prijzen; min betekent uitgaven)

 2005
1. Netto-uitgaven onder het kader RBG-eng– 93 011
2. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven SZA– 15 093
3. Netto uitgaven niet relevant voor enig kader*– 17 648
  
4. Netto begrotingsgefinancierde uitgaven (4=1+2+3)– 125 751
5. Belastingen114 307
6. Overig2 578
7. EMU-saldo Centrale Overheid– 8 867
  
8. EMU-saldo Lokale Overheid– 3 000
  
9. EMU-saldo Sociale Fondsen969
  
10. EMU-saldo rest Centrale Overheid0
  
11. EMU-saldo (– = tekort)– 10 897
idem, in % BBP-2,3%
  
BBP (in miljarden euro's)476

* excl. aflossing en uitgifte vaste schuld.

Licence