Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 3

Budgettaire effecten aankoop gastransportnetwerk

Tabel: Budgettaire effecten gastransportnetwerk (euro mld)

  20052006200720082009
1Bruto aankoopbedrag– 9,91    
 wv BTW1,58    
 wv Vpb2,25    
 wv NBM3,30    
2Netto-aankoopbedrag(-2,78)    
3Gasbaten0,270,430,400,390,37
4Dividend– 0,16– 0,37– 0,34– 0,31– 0,28
5Vpb– 0,04– 0,04– 0,05– 0,04– 0,04
6EMU-saldo (= 2 t/m 5) (– = tekortverlaging)0,080,030,020,050,06

In 2005 vindt de aankoop plaats van het gastransportnetwerk door het Rijk. Bovenstaande tabel geeft de totale budgettaire effecten weer van deze transactie.

1 en 2: Het bruto-aankoopbedrag van het gastransportbedrijf bedraagt 9,9 miljard euro. De aankoop is zodanig vormgegeven dat het overeengekomen netto-bedrag wordt gerealiseerd door een bruto-aankoopbedrag te betalen en er gelijktijdig belasting over te heffen. Gelijk met de aankoop worden door de staat BTW, Vpb en niet-belastingontvangsten terugontvangen. Het netto-aankoopbedrag bedraagt derhalve 2,78 mld. Het netto-aankoopbedrag betreft een financiële transactie en is daarom niet relevant voor het EMU-saldo.

3 t/m 5.: Door de herstructurering van het gasgebouw vindt een verschuiving plaats tussen gasbaten en dividend/vpb-ontvangsten. Binnen de huidige structuur vloeien opbrengsten uit transport van aardgas, via de Maatschap Groningen, in de aardgasbaten. Na herstructurering worden handel en transport van gas gescheiden. De aardgasbaten zullen dan alleen nog opbrengsten uit handel omvatten. Dit wordt gecompenseerd door dividend- en vpb-ontvangsten die de staat ontvangt van het nieuwe gastransportbedrijf.

6. Totaal effect aankoop gastransportnetwerk op EMU-saldo.

Verticale Toelichting Voorjaarsnota 2005

Huis der Koningin

I HUIS DER KONINGIN: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)6,36,36,36,36,3
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Vervallen uitkering ZKH Prins Bernhard– 0,6– 0,6– 0,6– 0,6– 0,6
 – 0,6– 0,6– 0,6– 0,6– 0,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 0,6– 0,6– 0,6– 0,6– 0,6
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)5,65,65,65,65,6
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)5,65,65,65,65,6

Staten-Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)0,00,00,00,00,0
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen3,30,40,40,40,4
 3,30,40,40,40,4
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Omzetten ii/stand ow 2005112,30,00,00,00,0
Diversen1,40,60,60,50,5
 113,70,60,60,50,5
Niet van toepassing     
Rijksbegroting in enge zin     
Stand miljoenennota0,0108,8109,9108,9108,4
 0,0108,8109,9108,9108,4
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005117,0109,8110,9109,8109,3
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)117,0109,8110,9109,8109,3
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)117,0109,8110,9109,8109,3

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)0,00,00,00,00,0
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen2,10,10,10,00,0
 2,10,10,10,00,0
Niet van toepassing     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen0,01,91,91,91,9
 0,01,91,91,91,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20052,12,12,11,91,9
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)2,12,12,11,91,9
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)2,12,12,11,91,9

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)0,00,00,00,00,0
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen1,64,43,23,13,1
 1,64,43,23,13,1
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen0,0– 1,54,60,50,5
 0,0– 1,54,60,50,5
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Omzetten ii/stand ow200590,40,00,00,00,0
Diversen1,60,60,40,40,4
 92,00,60,40,40,4
Niet van toepassing     
Rijksbegroting in enge zin     
Stand miljoenennota0,086,081,180,680,6
 0,086,081,180,680,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200593,689,489,384,684,6
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)93,689,489,384,684,6
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)93,689,489,384,684,6

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)0,00,00,00,00,0
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen0,20,00,00,00,0
 0,20,00,00,00,0
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen– 0,4– 0,3– 0,2– 0,2– 0,2
 – 0,4– 0,3– 0,2– 0,2– 0,2
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen3,50,20,00,00,0
 3,50,20,00,00,0
Niet van toepassing     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen0,02,92,92,92,9
 0,02,92,92,92,9
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20053,32,82,82,82,8
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)3,32,82,82,82,8
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)3,32,82,82,82,8

Algemene Zaken

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)53,244,643,543,343,3
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Uitvaart ZKH Prins Bernhard1,20,00,00,00,0
 1,20,00,00,00,0
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Nat. Comité Zilveren Regeringsjubileum HM Koningin Beatrix– 4,00,00,00,00,0
Diversen0,2– 0,4– 0,5– 0,5– 0,5
 – 3,8– 0,4– 0,5– 0,5– 0,5
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen0,50,20,20,20,2
 0,50,20,20,20,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 2,1– 0,1– 0,3– 0,3– 0,3
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)51,144,443,243,043,0
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)51,144,443,243,043,0

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)4,44,44,44,44,4
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen0,00,00,00,00,0
 0,00,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20050,00,00,00,00,0
      
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)4,44,44,44,44,4
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)4,44,44,44,44,4

Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum HM Koningin Beatrix

De begroting van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix komt lager uit dan eerder geraamd.

Koninkrijksrelaties

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)152,2168,9166,5165,3158,0
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Intertemporele compensatie walradarsysteem– 5,55,50,00,00,0
Investering kustwacht5,30,00,00,00,0
Schuldsanering Aruba5,40,00,00,00,0
Veiligheidsplan Nederlandse Antillen7,814,10,00,00,0
Diversen10,1– 0,1– 0,1– 0,1– 0,1
 23,119,5– 0,1– 0,1– 0,1
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Restant liquiditeitssteun (desaldering)13,20,00,00,00,0
Diversen8,7– 0,5– 0,30,0– 0,1
 21,9– 0,5– 0,30,0– 0,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200545,019,1– 0,3– 0,1– 0,1
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)197,2188,0166,2165,2157,9
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)197,2188,0166,2165,2157,9

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)19,019,116,216,217,2
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen– 4,5– 3,2– 3,2– 0,9– 0,9
 – 4,5– 3,2– 3,2– 0,9– 0,9
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Restant liquiditeitssteun (desaldering)13,20,00,00,00,0
Diversen9,10,00,00,00,0
 22,30,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200517,8– 3,2– 3,2– 0,9– 0,9
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)36,815,913,015,316,3
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)36,815,913,015,316,3

Investering kustwacht

In 2004 heeft de aanbesteding in het kader van de geplande investeringen ten behoeve van de Kustwacht vertraging opgelopen. De hiervoor uitgetrokken middelen zullen in 2005 tot besteding komen.

Schuldsanering Aruba

Aangezien Aruba in 2004 niet aan de daartoe gestelde voorwaarde van begrotingsevenwicht heeft voldaan, zijn de middelen voor de schuldsanering Aruba onbesteed gebleven. Deze middelen worden conform bestaande afspraken overgeheveld naar 2005.

Veiligheidsplan Nederlandse Antillen

Nederland en de Nederlandse Antillen hebben in januari 2005 afspraken gemaakt over intensieve samenwerking om de criminaliteit in de Antillen terug te dringen. Voor de uitvoering van deze afspraken wordt additioneel in 2005 en 2006 cumulatief 22 mln. uitgetrokken.

Intertemporele compensatie walradarsysteem

In het samenwerkingsplan tussen Nederland en de Nederlandse Antillen ter uitvoering van het urgentieprogramma zijn afspraken gemaakt over de installatie van een walradarsysteem. De investeringen zullen worden bekostigd uit de nog gereserveerde liquiditeitsteun (ca. 13,2 mln.). De intertemporele compensatie is noodzakelijk, omdat de investeringen over twee jaren gespreid zullen plaatsvinden.

Restant liquiditeitssteun

Een deel van de in 2000 aan de Nederlandse Antillen verstrekte liquiditeitssteun is niet tot besteding gekomen. Deze middelen zullen worden benut voor investeringen in een walradarsysteem.

Buitenlandse Zaken

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)6 363,76 840,46 968,67 143,37 322,7
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Invoerrechten– 55,20,00,00,00,0
Vierde eigen middel– 151,00,00,00,00,0
Diversen0,80,00,00,00,0
 – 205,40,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 205,40,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)6 158,36 840,46 968,67 143,37 322,7
Totaal Internationale samenwerking4 231,04 285,14 399,04 419,44 559,8
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)10 389,311 125,411 367,711 562,711 882,5

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)458,5480,0504,8530,3557,4
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen– 13,30,00,00,00,0
      
 – 13,30,00,00,00,0
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 13,30,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)445,2480,0504,8530,3557,4
Totaal Internationale samenwerking121,093,493,898,198,1
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)566,2573,4598,6628,4655,4

Invoerrechten

Als gevolg van de neerwaartse aanpassing van de invoerraming is de afdracht van de invoerrechten neerwaarts aangepast.

Vierde eigen middel

De wijzigingen bij de EU-afdrachten wordt veroorzaakt door lagere afdrachten uit hoofde van het vierde eigen middel. Bij de onderhandelingen over de Europese begroting is de omvang van deze begroting ruim 3 mrd. lager dan waar bij de opstelling van de nationale begroting vanuit was gegaan. Dit levert een meevaller voor de Nederlandse afdrachten op.

Justitie

VI JUSTITIE: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)5 316,15 061,05 008,05 006,65 028,3
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Asiel: bezetting COA61,0124,783,72,42,4
Asiel: krimpkosten COA– 36,52,812,00,00,0
Asiel: opvang ama's 18+22,315,00,00,00,0
Asiel: ramingsbijstelling ama's– 1,1– 1,5– 4,7– 6,0– 11,5
Diversen13,75,52,62,02,0
 59,4146,593,6– 1,6– 7,1
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Asiel: COA nieuw opvangmodel10,215,411,910,810,8
Asiel: lagere kosten terugkeer 26 000– 10,6– 9,6– 2,90,00,0
Eindejaarsmarge 200435,40,00,00,00,0
Gevangeniswezen24,721,721,721,721,7
Gezinsvoogdij5,66,68,812,812,8
Motie verhagen: jeugdzorg12,312,112,112,112,1
PIA taakstelling– 9,1– 15,4– 24,5– 24,5– 24,5
Terrorismebestrijding13,222,023,021,221,2
Voortzetten remigratiewet7,011,112,615,215,2
Diversen37,245,225,021,316,9
 125,9109,187,790,686,2
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Loonbijstelling tranche 200534,45,95,95,95,9
Prijsbijstelling21,523,322,622,722,9
Diversen4,8– 28,0– 30,5– 24,6– 23,7
 60,71,2– 2,04,05,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005245,9256,7179,393,184,3
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)5 562,05 317,75 187,35 099,65 112,5
Totaal Internationale samenwerking6,616,115,127,318,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)5 568,65 333,85 202,45 126,95 130,5

VI JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)989,31 017,01 025,31 026,01 025,6
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Asiel: meevaller COA 200416,80,00,00,00,0
Asiel:ODA toerekening eerstejaars asielopvang– 23,8– 21,1– 15,3– 18,8– 18,8
 – 7,0– 21,1– 15,3– 18,8– 18,8
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Ramingsbijstelling boeten en transacties6,016,016,016,016,4
 6,016,016,016,016,4
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen21,8– 2,8– 2,4– 3,4– 3,4
Niet tot een ijklijn behorend     
Vergoeding overdracht vermogensbestanddelen RvdR60,20,00,00,00,0
Diversen– 0,10,00,00,00,0
 81,9– 2,8– 2,4– 3,4– 3,4
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200580,8– 7,9– 1,7– 6,2– 5,8
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)1 070,11 009,11 023,71 019,81 019,8
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)1 070,11 009,11 023,71 019,81 019,8

Asiel: bezetting COA

De gemiddelde bezetting bij het COA blijft dalen, omdat de uitstroom de instroom ruim overtreft. Echter, het tempo waarin dit gebeurt, moet ten opzichte van vorig jaar worden bijgesteld. Dit is mede het gevolg van internationale ontwikkelingen, waardoor terugkeer naar een aantal landen vooralsnog niet mogelijk is.

Asiel: krimpkosten COA

De vertraging van de daling van de gemiddelde bezetting leidt tot een matiging van de krimpkosten die het COA maakt.

Asiel: opvang AMA's 18+

Uitgeprocedeerde AMA's 18+ onder de oude vreemdelingenwet verliezen niet hun recht op opvang, zolang er aan hun daadwerkelijke terugkeer wordt gewerkt. Het aantal uitgeprocedeerde AMA's 18+ dat langer in opvang blijft is hoger dan geraamd. Er is een speciaal project opgezet om de verblijfsduur zo kort mogelijk te houden na uitgeprocedeerd te zijn.

Asiel: ramingsbijstelling AMA's

Door de structureel lagere instroom van AMA's doen zich op termijn verdere besparingen voor op het AMA-budget.

Asiel: COA nieuw opvangmodel

Als uitvloeisel van de Terugkeernota heeft het COA nieuwe opvangmodaliteiten geïmplementeerd voor de oriëntatie- en de terugkeerfase. Hiervoor worden extra middelen uitgetrokken.

Asiel: lagere kosten terugkeer 26 000

Binnen het project «facilitering terugkeer 26 000» maken uitgeprocedeerde asielzoekers meer dan voorzien gebruik van de faciliteiten om vrijwillig terug te keren naar het land van herkomst. Dit leidt tot een lagere inzet bij uitvoerende ketenorganisaties en daarmee tot lagere kosten.

Gevangeniswezen

Autonome ontwikkelingen (o.a. langere vrijheidsstraffen) die optreden tijdens de uitvoering van het veiligheidsprogramma vergen een uitbreiding van sanctiecapaciteit. In het gevangeniswezen worden er nu extra plaatsen gecreëerd.

Gezinsvoogdij

Het deltaplan gezinsvoogdij zal worden ingevoerd. Het doel is om door een methodische manier van werken en verlaging van de caseload, de kwaliteit van de gezinsvoogdij te verbeteren. Door de verlaging van de caseload hebben gezinsvoogden meer tijd voor hun cliënten. Tevens worden extra middelen ingezet om de Raad voor de Kinderbescherming de mogelijkheid te geven beëindigingen van de uithuisplaatsingen en het niet-verlengen van onder toezichtstellingen te laten toetsen.

Motie Verhagen: jeugdzorg

Deze mutatie is in de nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2005 reeds toegelicht (Kamerstuk 29 800 VI, nr. 10).

PIA taakstelling

Door professioneel inkopen en aanbesteden (PIA) kan efficiency voordeel gerealiseerd worden. Hiertoe is bij Miljoenennota 2005 een taakstelling geparkeerd op de EZ-begroting. Samen met het restant van de PIA taakstelling uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord wordt deze nu over de departementen verdeeld.

Terrorismebestrijding

Het betreft de intensiveringen zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer 10 september 2004 (NCTb) resp. 24 januari 2005 (terrorismebestrijding). Het betreft hier onder andere de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de verruiming taakopdracht Landelijk Overleg Minderheden en het Openbaar Ministerie.

Voortzetten remigratiewet

De maatregel om de remigratiewet af te schaffen zal niet worden uitgevoerd. Remigranten kunnen bij remigratie gebruik blijven maken van de vertrekpremie en de uitkering. De eerder voorziene besparing treedt niet op.

Asiel: ODA-toerekening eerstejaars asielopvang

Als gevolg van de verminderde instroom van asielzoekers wordt de ontvangstenraming van de ODA-toerekening voor de totale kosten van de eerste jaarsopvang neerwaarts bijgesteld.

Asiel: meevaller COA 2004

Het COA heeft in 2004 een positief bedrijfsresultaat behaald. Naar aanleiding van de vaststelling van de subsidie over 2004 zal derhalve in 2005 een bedrag van 16,8 mln. worden terugontvangen van het COA.

Ramingsbijstelling boeten en transacties

De geïndexeerde boeten- en transactietarieven leiden naar verwachting tot hogere opbrengsten dan nu in de meerjarenraming is verwerkt.

Vergoeding overdracht vermogensbestanddelen RvdR

Per 1 januari 2005 voert de Raad voor de Rechtspraak een financiële administratie volgens het baten-lastenstelsel. Op deze datum zijn de activa overgenomen van het moederdepartement. Op basis van de definitieve openingsbalans ontvangt de RvdR een initiële lening die op de begroting van justitie leidt tot een niet-relevante ontvangst.

Binnenlandse Zaken

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)5 168,85 261,45 354,15 352,25 354,7
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen0,60,60,60,60,6
 0,60,60,60,60,6
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Biometrie investeringen rijk4,034,53,50,00,0
Commissie Havermans12,818,826,033,336,2
Arbeidsvoorwaarden45,00,00,00,00,0
Referendum Europese grondwet27,10,00,00,00,0
Terrorismebestrijding23,440,457,156,257,3
Diversen71,88,92,6– 2,4– 2,4
 184,1102,689,287,191,1
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Loonbijstelling tranche 200542,25,95,95,96,0
Diversen23,331,727,327,828,1
 65,537,633,233,734,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005250,1140,8123,1121,5125,8
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)5 419,05 402,25 477,25 473,85 480,6
Totaal Internationale samenwerking0,30,30,30,30,3
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)5 419,35 402,55 477,45 474,05 480,9

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)453,3465,4479,0488,4489,6
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen15,9– 1,60,00,00,0
 15,9– 1,60,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200515,9– 1,60,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)469,2463,8479,0488,4489,6
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)469,2463,8479,0488,4489,6

Biometrie (investeringen Rijk)

Er worden extra middelen uitgetrokken voor de investeringen van het Rijk om de invoering van biometrie bij reisdocumenten mogelijk te maken; o.a. voor het aanpassen van de centrale productiefaciliteiten bij de SDU.

Commissie Havermans

Naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie bestuurlijke evaluatie AIVD heeft het kabinet besloten tot een stapsgewijze verhoging van het AIVD-budget voor o.a. extra capaciteit voor operationele controle, analyse en de inlichtingentaak buitenland, alsook voor investeringen in technische infrastructuur. Dit beleid is al aan de Tweede Kamer gemeld bij brief van 24 januari 2005.

Arbeidsvoorwaarden

Het arbeidsvoorwaardenbudget 2005 is verhoogd met 45 mln. Het betreft middelen die in 2004 niet tot besteding zijn gekomen als gevolg van het uitblijven van een nieuwe CAO voor het Rijkspersoneel.

Referendum Europese grondwet

Voor de organisatie van het referendum over de Europese grondwet wordt 27,1 mln. uitgetrokken. De middelen zijn bestemd voor gemeenten ter compensatie van de uitvoeringskosten, communicatiekosten, subsidies en project- en organisatiekosten.

Terrorismebestrijding

Bij brief van 24 januari 2005 heeft het kabinet verdere intensiveringen in verband met terrorismebestrijding aangekondigd. Voor BZK gaat het o.a. om extra capaciteit voor bewaken en beveiligen van personen en objecten, uitbreiding van de regionale inlichtingendiensten en van de nationale recherche.

Onderwijs Cultuur Wetenschap

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)26 556,926 888,027 325,827 528,427 690,7
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Leerlingen- en studentenaantallen105,6206,0239,2241,4245,8
Autonome raming studiefinanciering– 86,5– 25,0– 110,5– 100,6– 108,6
Diversen14,85,61,20,20,2
 33,9186,6129,9141,0137,4
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Vervangings- en participatiefonds59,094,675,075,075,0
Motie Verhagen collegegeld14,644,844,844,844,8
Motie Verhagen leeftijdsgrens0,023,947,947,947,9
Motie Verhagen onderwijsachterstandenbeleid42,075,0100,0100,0100,0
Eindejaarsmarge74,40,00,00,00,0
Diversen– 29,441,922,19,7– 8,7
 160,6280,2289,8277,4259,0
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Loonbijstelling tranche 2005207,728,729,229,329,4
Prijsbijstelling72,472,272,973,274,4
Diversen2,1– 4,4– 11,9– 11,6– 17,5
Niet tot een ijklijn behorend     
Leerlingen- en studentenaantallen15,139,859,567,962,4
Autonome raming studiefinanciering85,068,9134,4126,3132,6
Diversen18,218,519,119,820,8
 400,5223,7303,2304,9302,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005594,9690,5722,9723,3698,4
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)27 151,827 578,528 048,628 251,728 389,1
Totaal Internationale samenwerking61,260,760,760,760,7
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)27 213,027 639,228 109,328 312,428 449,8

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)1 303,61 347,31 379,11 423,81 485,6
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Leerlingen- en studentenaantallen21,326,830,533,134,6
Autonome raming studiefinanciering– 33,9– 44,5– 50,5– 52,3– 52,9
Diversen3,10,00,00,00,0
 – 9,5– 17,7– 20,0– 19,2– 18,3
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Correctie Media– 0,8– 0,6– 0,5– 0,4– 37,8
OALT34,50,00,00,00,0
 33,7– 0,6– 0,5– 0,4– 37,8
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen– 4,1– 10,8– 16,9– 15,9– 20,9
Niet tot een ijklijn behorend     
Verkoop NOB70,30,00,00,00,0
Diversen11,018,826,333,678,1
 77,28,09,417,757,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005101,5– 10,3– 11,1– 2,01,0
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)1 405,01 336,91 368,11 421,81 486,6
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)1 405,01 336,91 368,11 421,81 486,6

Leerlingen- en studentenaantallen

Er is sprake van toenemende deelname aan het onderwijs. Stijgingen van leerlingen- en studentenaantallen zitten voornamelijk in MBO-BOL, HBO voltijd en WO. De daarvoor benodigde financiële middelen worden aan de begroting toegevoegd zonder dat onderwijs daarvoor compensatie hoeft te leveren (cf Paasakkoord).

Autonome Raming Studiefinanciering

De raming van de studiefinancieringsuitgaven wordt neerwaarts bijgesteld.

Dit is het gevolg van o.a. een herberekening van de effecten van de prestatiebeurs BOL, verbeteringen in de boekingsystematiek van de IB-groep, de meerjarige doorwerking van de realisaties over 2004 en een eenmalige meevaller als gevolg van het afschaffen van de lesgeldvoorschotten.

Vervangings- en Participatiefonds

Het vervangingsfonds heeft momenteel onvoldoende middelen om vervanging van leraren op te vangen. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de inkomsten in het fonds t.o.v. de vervangingslasten. Met deze extra middelen kan de vervangingsgraad in het Primair- en Voortgezet Onderwijs stijgen. Daarnaast daalt de komende jaren naar verwachting het aantal I/D-banen in het onderwijs. De kosten van de werkloosheidsuitkeringen worden gedragen door het Participatiefonds. Het daar ontstane tekort wordt gecompenseerd.

Motie Verhagen collegegeld

De in de Miljoenennota 2005 aangekondigde verhoging van het collegegeld is als onderdeel van de Motie Verhagen teruggedraaid.

Motie Verhagen leeftijdsgrens

De in de begroting 2005 voorgestelde stop op bekostiging van HO instellingen voor studenten die na hun dertigste met een studie beginnen is teruggedraaid als onderdeel van de Motie Verhagen.

Motie Verhagen onderwijsachterstandenbeleid

De ombuiging op het onderwijsachterstandenbeleid is als onderdeel van de motie Verhagen teruggedraaid. De middelen worden geherprioriteerd binnen het onderwijsachterstandenbeleid en ingezet voor VVE en achterstandsleerlingen in het VMBO.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de OCW-begroting. Voor een deel (ca 28 mln.) wordt de eindejaarsmarge ingezet voor uitgaven en projecten die over de jaargrens liepen. Het restant (ca 46 mln.) wordt via een intertemporele compensatie in 2006 ingezet ter dekking van een tekort op de OCW-begroting dat o.a. is ontstaan als gevolg van het grillige verloop van de herberekening van de autonome raming studiefinanciering (minder meevallende uitgaven in 2006).

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2005 is overgeboekt naar de departementale begrotingen. Omdat de loonbijstelling tranche 2005 niet toereikend is voor de gestegen loonkosten van de overheidswerkgevers, voornamelijk vanwege de gestegen ABP-premies, heeft het kabinet besloten deze negatieve arbeidsvoorwaardenruimte incidenteel te compenseren. Hierdoor valt de loonbijstelling in 2005 incidenteel hoger uit dan het structurele niveau van de loonbijstellingstranche.

Beroep op prestatiebeurzen

Als gevolg van een toename van de studentenaantallen neemt het beroep op de prestatiebeurs toe.

Autonome Raming Studieleningen

Studenten lenen naast hun prestatiebeurs meer bij. Deze leningen zijn niet-relevant voor de ijklijn, omdat deze immers worden terugbetaald.

Daarnaast heeft herberekening BOL ook gevolgen voor de niet relevante ontvangsten bij de studiefinanciering.

Leerlingen- en studentenaantallen

Als gevolg van de stijgingen van de leerlingenaantallen in het Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs nemen ook de lesgeldontvangsten toe.

Autonome Raming Studiefinanciering

Als gevolg van o.a. een herberekening van de effecten van de prestatiebeurs BOL, verbeteringen in de boekingsystematiek van de IB-groep en de meerjarige doorwerking van de realisaties over 2004 wordt de raming van de studiefinancieringsontvangsten bijgesteld.

Correctie Media

De mutatie bij de mediaontvangsten betreft een technische correctie tussen voor de ijklijn relevante- en niet relevante ontvangsten.

OALT

Met ingang van 1 augustus 2004 is de bekostiging van het Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) beëindigd. Vooruitlopend op de beëindiging van het OALT-beleid zijn de bevoegdheidseisen voor OALT-leraren aangescherpt. Hierdoor werden minder OALT-leraren aangenomen en ontstonden reserves bij gemeenten. Deze reserves worden in 2005 teruggevorderd en in de periode 2006–2009 ingezet voor flankerend beleid (o.a. loonsuppletie en werkloosheidsuitkering) voor voormalige OALT-leraren.

Verkoop NOB

De opbrengst van de verkoop van het Nederlandse Omroep Bedrijf (NOB) komt naar verwachting in 2005 eindelijk binnen op de OCW-begroting.

Nationale Schuld (IXA)

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)14 619,314 074,115 620,316 704,817 573,0
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Rentelasten kasbeheer– 26,50,00,00,00,0
Wijziging kapitaalmarktberoep en rente– 378,5– 573,1– 476,4– 415,8– 434,8
Diversen5,66,924,424,324,3
 – 399,4– 566,2– 452,0– 391,5– 410,5
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen0,30,10,00,00,0
Niet tot een ijklijn behorend     
Mutatie rekening-courant en deposito's636,80,00,00,00,0
Rentelasten sociale fondsen– 61,4– 30,2– 48,9– 5,888,6
Diversen1,20,60,60,60,6
 576,9– 29,5– 48,3– 5,289,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005177,6– 595,8– 500,3– 396,6– 321,2
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)14 797,013 478,315 119,916 308,217 251,8
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)14 797,013 478,315 119,916 308,217 251,8

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)1 678,83 657,16 401,26 784,67 340,0
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Geldmarktberoep en rente10,915,930,930,930,9
Rentebaten kasbeheer– 29,40,00,00,00,0
Rentebaten swaps– 14,9– 30,718,8– 28,5– 62,7
Diversen0,20,00,00,00,0
 – 33,2– 14,849,72,4– 31,8
Technische mutaties     
Niet tot een ijklijn behorend     
Mutaties rekening courant en deposito's520,00,00,00,00,0
Diversen0,60,00,00,00,0
 520,60,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005487,4– 14,849,72,4– 31,7
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)2 166,23 642,36 450,96 787,07 308,3
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)2 166,23 642,36 450,96 787,07 308,3

Rentebaten en -lasten kasbeheer

Het kasbeheer betreft vooral het geïntegreerd middelenbeheer met sociale fondsen, agentschappen, RWT's (Rechtspersonen met een Wettelijke Taak) en derden. De rentebaten bestaan hoofdzakelijk uit ontvangsten over verstrekte leningen en de rentelasten uit betalingen over rekening-courantsaldi, die door de instellingen in de schatkist worden aangehouden. Door de neerwaartse bijstelling van de korte en de lange rente in 2005 zijn zowel de baten als de lasten lager dan eerder geraamd.

Wijziging Kapitaalmarktberoep en rente

De rentelasten nemen in 2005 en de jaren hierna af door een lager beroep op de kapitaalmarkt. Dit wordt ten eerste veroorzaakt door neerwaartse bijstellingen van het financieringstekort op kasbasis. Ten tweede dalen de rentelasten doordat de schuld wordt geherfinancierd tegen een lagere rente dan eerder werd aangenomen.

Mutatie rekening-courant en deposito's

De uitgaven zijn hoger doordat een grotere afname van het rekening-courantsaldo van de sociale fondsen wordt verwacht. De ontvangsten zijn hoger omdat meerdere instellingen pas in 2005 aan het geïntegreerd middelenbeheer gaan deelnemen ten gevolge van een vertraging in 2004. Dit heeft een extra toename van het rekening-courantsaldo van RWT's in 2005 tot gevolg.

Rentelasten sociale fondsen

De staat geeft een rentevergoeding over het rekening-couranttegoed van de sociale fondsen. Door een lager rekening-courantsaldo en een lagere korte rente nemen de rentelasten af.

Geldmarktberoep en rente

De ontvangsten nemen toe doordat de raming voor de gemiddelde stand van de uitzettingen opwaarts is bijgesteld. Dit betreft tijdelijke geldmarktuitzettingen in het kader van het kasmanagement.

Rentebaten swaps

Op grond van de swapstrategie worden meer payerswaps ingezet met het doel om het begrotingsrisico in de komende jaren te verminderen. Dit zorgt voor een daling van de ontvangsten.

Financiën (XIB)

IXB FINANCIËN: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)3 712,43 718,73 683,43 682,13 686,7
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen1,5– 3,80,00,00,0
 1,5– 3,80,00,00,0
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Fiscale wetsvoorstellen7,315,612,712,913,1
PIA-taakstelling– 0,7– 7,1– 16,2– 16,2– 16,2
WOZ21,30,00,00,00,0
Diversen21,4– 6,9– 10,7– 11,0– 11,1
 49,31,6– 14,2– 14,3– 14,2
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen33,414,914,314,414,5
Niet tot een ijklijn behorend     
Heffings- en invorderingsrente25,065,0100,0130,0140,0
Verwerving transportbedrijf9 911,00,00,00,00,0
Diversen0,21,31,31,21,2
 9 969,681,2115,6145,6155,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200510 020,379,0101,3131,3141,5
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)13 732,73 797,73 784,73 813,43 828,2
Totaal Internationale samenwerking180,096,3130,0182,8219,4
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)13 912,73 894,03 914,83 996,14 047,6

IXB FINANCIËN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)2 919,32 858,52 919,22 788,82 749,5
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Boekhoudkundige correctie aflossing KLIQ– 17,0– 8,4– 15,60,00,0
Dividenden– 54,5– 60,2– 60,2– 60,2– 60,2
Schaderestituties210,00,00,00,00,0
Diversen0,00,00,30,30,5
 138,5– 68,6– 75,5– 59,9– 59,7
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Lagere uitkering sens door Vpb plicht– 42,7– 43,9– 43,9– 43,9– 43,9
Verkoop landbouwgronden15,00,00,00,00,0
Verwerving transportbedrijf155,0365,0335,0305,0275,0
Wet kosten vervolging30,030,030,030,030,0
Winstafdracht DNB– 164,0– 9,0– 96,0– 113,0– 119,0
Diversen7,10,00,00,00,0
 0,4342,1225,1178,1142,1
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen– 2,7– 0,4– 0,4– 0,4– 0,4
Niet tot een ijklijn behorend     
Heffings- en invorderingsrente45,0145,0215,0265,0285,0
Verkoop staatsdeelnemingen1 429,00,00,00,00,0
Diversen31,313,420,65,05,0
 1 502,6158,0235,2269,6289,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20051 641,6431,5384,7387,7372,0
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)4 560,83 290,03 303,93 176,53 121,5
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)4 560,83 290,03 303,93 176,53 121,5

Fiscale Wetsvoorstellen

Het betreft de uitvoeringskosten van maatregelen uit het Belastingsplan 2005, overige fiscale maatregelen (OFM) en Rechtsspraak tweede feitelijke instantie.

PIA-taakstelling

Door professioneel Inkopen en aanbesteden (PIA) kan efficiency voordeel gerealiseerd worden. Hiertoe is bij Miljoenennota 2005 een taakstelling geparkeerd op de EZ-begroting. Samen met het restant van de PIA-taakstelling uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord wordt deze nu over de departementen verdeeld.

WOZ

In 2005 vindt de definitieve afwikkeling plaats van de WOZ-vangnetregeling.

Heffings- en invorderingsrente

Mede op basis van motie Verhagen is de raming van de heffings- en invorderingsrente bijgesteld.

Verwerving transportbedrijf Gasunie

Met Shell en ExxonMobil is overeengekomen de Gasunie te splitsen in een handels- en transportbedrijf. De Staat wordt 100% aandeelhouder van het transportbedrijf Gasunie (Gasunie Technology&Assets). De bruto-aankoopprijs bij deze transactie bedraagt 9 911 mln. Hierbij dient te worden bedacht dat samenhangend met deze incidentele majeure transactie belastingen (VPB, BTW) en heffingen (aardgasbaten) terugvloeien naar de Staat.

Het rijk ontvangt door de verwerving van Transportbedrijf Gasunie jaarlijks dividend. (zie tevens bijlage 3 van de Voorjaarsnota)

Aflossing KLIQ

Het betreft een boekhoudkundige correctie van de relevante ontvangsten ten opzichte van de ontwerpbegroting 2004. De even grote verhoging van de niet-relevante ontvangsten valt onder de post diversen bij de technische mutaties.

Dividenden

Als gevolg van de verkoop van staatsdeelnemingen (KPN, TPG en PinkRoccade) worden de geraamde dividendontvangsten structureel verlaagd.

Schaderestituties exportkredietverzekering

In de Club van Parijs zijn afspraken gemaakt over de vervroegde terugbetaling van de totale CvP-schuld van Polen in 2005. Dit leidt tot een positieve bijstelling van de ontvangsten in 2005 en een negatieve bijstelling in latere jaren. De verwachtingen over het betalingsgedrag van andere landen zijn positief bijgesteld. De meerjarenramingen blijven per saldo onveranderd. Uitgangspunt blijft meerjarige kostendekkendheid van de faciliteit.

Lagere uitkering SENS door VPB-plicht

Vanaf 2005 betaalt SENS (Staatsloterij) VPB over de winst, hierdoor wordt minder dividend uitgekeerd.

Verkoop landbouwgronden

In 2004 is op verzoek van een aantal pachters de beslistermijn in de aankoopprocedure verlengd. Hierdoor is de realisatie van agrarische verkopen met 15 mln. achtergebleven bij de raming. Verwacht wordt dat deze erfpachters in 2005 alsnog tot aankoop van gronden overgaan zodat in 2005 15 mln. extra gerealiseerd zal worden.

Wet kosten vervolging

Hogere ontvangsten als gevolg van aanpassing in de kostenwet invordering rijksbelastingen. De tarieven die bij maatregelen van vervolging (zoals aanmaning, dwangbevel en beslag) in rekening worden gebracht om belastingschuldigen tot betaling te dwingen en de jaarlijkse indexering zijn aangepast.

Winstafdracht DNB

Als gevolg van depreciatie van de dollar is de winstafdracht DNB aangepast.

Verkoop staatsdeelnemingen

In 2005 zijn aandelen TPG, KPN en meest recentelijk PinkRoccade verkocht voor in totaal ca. 1,4 mld. Hiermee is de geraamde verkoopopbrengst staatsdeelnemingen van ca. 1,6 mld. reeds grotendeels gerealiseerd. De op de aanvullende post geraamde verkoopopbrengst staatsdeelnemingen wordt in overeenstemming met de realisatie met ca. 1,4 mld. afgeboekt.

Defensie

X DEFENSIE: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)7 457,57 544,27 594,17 482,67 424,0
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Exploitatie KL– 38,6– 2,5– 2,5– 2,5– 2,5
Nacalculatie dollarregeling– 9,0– 27,00,00,00,0
Exploitatie overig97,30,32,32,32,3
Diversen57,42,20,20,20,2
 107,1– 27,00,00,00,0
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Investeringen KM– 46,70,00,00,00,0
PIA-taakstelling– 5,2– 9,9– 16,7– 16,7– 16,7
Diversen– 14,419,017,617,617,6
 – 66,39,10,90,90,9
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Loonbijstelling tranche 200544,58,07,97,87,7
Prijsbijstelling39,342,343,943,342,9
Diversen– 0,8– 0,5– 0,5– 0,5– 0,5
Niet tot een ijklijn behorend     
Diversen– 23,5– 3,5– 1,80,20,4
 59,546,349,550,850,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005100,228,450,451,751,4
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)7 557,77 572,67 644,57 534,37 475,4
Totaal Internationale samenwerking243,5234,2234,2234,2234,2
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)7 801,27 806,87 878,77 768,57 709,6

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)396,2357,3393,4398,3332,2
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen– 1,10,00,00,00,0
 – 1,10,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 1,10,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)395,2357,3393,4398,3332,2
Totaal Internationale samenwerking1,41,41,41,41,4
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)396,6358,7394,8399,7333,6

Exploitatie Koninklijke Landmacht

De personele kosten als gevolg van de sluiting van de Prepositioned Organizational Material Sets (POMS)-sites hebben in 2004 tot meeruitgaven geleid. Deze extra uitgaven in 2004 hebben tot verlaging van dit budget in 2005 geleid.

Nacalculatie Dollarregeling

Conform de geldende dollarregeling wordt het budget voor dollargevoelige uitgaven in de Defensiebegroting aan de dollarkoers aangepast. De dollarkoers is lager dan begroot waardoor er een neerwaartse bijstelling plaatsvindt.

Exploitatie overig

Het Defensie Operatie Centrum (DOC) is uitgebreid, daarnaast levert Defensie Telematica Organisatie (DTO) meer werkplekondersteunende diensten. Voorts is in deze mutatie reeds de Eindejaarsmarge 2004 opgenomen.

Investeringen Koninklijke Marine

Diverse investeringsprojecten van de Koninklijke Marine zijn in 2004/2005 versneld cq vertraagd. In verband met de verkoop van de Orions aan Duitsland is in 2004 overgegaan tot versnelde financiële afronding van het upkeepprogramma. De Sea Sparrow geleide wapens zijn in 2004 versneld aangeschaft teneinde de Luchtcomandofregatten (LCF) van de Zeven Provinciënklasse eerder van munitie te voorzien. Deze zaken leiden per saldo tot een meevaller in 2005.

PIA-taakstelling

Door professioneel inkopen en aanbesteden (PIA) kan efficiency voordeel gerealiseerd worden. Hiertoe is bij Miljoenennota 2005 een taakstelling geparkeerd op de EZ-begroting. Samen met het restant van de PIA taakstelling uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord wordt deze nu over de departementen verdeeld.

Diversen

Begin 2005 heeft het kabinet verdere intensiveringen in verband met terrorismebestrijding aangekondigd. Voor Defensie gaat het o.a. meerjarig om extra capaciteit voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) waaronder de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). Daarnaast wordt de KMar op Schiphol uitgebreid voor de 100% drugscontrole.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)3 104,02 942,23 027,82 928,83 037,9
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen– 10,2– 10,87,26,9– 3,1
 – 10,2– 10,87,26,9– 3,1
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Fasering BLS– 40,014,620,214,811,0
Fasering nieuwe EPR– 20,0– 7,613,810,43,5
Huisvesting KH, HCvS en minAZ18,01,20,70,00,0
Huursubsidie58,255,356,798,6111,5
Kasvertraging EPR 200330,00,00,00,00,0
Diversen26,67,0– 15,8– 16,8– 17,1
 72,970,575,6107,0108,9
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen31,711,87,814,314,6
 31,711,87,814,314,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200594,371,690,7128,1120,3
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)3 198,33 013,83 118,53 056,93 158,3
Totaal Internationale samenwerking30,848,747,951,451,9
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)3 229,13 062,53 166,43 108,33 210,1

XIA VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)130,0122,0206,5288,3293,7
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Huursubsidie10,2– 10,5– 21,4– 17,7– 18,3
Diversen– 0,5– 0,4– 0,7– 0,8– 0,8
 9,7– 10,9– 22,1– 18,5– 19,1
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Vermogensafdracht over Rgd over 200436,90,00,00,00,0
 36,90,00,00,00,0
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen11,70,00,00,00,0
 11,70,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200558,3– 10,9– 22,1– 18,5– 19,1
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)188,3111,1184,4269,8274,6
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)188,3111,1184,4269,8274,6

Fasering BLS

Op basis van de met de regio's gemaakte woningbouwafspraken wordt de fasering van de in het kader van het Besluit Locatiegebonden Subsidies beschikbaar te stellen middelen aangepast.

Fasering nieuwe EPR

Het kabinet is voornemens een vervolg te geven aan de energiepremieregeling. Hiertoe wordt het budget uit 2005 en een deel uit 2006 doorgeschoven naar 2007–2009.

Huisvesting Koninklijk Huis, Hoge Colleges van Staat en Ministerie van AZ

Het budget voor de Rgd wordt verhoogd vanwege noodzakelijk geachte investeringen ten behoeve van de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat, het ministerie van Algemene Zaken en het Koninklijk Huis. Daarbij gaat het voornamelijk om renovatiewerkzaamheden (bijv. Catshuis) en beveiligingsmaatregelen.

Huursubsidie

De uitgaven voor de huursubsidie vallen hoger uit, met name door een tegenvallende inkomensontwikkeling en als gevolg van de compensatie van de koopkrachteffecten van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen.

Kasvertraging EPR 2003

Als gevolg van accountantscontroles leidt de energiepremieregeling 2003 pas in 2005 tot afrekening met (de meeste) energiebedrijven. Het daarvoor beschikbare budget is daarom doorgeschoven van 2004 naar 2005.

Huursubsidie

De raming van de huursubsidie-ontvangsten is aangepast als gevolg van met name een bijstelling van het volume en het gemiddelde vorderingbedrag.

Daarnaast heeft zich een vertraging voor gedaan bij het project versnelde inning, als gevolg waarvan de in 2004 niet gerealiseerde ontvangsten alsnog voor 2005 en 2006 worden geraamd.

Vermogensafdracht Rgd over 2004

Ultimo 2004 heeft de Rgd een hoger eigen vermogen gerealiseerd dan volgens de afspraken, die gelden voor agentschappen, is toegestaan. Het overschot valt via het moederdepartement vrij ten gunste van de algemene middelen.

Verkeer en Waterstaat

XII VERKEER EN WATERSTAAT: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)6 464,67 029,56 926,16 907,97 026,6
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Aanbestedingsmeevallers– 40,00,00,00,00,0
Verlaging fesbrug42,062,062,062,062,0
Eindejaarsmarge16,70,00,00,00,0
Diversen– 10,1– 22,4– 27,7– 27,0– 25,6
 8,639,634,335,036,4
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Prijsbijstelling37,439,440,940,040,0
Diversen11,02,55,12,7– 6,4
 48,441,946,042,733,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200557,181,580,477,770,0
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)6 521,77 110,97 006,56 985,67 096,6
Totaal Internationale samenwerking18,117,015,615,615,1
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)6 539,87 127,97 022,17 001,27 111,6

XII VERKEER EN WATERSTAAT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)118,8123,3122,8122,1128,4
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen0,20,00,00,00,0
 0,20,00,00,00,0
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen3,82,01,84,3– 4,9
Niet tot een ijklijn behorend     
Diversen– 15,4– 9,2– 8,6– 8,0– 6,6
 – 11,6– 7,2– 6,8– 3,7– 11,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 11,4– 7,2– 6,9– 3,8– 11,5
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)107,5116,1115,9118,4116,9
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)107,5116,1115,9118,4116,9

Aanbestedingsresultaten

Het betreft de verwerking van meevallende aanbestedingsresultaten die zijn ingezet ter dekking van de op de Aanvullende Post geparkeerde taakstelling «Procedures Bouwbedrijven». Deze mutatie heeft tevens betrekking op het Infrastructuurfonds.

Verlaging Fesbrug

De verlaging van de Vpb, welke eerst werd gecorrigeerd via de Fesbrug, wordt voortaan gecorrigeerd via aanpassing van het voedingspercentage Fes.

Economische Zaken

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)1 431,01 290,71 242,31 206,81 215,9
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Ruimtevaart– 18,50,00,00,00,0
Diversen8,21,1– 3,7– 3,8– 2,6
 – 10,31,1– 3,7– 3,8– 2,6
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Demkolec15,90,00,00,00,0
PIA taakstelling35,069,3118,4118,4118,4
Diversen32,410,58,77,85,6
 83,379,8127,1126,2124,0
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen33,016,211,77,65,8
Niet tot een ijklijn behorend     
Diversen3,60,00,00,00,0
 36,616,211,77,65,8
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005109,597,1135,0130,0127,2
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)1 540,61 387,81 377,31 336,81 343,1
Totaal Internationale samenwerking163,2152,4149,6160,8160,2
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)1 703,71 540,21 526,91 497,61 503,3

XIII ECONOMISCHE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)2 925,52 585,72 331,42 408,62 571,2
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Terugontvangsten kompas19,00,00,00,00,0
Diversen0,41,41,41,41,4
 19,41,41,41,41,4
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Vervallen uitzondering EBN– 64,4– 64,4– 64,4– 64,4– 64,4
Diversen18,30,00,00,00,0
 – 46,1– 64,4– 64,4– 64,4– 64,4
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen22,310,26,41,31,3
Niet tot een ijklijn behorend     
Aardgasbaten723,0483,8391,3145,1– 78,5
Herstructurering gasgebouw: terugontvangsten over bruto aankoopbedrag3 295,00,00,00,00,0
Herstructurering gasgebouw: Verschuiving opbrengsten– 130,0– 290,0– 230,0– 210,0– 190,0
Herstructurering gasgebouw: wijziging van de MOR-overeenkomst– 111,0– 111,0– 132,7– 138,5– 138,5
Vervallen uitzondering EBN64,464,464,464,464,4
 3 863,7157,499,4– 137,7– 341,3
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20053 837,094,436,4– 200,7– 404,3
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)6 762,52 680,12 367,82 207,92 166,9
Totaal Internationale samenwerking1,81,81,81,81,8
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)6 764,32 681,92 369,72 209,72 168,7

Ruimtevaart

Het kasbudget voor ruimtevaart wordt verlaagd omdat betreffende uitgaven reeds in 2004 hebben plaatsgevonden. Het gaat hier voornamelijk om de bijdrage die Nederland jaarlijks levert aan de apparaatskosten van het Europese Ruimteagentschap ESA. De ESA dreigde in de eerste weken van 2005 met kasproblemen geconfronteerd te worden. Op verzoek van de ESA heeft EZ derhalve reeds in 2004 de Nederlandse bijdrage voldaan.

Demkolec

In 2001 is de experimentele kolenvergassingscentrale Demkolec door eigenaar NEA (rechtsopvolger SEP) via een veiling verkocht. Omdat Demkolec uit milieuoogpunt op aandringen van de overheid gebouwd werd en in een geliberaliseerde markt niet meer rendabel zou zijn, heeft de Staat toegezegd het verschil tussen de boekwaarde en de lagere veilingopbrengst, als zijnde niet-marktconforme kosten te vergoeden. Staat en NEA zijn in arbitrage omtrent de bepaling van die boekwaarde. Voor de uitkomst van dit geding wordt een bedrag van ca. 15,9 mln. begroot.

PIA-taakstelling

Door professioneel inkopen en aanbesteden (PIA) kan efficiency voordeel gerealiseerd worden. Hiertoe is bij Miljoenennota 2005 een taakstelling geparkeerd op de EZ-begroting. Samen met het restant van de PIA-taakstelling uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord wordt deze nu over de departementen verdeeld.

Diversen (beleidsmatige mutaties)

Onder de diverse beleidsmatige mutaties bevindt zich onder meer de financiële afhandeling van het tot ZBO omgevormde Centraal Bureau voor de Statistiek.

Terugontvangsten Kompas

Bij de voorloper van het programma Kompas voor het Noorden heeft zich onderuitputting voorgedaan. Daardoor krijgt het Ministerie van EZ in 2005 19 mln. aan terugontvangsten van aan het Noorden verleende voorschotten.

Vervallen uitzondering EBN voeding FES

De voeding Fes uit aardgasbaten wordt sinds de verwerving van de certificaten EBN gecorrigeerd voor de ontvangsten uit deze certificaten.

Bij de aanstaande wetswijziging komt enerzijds deze uitzondering te vervallen, anderzijds wordt het voedingspercentage Fes uit aardgasbaten tegelijkertijd aangepast zodat de voeding Fes per saldo gelijk blijft.

Aardgasbaten

De raming van de aardgasbaten is opwaarts bijgesteld als gevolg van de in het Centraal Econonomisch Plan (CEP) opgenomen nieuwe ramingen van de olieprijs en dollarkoers en als gevolg van bijgestelde verwachtingen ten aanzien van productie en afzet.

Herstructurering gasgebouw: terugontvangsten over bruto aankoopbedrag

Een inhoudelijke beschrijving van de splitsing van Gasunie, de overname van het transportbedrijf en de wijziging van de MOR-Overeenkomst is opgenomen in de brief van 1 november 2004 van de Minister van Economische Zaken (Kamerstukken II 2004/05, 28 109, nr. 6).

Het aankoopbedrag voor het transportbedrijf van Gasunie bedraagt naar huidige inzichten 2,8 mrd., na belasting en heffingen. Om hierop uit te komen moet dit bedrag worden gebruteerd tot 8,3 mrd. ex. BTW, waarvan de Staat dezelfde dag via de niet-belasting middelen 3,3 mrd. terugontvangt op de begroting van EZ. Daarnaast wordt een deel terugontvangen via de vennootschapsbelasting.

Herstructurering gasgebouw: wijziging van de MOR-Overeenkomst

Als onderdeel van het akkoord tussen de Staat en Shell en ExxonMobil wordt de MOR-Overeenkomst gewijzigd, waarbij het geschil over de toepasselijkheid van de MOR over de diensten wordt beëindigd. Hiermee komt de MOR over transport te vervallen, terwijl de MOR over capaciteit gehandhaafd blijft. Dit leidt tot een verlaging van de aardgasbatenraming.

Herstructurering gasgebouw: verschuiving opbrengsten van aardgasbaten naar dividend

Binnen de huidige structuur van het Gasgebouw vloeien opbrengsten uit transport van aardgas, via de Maatschap Groningen, in de aardgasbaten. Na herstructurering worden handel en transport van gas gescheiden. De aardgasbaten zullen dan alleen nog opbrengsten uit handel omvatten, waardoor de niet-belasting middelen met circa 200 mln. zullen dalen. Hier tegenover staan op begroting IXB dividendontvangsten uit het transportbedrijf.

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)1 950,92 063,92 120,22 095,62 101,2
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen0,00,00,00,00,0
 0,00,00,00,00,0
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Eindejaarsmarge8,10,00,00,00,0
Faseren robuuste verbindingen0,0– 12,0– 12,2– 16,8– 17,3
Implementatie natuurregelgeving22,719,322,217,815,7
Leningconstructie EHS– 3,6– 12,8– 20,1– 7,7– 2,0
Nota van wijziging (motie verhagen)– 2,1– 16,1– 16,1– 11,1– 11,1
Overtekening SAN0,010,07,24,41,6
PIA taakstelling– 4,2– 7,3– 11,6– 11,6– 11,6
Diversen2,52,32,72,62,5
 23,4– 16,6– 27,9– 22,4– 22,2
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Loonbijstelling tranche 200514,52,22,22,22,2
Diversen21,716,118,815,815,8
Niet tot een ijklijn behorend     
Diversen0,00,00,00,00,0
 36,218,321,018,018,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200559,61,7– 7,0– 4,5– 4,2
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)2 010,52 065,62 113,22 091,22 097,0
Totaal Internationale samenwerking26,825,825,825,825,8
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)2 037,32 091,42 139,02 117,02 122,8

XIV LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)419,3396,5351,5348,3352,0
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Ramingsbijstelling natuuroffensief8,00,00,00,00,0
 8,00,00,00,00,0
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Eu-ontvangsten vogelpest11,117,90,00,00,0
 11,117,90,00,00,0
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen8,82,22,22,02,0
Niet tot een ijklijn behorend     
Landbouwheffingen30,030,030,030,030,0
 38,832,232,232,032,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200557,950,132,232,032,0
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)477,2446,5383,7380,3384,0
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)477,2446,5383,7380,3384,0

Eindejaarsmarge 2004

De positieve eindejaarsmarge 2004 wordt bij Voorjaarsnota aan de LNV-begroting toegevoegd en ingezet voor uitgaven in het kader van het fokverbod Klassieke Varkenspest.

Faseren robuuste verbindingen

De implementatie van de robuuste verbindingen komt later tot stand dan oorspronkelijk gepland. Derhalve is besloten een fasering aan te brengen in het budget voor robuuste verbindingen. De hiermee vrijvallende middelen worden ingezet ter dekking van de hogere uitgaven van de implementatie natuurregelgeving en overtekening van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. De doelstelling om de verwerving van de robuuste verbindingen in 2018 af te ronden blijft echter gehandhaafd.

Implementatie natuurregelgeving

De uitvoering van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet leidt mede door een aantal wijzigingsvoorstellen van de Tweede Kamer tot hogere uitvoeringskosten dan oorspronkelijk geraamd. Deze hebben betrekking op het verlenen van vergunningen, ontheffingen en het opstellen van beheersplannen in het kader van de Natuurbeschermingswet alsmede op tegemoetkomingen in schade in het kader van de Flora- en Faunawet.

Leningconstructie EHS

Bij Voorjaarsnota 2004 is het besluit genomen om grondverwerving ten behoeve van de EHS door particuliere terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen niet langer rechtstreeks uit de begroting te financieren, maar gebruik te maken van leningen met een lange looptijd. Dit levert thans een additionele besparing op, welke wordt ingezet ter dekking van de hogere uitgaven van de implementatie natuurregelgeving en overtekening van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer.

Nota van Wijziging (motie-Verhagen)

De maatregelen uit de motie-Verhagen worden verwerkt. Het betreft onder meer een structurele ombuiging op het verwervingsbudget van de EHS.

Overtekening SAN

Bij de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) vindt overtekening plaats. Dit leidt met ingang van 2006 over een periode van zes jaar (de duur van de beheerscontracten) tot hogere uitgaven. Aangezien op de LNV-begroting reeds een groei is voorzien in de budgetten in het kader van de omslag van verwerving naar beheer, loopt de reeks meerjarig af.

PIA-taakstelling

Door professioneel inkopen en aanbesteden (PIA) kan efficiencyvoordeel gerealiseerd worden. Hiertoe is bij Miljoenennota 2005 een taakstelling geparkeerd op de EZ-begroting. Samen met het restant van de PIA-taakstelling uit hoofde van het Hoofdlijnenakkoord wordt deze nu over de departementen verdeeld.

Loonbijstelling tranche 2005

De loonbijstelling tranche 2005 is overgeboekt naar de departementale begrotingen. Omdat de loonbijstelling tranche 2005 niet toereikend is voor de gestegen loonkosten van de overheidswerkgevers, voornamelijk vanwege de gestegen ABP-premies, heeft het kabinet besloten deze negatieve arbeidsvoorwaardenruimte incidenteel te compenseren. Hierdoor valt de loonbijstelling in 2005 incidenteel hoger uit dan het structurele niveau van de loonbijstellingstranche.

Diversen

Onder deze post vallen ondermeer de prijsbijstelling tranche 2005, een overboeking van VROM voor de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid en middelen uit het FES voor het project Kennisnetwerk Transitie Duurzame Landbouw.

Ramingsbijstelling natuuroffensief

In 2001 zijn middelen voor nieuwe natuur aan de begroting van LNV toegevoegd, welke via het Groenfonds zijn ingezet voor diverse projecten.

Na afronding resteert een incidentele meevaller van 8 mln. Deze meevaller wordt elders binnen de begroting op het natuurterrein ingezet.

EU-ontvangsten vogelpest

De voorgefinancierde EU-middelen voor bestrijding van de vogelpest komen in 2005 en 2006 binnen.

Landbouwheffingen

De afgelopen jaren zijn structureel meer landbouwheffingen ontvangen door hogere importvolumes van agrarische producten. Deze ontwikkeling wordt nu voor de komende jaren doorgetrokken.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)23 868,824 262,624 659,424 737,824 848,7
Mee- en tegenvallers     
Sociale zekerheid     
WWB volume– 301,7– 324,6– 339,5– 348,3– 348,4
Diversen5,31,90,00,00,0
 – 296,4– 322,7– 339,5– 348,3– 348,4
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen– 0,7– 5,4– 7,7– 7,7– 7,7
Sociale zekerheid     
Eindejaarsmarge156,40,00,00,00,0
Eindejaarsmarge restant– 46,00,00,00,00,0
Eindejaarsmargevoorstellen– 111,50,00,00,00,0
CWI15,90,00,00,00,0
Stimuleringsregeling ID-banen59,20,00,00,00,0
Intrekken remigratievoorstel– 6,0– 9,6– 12,8– 15,8– 18,6
Motie Verhagen: leeftijdsgrens en vermogenstoets IOAW2,09,113,9 17,118,0
Motie Verhagen: reïntegratietaakstelling– 25,0– 25,0– 25,0– 25,0– 25,0
Reintegratietaakstelling25,00,00,00,00,0
Sociaal akkoord: aanhouden KDU– 59,20,00,00,00,0
Uitstel invoering wet kinderalimentatie40,0100,00,00,00,0
Uitstel wekeneis tot 1 september– 18,3– 10,4– 7,1– 5,0– 0,6
WSW (amendement Smilde)20,00,00,00,00,0
Diversen40,5– 8,2– 17,2– 15,7– 15,5
 92,350,5– 55,9– 52,1– 49,4
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen5,43,83,23,33,3
Sociale zekerheid     
Loonbijstelling53,18,07,97,97,9
Diversen11,35,85,95,45,5
Niet tot een ijklijn behorend     
BIKK AOW– 4,1242,1207,6211,7211,7
Verhoging extra tegemoetkoming AOW (motie Verburg)100,7102,6104,4106,7109,4
Diversen– 12,012,09,410,811,9
 154,4374,3338,4345,8349,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 49,8102,2– 57,0– 54,6– 48,1
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)23 819,024 364,924 602,424 683,224 800,6
Totaal Internationale samenwerking0,70,70,70,70,7
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)23 819,724 365,624 603,124 683,924 801,3

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)532,1599,5463,4463,5463,6
Beleidsmatige mutaties     
Sociale zekerheid     
Terugontvangsten WIW43,00,00,00,00,0
Diversen2,00,00,00,00,0
 45,00,00,00,00,0
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen0,20,10,10,10,1
Sociale zekerheid     
Diversen4,00,00,00,00,0
 4,20,10,10,10,1
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200549,20,10,10,10,1
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)581,3599,6463,5463,5463,7
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)581,3599,6463,5463,5463,7

WWB volume

De mutatie bij de WWB wordt veroorzaakt door twee factoren. Ten eerste is n.a.v. de raming uit het CEP 2005 de werkloosheidsraming neerwaarts bijgesteld, waardoor de raming voor het volume WWB eveneens is verlaagd.

Daarnaast zijn de realisaties van gemeenten over het jaar 2004 meegevallen. Deze worden bij VJN meerjarig doorgetrokken.

Eindejaarsmarge, CWI en stimuleringsregeling ID-banen

SZW heeft ruim € 156 mln. aan eindejaarsmarge ontvangen. Hiervan is 111,5 mln. ingezet voor eindejaarsmargeproblematiek, zoals het CWI en de stimuleringsregeling ID-banen. Het restant is ingezet voor overige beleidsmatige problematiek.

Het budget voor CWI wordt ingezet voor overlopende verplichtingen als gevolg van boedelscheiding Arbvo, transformatiekosten en het programma «matchen op competenties». Door verlenging van de aanvraagtermijn voor de stimuleringsregeling ID-banen (afspraak uit het Najaarsakkoord 2002) en de vertraging in de uitvoering zijn de gereserveerde middelen later nodig dan was voorzien.

Intrekken remigratievoorstel

Door afschaffing van de remigratieregeling zou extra beroep op de bijstand gedaan worden. Doordat de afschaffing niet doorgaat, zal het voorziene extra beroep op de bijstand niet plaatsvinden.

Motie Verhagen: Leeftijdsgrens en vermogenstoets IOAW

Het kabinet heeft voorgesteld de leeftijdsgrens IOAW van 50 naar 55 jaar te verhogen. Via de Motie Verhagen is de leeftijdsgrens niet verhoogd, maar is voor deze leeftijdscategorie een vermogenstoets geïntroduceerd waarbij het eigen huis wordt uitgezonderd. Deze aanpassing leidt tot een groter beroep op de IOAW. Vertraging van de invoering van deze regeling van 1 januari naar 1 juli leidt tot een additioneel besparingsverlies, dat is opgenomen in de diversen reeks.

Motie Verhagen: Reïntegratietaakstelling

Bij motie Verhagen is een taakstelling opgelegd van 25 mln. structureel op het gebied van reïntegratie. In 2005 is aan deze taakstelling invulling gegeven via terugontvangsten WIW. Meerjarig moet hier nog een bestemming voor worden gevonden.

Sociaal Akkoord: Aanhouden KDU

In afwachting van het SER-advies WW is de afschaffing van de kortdurende uitkering in de WW uitgesteld tot 1 januari 2006. Hierdoor treedt het bijbehorende beroep op de bijstand in 2005 niet op.

Uitstel invoering wet Kinderalimentatie

Er wordt uitgegaan van invoering van het nieuwe kinderalimentatiestelsel per 1 juli 2005, zodat de besparingen in de bijstand later optreden dan verwacht.

Uitstel wekeneis tot 1 september 2005

Het kabinetsvoorstel tot het aanscherpen van de wekeneis is in afwachting van het SER-advies WW voorlopig uitgesteld tot 1 september 2005. Hierdoor treedt de ingeboekte weglek naar de bijstand later op.

WSW (amendement Smilde)

Bij de begrotingsbehandeling is een amendement aangenomen om de uitgaven van de WSW te verhogen met €20 mln. Deze uitgavenverhoging wordt gedekt uit terugontvangsten arbeidsmarktmiddelen.

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2005 is overgeboekt naar de departementale begrotingen. Omdat de loonbijstelling tranche 2005 niet toereikend is voor de gestegen loonkosten van de overheidswerkgevers, voornamelijk vanwege de gestegen ABP-premies, heeft het kabinet besloten deze negatieve arbeidsvoorwaardenruimte incidenteel te compenseren. Hierdoor valt de loonbijstelling in 2005 incidenteel hoger uit dan het structurele niveau van de loonbijstellingstranche.

BIKK AOW

Naar aanleiding van het CEP heeft een aanpassing van de BIKK plaatsgevonden. Het meerjarige effect wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van de AWBZ-premie.

Verhoging extra tegemoetkoming AOW (motie Verburg)

In het kader van de motie Verburg over het verzilveren van ouderenkortingen is besloten een extra tegemoetkoming AOW van 40 per persoon per jaar te verstrekken.

Terugontvangsten WIW

De reïntegratietaakstelling Motie Verhagen wordt voor 2005 ingevuld met terugontvangsten WIW en terugontvangsten Arbvo (deze zit in de diversenreeks). Ook het amendement Smilde wordt gedekt uit hogere terugontvangsten WIW.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)11 269,911 445,311 713,611 823,511 823,6
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen19,123,827,115,71,3
Diversen9,40,00,00,00,0
 28,523,827,115,71,3
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Infectieziektenbestrijding26,044,046,029,329,1
Wet Maatschappelijke Ondersteuning52,07,00,00,00,0
Diversen13,0– 2,1– 29,1– 27,7– 27,2
 91,048,916,91,61,9
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen88,454,743,620,620,2
Niet tot een ijklijn behorend     
BIKK AWBZ– 10,7– 857,1– 816,1– 832,0– 832,0
Diversen11,911,911,811,811,8
 89,6– 790,5– 760,7– 799,6– 800,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005209,2– 717,8– 716,8– 782,3– 796,8
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)11 479,010 727,510 996,811 041,111 026,8
Totaal Internationale samenwerking2,84,86,86,86,8
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)11 481,910 732,311 003,611 047,911 033,6

XVI VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)23,123,123,123,123,1
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen– 0,3– 1,9– 1,9– 1,9– 1,9
 – 0,3– 1,9– 1,9– 1,9– 1,9
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen8,20,30,30,30,3
 8,20,30,30,30,3
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20057,9– 1,5– 1,5– 1,5– 1,5
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)31,021,621,621,621,6
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)31,021,621,621,621,6

Wetten en regelingen oorlogsgetroffenen

De jaarlijkse actualisatie van de (meerjaren)ramingen van de uitgaven ten behoeve van oorlogsgetroffenen leidt tot een verhoging.

Infectieziektenbestrijding

In de komende jaren worden antivirale middelen ter voorbereiding op een mogelijke grieppandemie en pneumokokkenvaccins voor de noodzakelijke bestrijding van infectieziekten aangekocht.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Er zijn middelen vrijgemaakt om een succesvolle invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2006 mogelijk te maken. De middelen worden enerzijds ingezet bij de gemeenten voor de invoeringskosten van de WMO, anderzijds voor het opzetten van pilots waarbinnen de prestatievelden en de belangrijke thema's van de WMO worden ontwikkeld.

Vermindering administratieve lasten

Er zijn premiegefinancierde middelen beschikbaar voor reductie van administratieve lasten. Deze worden overgeheveld naar de begroting om projecten ter vermindering van de administratieve lasten in de zorgsector te financieren. Het betreft met name projecten op het terrein van ICT (Burger Service Nummer, Electronisch Patiëntendossier, Unieke Zorgverleners Identificatie-register).

BIKK AWBZ

De bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) compenseert de premiederving bij onder andere de AWBZ, die ontstaat door de grondslagverkleining voor de premieheffing. Deze grondslagverkleining trad op na de invoering van het nieuwe belastingstelsel. De hoogte van de BIKK is afhankelijk van de mate waarin heffingskortingen leiden tot reductie van de premieontvangsten bij het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Naar aanleiding van de meest recente gegevens van het CPB wordt de BIKK voor de AWBZ verlaagd.

In 2005 is dit het gevolg van kleine wijzigingen in de heffingskortingen.

In 2006 en verder is dit met name het gevolg van het nieuwe zorgstelsel per 1/1/2006.

Sociale Zekerheid

SOCIALE ZEKERHEID: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 200559 298,558 844,759 320,360 171,461 206,3
Mee- en tegenvallers     
Sociale zekerheid     
AKW index0,0– 2,6– 17,3– 20,6– 20,9
ANW volume– 15,3– 15,3– 15,3– 15,3– 15,3
AOW volume– 53,0– 53,0– 53,0– 53,0– 53,0
Nominale ontwikkeling36,5– 81,5– 88,3– 96,7– 103,6
Ramingsbijstelling vangnet– 13,9– 29,2– 37,6– 47,6– 47,8
Ramingssystematiek UFO7,8– 62,9– 37,0– 35,0– 35,9
REA volume45,814,70,00,00,0
Vangnet ZW volume– 28,2– 28,2– 28,3– 28,6– 28,8
WAO prijs– 61,0– 38,0– 28,0– 17,0– 16,0
WAO volume– 51,8– 43,0– 35,0– 59,0– 29,0
WKA– 0,1– 188,9– 191,2– 194,7– 197,9
WW overig– 17,4– 7,4– 7,4– 7,4– 7,4
WW uitvoeringskosten– 24,4– 40,7– 38,9– 36,5– 36,5
WW volume– 109,3– 247,4– 236,2– 224,0– 229,1
WWB volume– 301,7– 324,6– 339,5– 348,3– 348,4
Diversen– 5,00,02,04,04,9
 – 591,0– 1 148,0– 1 151,0– 1 179,7– 1 164,7
Beleidsmatige mutaties     
Sociale zekerheid     
CWI15,90,00,00,00,0
Eindejaarsmarge156,40,00,00,00,0
Eindejaarsmarge restant– 46,00,00,00,00,0
Eindejaarsmargevoorstellen– 111,50,00,00,00,0
Implementatie WIA37,052,030,08,00,0
Intrekken remigratievoorstel– 6,0– 9,6– 12,8– 15,8– 18,6
Motie verhagen: anticumulatie WW50,0100,0100,0100,0100,0
Motie verhagen: autokostenfictie0,015,030,041,049,0
Motie verhagen: leeftijdsgrens en vermogenstoets IOAW2,09,113,9 17,118,0
Motie verhagen: reïntegratietaakstelling– 25,0– 25,0– 25,0– 25,0– 25,0
Ramingstechnische veronderstelling in = uit– 156,40,00,00,00,0
Reïntegratietaakstelling25,00,00,00,00,0
Sociaal akkoord: aanhouden KDU110,80,00,00,00,0
Sociaal akkoord: aanhouden wekeneis30,319,613,68,70,0
Sociaal akkoord: anticumulatie WW25,00,00,00,00,0
Sociaal akkoord: WAO aanpassing criterium geringe kans0,05,010,015,020,0
Sociaal akkoord: WAO herkeuringsleeftijd 500,025,050,075,075,0
Sociaal akkoord: WAO iva-hiaat collectiviseren0,00,00,020,045,0
Stimuleringsregeling ID-banen59,20,00,00,00,0
Uitstel invoering wet kinderalimentatie40,0100,00,00,00,0
Uitstel wekeneis tot 1 september48,632,022,015,31,7
UWV frictiekosten40,0150,0100,050,050,0
Verhoging extra tegemoetkoming AOW (motie Verburg)100,7102,6104,4106,7109,4
WSW (amendement Smilde)20,00,00,00,00,0
WW volume/REA uitkeringen19,03,03,03,03,0
Diversen68,525,815,613,211,8
 503,5604,5454,7432,2439,3
Technische mutaties     
Sociale zekerheid     
Bruteringseffect18,3– 106,1– 116,7– 120,9– 121,4
Diversen– 7,1– 11,6– 11,0– 10,9– 10,8
 11,2– 117,7– 127,7– 131,8– 132,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 76,3– 661,1– 823,8– 879,3– 857,7
Stand Voorjaarsnota 200559 222,258 183,658 496,559 292,160 348,7

SOCIALE ZEKERHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 20051 097,51 328,21 210,11 223,71 243,5
Mee- en tegenvallers     
Sociale zekerheid     
Ramingssytematiek UFO7,8– 62,9– 37,5– 35,7– 37,1
Diversen7,74,33,33,33,0
 15,5– 58,6– 34,2– 32,4– 34,1
Beleidsmatige mutaties     
Sociale zekerheid     
Terugontvangsten WIW43,00,00,00,00,0
Diversen2,00,00,00,00,0
 45,00,00,00,00,0
Technische mutaties     
Sociale zekerheid     
Diversen4,00,00,00,00,0
 4,00,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200564,5– 58,6– 34,2– 32,5– 34,1
Stand Voorjaarsnota 20051 162,01 269,61 175,91 191,21 209,4

De begrotingsgefinancierde SZA-regelingen worden toegelicht bij de SZW-begroting (XV).

AKW-index

Op basis van het CEP is de AKW-index 2006 neerwaarts bijgesteld.

ANW-volume, AOW-volume

Het ANW-volume is op basis van de januarinota van het UWV neerwaarts bijgesteld. Het AOW-volume is naar boven bijgesteld, tegelijkertijd worden er minder toeslagen aan partners jonger dan 65 jaar toegekend. Per saldo resteert een neerwaartse bijstelling van de AOW-lasten.

Nominale ontwikkeling

Op basis van het CEP is de raming voor de loonbijstelling opwaarts bijgesteld; de raming voor de prijsbijstelling neerwaarts. Ook zit in deze post de nominale component van de SZA-mutaties.

Ramingssytematiek UFO

De ramingssystematiek voor het UFO (Uitvoerings Fonds voor de Overheid) is aangepast. Tegenover lagere uitgaven staan lagere ontvangsten van gelijke omvang.

Ramingsbijstelling Vangnet

De in de raming voor de vangnetten AWF en WGF veronderstelde trendmatige stijging blijkt zich niet voor te doen. De raming is hiervoor aangepast.

REA-volume

Op basis van de januarinota van het UWV zijn het aantal REA-uitkeringen, de subsidies voor werkgevers en de subsidies en scholing voor arbeidsgehandicapten opwaarts bijgesteld.

Vangnet ZW-volume

Op basis van de januarinota van het UWV is de volumeraming voor het vangnet ZW structureel verlaagd.

WAO-prijs, WAO-volume

Op basis van de januarinota van het UWV blijkt dat het WAO-volume in 2004 scherper is gedaald dan werd verwacht. Deze daling is meerjarig verwerkt.

Bovendien is de uitstroomraming in 2005 naar boven bijgesteld. Ook de gemiddelde uitkering is structureel verlaagd.

WKA

Op basis van het CEP is de WKA-index 2006 neerwaarts aangepast.

WW overig

Bij de raming van de overige lasten is aangesloten bij Januarinota van UWV.

WW uitvoeringskosten

De volumeaanpassing bij de WW werkt door naar de uitvoeringskosten.

WW volume

Terwijl de januarinota van het UWV nog aanleiding gaf de volumeraming voor de WW structureel licht naar boven bij te stellen, is op basis van het CEP de volumeraming voor de WW neerwaarts aangepast.

Implementatie WIA

De invoering van de WIA leidt tot extra incidentele uitgaven, onder andere om ICT-systemen en werkprocessen aan te passen.

Motie Verhagen: anticumulatie WW

In de motie Verhagen wordt het volledig anticumuleren van ontslagvergoedingen met de WW-uitkering vervangen door een korting vanaf één jaarsalaris. Hierdoor stijgen de uitkeringslasten WW.

Motie Verhagen: autokostenfictie

Door de verplaatsing van de autokostenfictie van inkomstenbelasting naar loonbelasting neemt de grondslag werknemersverzekeringen en daarmee de hoogte van de WW- en WAO-uitkeringen toe.

Sociaal Akkoord: aanhouden KDU, aanhouden wekeneis en anticumulatie WW

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat de SER met alternatieve voorstellen over de WW kan komen. Dit leidt in ieder geval tot een latere ingangsdatum van door het kabinet voorgestelde maatregelen.

Sociaal Akkoord: aanpassing criterium geringe kans, verlagen herkeuringsleeftijd, IVA-hiaat collectiviseren

Met sociale partners zijn maatregelen afgesproken, die een wijziging betekenen ten opzichte van de oorspronkelijke beleidsplannen voor de WAO.

Dit betreft o.a. de aanpassing van het IVA-criterium, het verlagen van de herkeuringsleeftijd en het collectiviseren van het IVA-hiaat.

Uitstel wekeneis tot 1 september 2005

De invoering van aanscherping van de wekeneis in de WW is uitgesteld tot 1 september 2005; de besparingen treden hierdoor later op.

UWV frictiekosten

De frictiekosten voor het UWV betreffen kosten ten behoeve van het sociaal plan, onvermijdelijke tijdelijke leegstand en het uitstel van kostenbesparende transformatieprojecten. Aangezien het een voorlopige inschatting van omvang en ritme van de kosten betreft, worden deze op de aanvullende post Algemeen geplaatst.

Verhoging extra tegemoetkoming AOW (motie Verburg)

In het kader van de motie Verburg over het verzilveren van ouderenkortingen is besloten een extra tegemoetkoming AOW van 40 per persoon per jaar te verstrekken.

WW volume/REA uitkeringen

Afschaffing van de REA bij scholing leidt tot een tegenvaller in de WW.

Dit is reeds in de raming vewerkt in 2003 (bij HA). Doordat nu de REA later wordt afgeschaft, zijn meer REA uitkeringen verstrekt in 2004 en deed zich een meevaller op de WW voor in 2004. De WW lasten in 2005 nemen hierdoor echter toe omdat nu meer mensen na de REA uitkeringen nog aanspraak kunnen maken op hun volledige WW-uitkering.

Tevens is er sprake van een tegenvaller in het REA volume in 2004, hetgeen leidt tot een hoger WW volume in 2005. In de VT is deze reeks nader toegelicht.

Bruteringseffect

De uitkeringen van AWO, Anw en bijstand zijn netto-netto gekoppeld aan het minimumloon. De ontwikkeling van de bruto uitkering kan echter afwijken van de ontwikkeling van het bruto minimumloon. Het bijbehorende bedrag is het bruteringseffect. De ijklijn wordt hiervoor gecorrigeerd

Zorg

ZORG: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 200545 800,748 159,750 740,753 427,256 155,6
Mee- en tegenvallers     
Zorg     
Besparingsverlies pakketmaatregel cure35,035,035,035,035,0
Doorwerking afrekening 2004 fysiotherapie34,034,034,034,034,0
Doorwerking afrekening 2004 geneesmiddelen21,021,021,021,021,0
Doorwerking afrekening 2004 hulpmiddelen28,028,028,028,028,0
Experiment vrije prijzen fysiotherapie30,030,030,030,030,0
Nominale bijstelling– 39,3– 345,5– 524,3– 914,0– 1 202,8
Ramingsbijstelling bouw– 206,8– 177,40,00,00,0
Diversen– 6,00,00,00,00,0
 – 104,1– 374,9– 376,3– 766,0– 1 054,8
Beleidsmatige mutaties     
Zorg     
Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorgondersteuning10,010,010,010,010,0
OVA57,374,0– 13,6– 13,7– 13,9
Persoonsgebondenbudgetten (Pgb's)15,015,015,015,015,0
Subsidieregeling huishoudelijke hulp– 40,0– 40,0– 40,0– 40,0– 40,0
Zorgzwaarte-bekostiging AWBZ15,015,015,015,015,0
Diversen– 0,3– 4,0– 4,0– 4,0– 4,0
 57,070,0– 17,6– 17,7– 17,9
Technische mutaties     
Zorg     
Diversen– 19,2– 17,7– 5,39,29,2
 – 19,2– 17,7– 5,39,29,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 66,3– 322,6– 399,2– 774,5– 1 063,5
Stand Voorjaarsnota 200545 734,447 837,150 341,552 652,755 092,0

ZORG: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 20054 022,84 057,64 096,64 168,84 278,1
Mee- en tegenvallers     
Zorg     
Doorwerking afrekening 2004 eigen betalingen AWBZ– 125,0– 125,0– 125,0– 125,0– 125,0
Nominale bijstelling– 27,6– 31,8– 36,2– 41,2– 41,2
 – 152,6– 156,8– 161,2– 166,2– 166,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 152,6– 156,8– 161,2– 166,2– 166,2
Stand Voorjaarsnota 20053 870,23 900,83 935,44 002,64 111,9

Besparingsverlies pakketmaatregel cure

In de uitvoeringstoets van het College voor Zorgverzekeringen is aangegeven dat de opbrengst van de per 1 januari 2005 ingevoerde pakketmaatregelen curatieve zorg (onder andere behandelingen bij snurken, borstprotheses anders dan bij amputatie, correcties van de oorstand, bovenoogleden en buikwand) geen 70 mln., maar 35 mln. bedraagt.

Doorwerking afrekening fysiotherapie

In 2004 is de fysiotherapie grotendeels overgeheveld naar het derde compartiment. Alleen de behandeling voor kinderen onder 18 jaar en behandeling van chronische aandoeningen vanaf de 10de zitting maken nog deel uit van het tweede compartiment. Uit de afrekening over 2004 blijkt nu een volumetegenvaller, die deels structureel doorwerkt vanwege een toename in het aantal behandelde chronische patiënten.

Doorwerking afrekening geneesmiddelen

Per 1 januari 2004 werden de zelfzorgmiddelen niet langer vergoed. Om chronische gebruikers tegemoet te komen is in de loop van 2004 echter besloten om per 1 januari 2005 een vijftal zelfzorgmiddelen weer onder te brengen in het pakket. Hierdoor nam ook de substitutie af naar duurdere geneesmiddelen, die wel vergoed werden. De ingeschatte opbrengst van de maatregel wordt echter niet behaald.

Doorwerking afrekening hulpmiddelen

Uit de afrekening blijkt een tegenvaller van bij de hulpmiddelen. Het College voor Zorgverzekeringen verklaart deze stijging uit hoger dan geraamde uitgaven bij diverse hulpmiddelen. Grote stijgers zijn orthopedisch schoeisel, hoortoestellen, incontinentiemateriaal, stomamateriaal, hulpmiddelen voor mobiliteit en communicatiemiddelen.

Experiment vrije prijzen fysiotherapie

Per 1 februari 2005 is het experiment vrij prijzen fysiotherapie van start gegaan. Een eerste inventarisatie van de afgesloten contracten laat een gemiddelde prijsstijging van circa 14% zien. Rekening houdend met enige volumedaling als gevolg van deze prijsstijging, wordt er vooralsnog van uitgegaan dat dit leidt tot een structurele tegenvaller van 30 mln.

Nominale bijstelling

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meeste recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan 2005 van het Centraal Planbureau (CPB). Daarnaast zijn enkele verbeteringen van de ramingsmethode doorgevoerd.

Bouw

Deze bijstelling betreft de voor instandhoudingsbouw beschikbare ruimte onder de nominale bouwkaders die nog niet met concrete bouwprojecten was ingevuld. Daarnaast is ook de raming voor de benutting van de trekkingsrechten, en daarmee van de exploitatiegevolgen van de regeling voor meldingsbouw, aangepast.

Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorgondersteuning

Een deel van de vrijvallende middelen uit de beëindigde subsidieregeling huishoudelijke hulp is ingezet om de subsidieregeling Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorgondersteuning structureel van meer middelen te voorzien.

OVA

De systematiek voor de Overheidsbijdrage Voor Arbeidskosten in de zorg (OVA) vereist meer middelen.

Persoonsgebondenbudgetten (Pgb's)

Om instroom van voormalige gebruikers van de subsidieregeling huishoudelijke hulp te kunnen bekostigen, zijn middelen vanuit deze regeling toegevoegd aan de subsidieregeling PGB-nieuwe stijl.

Subsidieregeling huishoudelijke hulp

De subsidieregeling huishoudelijke hulp is opgeheven. Daarbij is verondersteld dat een deel van de voormalige gebruikers een indicatie voor huishoudelijke hulp aan gaat vragen, en vervolgens kiest voor een PGB. Op de subsidieregeling huishoudelijke hulp was sprake van onderuitputting.

Zorgzwaarte-bekostiging AWBZ

Een deel van de vrijvallende middelen uit de beëindigde subsidieregeling huishoudelijke hulp is ingezet om een beleidsregel te kunnen maken voor zorgzwaartebekosting van een aantal zware cliëntgroepen in verpleeghuizen.

Doorwerking afrekening eigen betalingen AWBZ

Uit de afrekening van 2004 blijkt een tegenvallende ontvangst van eigen betalingen AWBZ. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaken van deze tegenvaller.

Nominale bijstelling

De ramingsmethode voor de nominale bijstelling van de eigen betalingen AWBZ is aangepast.

Internationale Samenwerking

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 20054 672,34 794,94 958,25 057,05 424,6
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
BNP-bijstelling– 4,5– 82,4– 66,1– 68,8– 71,7
Eindejaarsmarge HGIS11,126,063,10,00,0
EKI-toerekening280,0200,0200,0200,00,0
Diversen3,28,9– 11,1– 11,3– 11,6
 289,8152,5185,9119,9– 83,3
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Armoedebestrijding27,331,653,659,6– 146,8
Asielzoekers– 23,8– 21,1– 15,3– 18,8– 18,8
Europees Ontwikkelingsfonds10,015,015,00,00,0
FMO– 37,30,00,00,00,0
Goed bestuur– 10,717,620,515,815,8
HIV/aids6,225,621,219,619,6
Humanitaire hulpverlening203,2172,0150,0110,090,0
Intertemporele compensatie HGIS0,00,0– 51,511,510,0
Milieu en water20,817,4– 6,4– 4,5– 4,5
Mult. ontw. banken en fondsen– 1,1– 116,5– 79,9– 11,4– 10,1
Ondernemingklimaat21,322,117,70,00,0
Regionale stabiliteit en crisisbeheersing– 14,6– 15,4– 17,6– 19,65,4
Reproductieve gezondheid10,910,29,120,120,1
Herverdeling extra middelen EKI-toerekening– 280,0– 200,0– 200,0– 200,00,0
Diversen69,334,322,723,127,2
 1,5– 7,2– 60,95,47,9
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen1,12,02,53,53,5
 1,12,02,53,53,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005292,5147,1127,5128,7– 71,8
Stand Voorjaarsnota 20054 964,94 942,05 085,75 185,75 352,8

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005117,294,093,893,893,8
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen5,90,70,74,04,0
 5,90,70,74,04,0
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen1,12,02,53,53,5
 1,12,02,53,53,5
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20057,02,73,27,57,5
Stand Voorjaarsnota 2005124,296,797,0101,3101,3

BNP-bijstelling

Als gevolg van macro-economische ontwikkelingen (BNP-groei en Prijs BBP) is de omvang van de HGIS neerwaarts bijgesteld.

Eindejaarsmarge HGIS

De eindejaarsmarge van de HGIS wordt verdeeld over de jaren 2005–2007.

EKI-toerekening

Recente inzichten uit de Club van Parijs en de onderuitputting in 2004 laten zien dat de raming schuldkwijtscheldingen uit hoofde van exportkredietverzekeringen te hoog is. De raming is neerwaarts bijgesteld.

Deze verlaging van het budget voor schuldkwijtschelding leidt niet tot een verhoging van het totale ODA-budget, wel ontstaat ruimte voor intensiveringen binnen andere thema's.

Armoedebestrijding

De verhoging van de uitgaven voor armoedebestrijding komt door een aantal mutaties. De belangrijkste is het CvP besluit om voor Indonesië en Sri Lanka een moratorium van een jaar in te stellen voor schuldendienstbetalingen vanwege de tsunami. Daarnaast vindt een intensivering plaats van het Wereldbank Partnership Programma in 2005.

Ten slotte worden fluctuaties mede veroorzaakt doordat de extra ODA-ruimte via dit artikel verdeeld wordt over de andere beleidsartikelen (dit verklaart ook de grote min in 2009).

Asielzoekers

Als gevolg van de verwachte daling van de instroom van asielzoekers en AMA's wordt de raming voor de toerekening aan ODA verlaagd. De lagere toerekening vergroot de ruimte onder ODA voor andere uitgaven.

Europees Ontwikkelingsfonds

De Commissie gaat zich inspannen om het negende EOF volledig te committeren. Dit zal leiden tot een stijging van de contributies en derhalve zijn de uitgaven voor het Europees Ontwikkelingsfonds verhoogd.

FMO

Eind december 2004 is een betaling van EUR 37 mln. aan FMO gedaan die begin 2005 begroot was. Hierdoor heeft de begrotingsbelasting plaatsgevonden in 2004.

Goed bestuur

Er bestaat een sterk empirisch verband tussen de kwaliteit van bestuur en beleid in ontwikkelingslanden en de effectiviteit van de hulp. Daarom worden in veel partnerlanden de inspanningen om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren geïntensiveerd. De daling in 2005 komt door de meerjarige overheveling van de voor de Wederopbouw gereserveerde middelen voor Sudan op dit artikel naar het artikel Humanitaire hulpverlening.

HIV/AIDS

HIV/AIDS vormt een aanzienlijke bedreiging voor de kansen om te komen tot ontwikkeling en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Daarom worden – mede vanwege de uitvoering van de motie om uitgaven voor HIV/Aids/Malaria/TBC in 2007 te verdubbelen – de uitgaven aan HIV/Aids sterk verhoogd.

Humanitaire hulpverlening

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking had de Tweede Kamer toegezegd het noodhulpbudget te verhogen zodra de budgettaire ruimte dit toelaat.

Derhalve wordt structureel meer budget gereserveerd voor noodhulp.

Daarnaast wordt, vanwege de Nederlandse bijdrage aan de door tsunami getroffen landen, het budget voor 2005 incidenteel verhoogd.

Intertemporele compensatie

Een deel van de HGIS-middelen wordt doorgeschoven naar de jaren 2008–2010 om mogelijke budgettaire dreigingen op te vangen.

Milieu en Water

Het milieuprogramma vertoont in 2005 en 2006 een sterke groei, o.a. door intensiveringen voor water & sanitatie, bescherming van tropische regenwouden en biodiversiteit en flood rehabilitation. Daarnaast wordt gevolg gegeven aan het amendement Huizinga-Heringa en Brinkel om in Indonesië een programma op te starten ter bestrijding van illegale houtkap in Kalimantan. Nederland heeft bijdrage aan het GEF verlaagd, omdat er minder donoren zijn dan verwacht.

Multilaterale banken en fondsen

De uitgaven aan de Multilaterale banken en fondsen worden geactualiseerd voor de afgesproken verzilveringsschema's.

Ondernemingsklimaat

Met name via de ambassades (o.m. Bolivia en Bosnië-Herzegovina) vindt een aanzienlijke intensivering plaats van de programma's gericht op verbetering van het ondernemersklimaat. Door een stijging van het aantal aanvragen valt ook het TMF-programma gericht op duurzame economische ontwikkeling hoger uit.

Regionale stabiliteit en crisisbeheersing

Het betreft hier de afbouw van programma's op het gebied van vredesopbouw in de exit-landen.

Reproductieve gezondheidszorg

Via de ambassades vindt meerjarig een intensivering plaats van activiteiten en programma's gericht op de verbetering van de (reproductieve) gezondheidszorg.

Gemeentefonds

GEMEENTEFONDS: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)11 699,612 558,212 552,212 541,012 590,6
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Behoedzaamheidsreserve 2004185,90,00,00,00,0
Wijziging betalingsverloop 200426,10,00,00,00,0
Diversen0,10,00,00,00,0
 212,10,00,00,00,0
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen5,54,54,54,54,5
 5,54,54,54,54,5
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Accres: uitdeling tranche 200558,058,058,058,058,0
Diversen5,1– 15,9– 8,6– 8,6– 8,6
 63,142,149,449,449,4
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005280,846,653,953,953,9
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)11 980,412 604,812 606,112 594,912 644,5
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)11 980,412 604,812 606,112 594,912 644,5

Behoedzaamheidsreserve 2004

Bij de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2004 is het accrespercentage uitgekomen onder de raming van de VJN 2004. Dit wordt verrekend met de behoedzaamheidsreserve, die nu bij VJN 2005 wordt uitgekeerd. De uitkering van de behoedzaamheidsreserve bedraagt€ 186 mln.

Wijziging betalingsverloop 2004

Omdat de gegevens op basis waarvan het gemeentefonds wordt verdeeld in 2004 nog niet allemaal definitief waren, is de algemene uitkering in 2004 niet helemaal uitgeput. Deze middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering voor 2005.

Accres: uitdeling tranche 2005

Als gevolg van mutaties in de netto gecorrigeerde rijksuitgaven wordt het accres 2005 verrekend met het Gemeentefonds.

Diversen (beleidsmatig)

Er wordt 4,5 mln. toegevoegd aan het gemeentefonds (budget bijzondere bijstand) ter compensatie van het stopzetten van de verrekenmogelijkheid tussen gemeenten en de belastingdienst.

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)981,5981,5981,5981,5981,5
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Behoedzaamheidsreserve 200416,30,00,00,00,0
 16,30,00,00,00,0
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen2,62,62,62,62,6
 2,62,62,62,62,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200518,82,62,62,62,6
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)1 000,3984,1984,1984,1984,1
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)1 000,3984,1984,1984,1984,1

Behoedzaamheidsreserve 2004

Bij de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2004 is het accrespercentage uitgekomen onder de raming van de VJN 2004. Dit wordt verrekend met de behoedzaamheidsreserve, die nu bij VJN 2005 wordt uitgekeerd. De uitkering van de behoedzaamheidsreserve bedraagt € 16 mln.

Accres Gemeentefonds/Provinciefonds

ACCRES GEMEENTEFONDS/PROVINCIEFONDS: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 200539,3427,7990,01 383,41 828,0
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Accres gemeentefonds58,0– 68,7– 81,2– 56,2– 80,6
Vrijval nacalculatie 2004– 59,1– 59,1– 59,1– 59,1– 59,1
Diversen– 0,4– 9,7– 11,3– 9,8– 12,2
 – 1,5– 137,5– 151,6– 125,1– 151,9
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Accres: uitdelen tranche 2005– 58,0– 58,0– 58,0– 58,0– 58,0
Diversen20,220,220,220,220,2
 – 37,8– 37,8– 37,8– 37,8– 37,8
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 39,3– 175,2– 189,4– 162,9– 189,7
Stand Voorjaarsnota 20050,0252,4800,51 220,51 638,3

Accres Gemeentefonds

Om gemeenten te compenseren voor wijzigingen in hun uitgaven ten gevolge van prijsstijgingen en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen ontvangen zij een accres. Het accres wordt afgeleid van de ontwikkeling van de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven. Als gevolg van wijziging in de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven en de nacalculatie 2004 is het accres van het gemeentefonds voor 2005 bijgesteld.

Vrijval nacalculatie 2004

Op basis van de nacalculatie van de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven over 2004 komt het accres 2004 € 59,1 mln. lager uit dan geraamd. Dit bedrag valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Infrastructuurfonds

INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)5 789,66 287,16 698,46 459,36 525,5
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Aflossing schuld Prorail en investeringen spoor32,032,047,062,040,0
Risicoreservering/verwachte aanbestedingsmeevaller– 32,0– 32,0– 47,0– 62,0– 40,0
Voordelig saldo117,16,3– 0,62,60,0
Diversen0,02,40,00,00,0
 117,18,7– 0,62,60,0
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Aanbestedingsresultaten– 40,00,00,00,00,0
Diversen– 2,7– 13,2– 11,6– 12,1– 10,6
 – 42,7– 13,2– 11,6– 12,1– 10,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 200574,4– 4,6– 12,3– 9,5– 10,6
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)5 864,06 282,56 686,16 449,96 514,9
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)5 864,06 282,56 686,16 449,96 514,9

INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)5 709,26 381,16 698,46 459,36 525,5
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Voordelig saldo– 10,6– 17,60,00,00,0
 – 10,6– 17,60,00,00,0
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Aanbestedingsmeevaller– 40,00,00,00,00,0
Diversen– 2,7– 13,2– 11,6– 12,1– 10,6
 – 42,7– 13,2– 11,6– 12,1– 10,6
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 53,3– 30,8– 11,6– 12,1– 10,6
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)5 655,96 350,36 686,86 447,36 514,9
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)5 655,96 350,36 686,86 447,36 514,9

Voordelig saldo

Dit betreft de toedeling van het voordelige saldo van het infrafonds over 2004.

Aanbestedingsresultaten

Het betreft de verwerking van meevallende aanbestedingsresultaten ter dekking van de op de Aanvullende Post geparkeerde taakstelling «Procedures Bouwbedrijven». Deze mutatie heeft tevens betrekking op de begroting van V&W.

Aflossing schuld Prorail en investeringen spoor

Dit betreft een bijdrage van VenW aan Prorail ten behoeve van aflossing van de schulden van Prorail ad 125 mln., alsmede extra investeringen voor railwegen ad 128 mln.

Risicoreservering/verwachte aanbestedingsmeevaller

Bij de realisatie van de HSL-Zuid en de Betuweroute is voorts meer zicht ontstaan op de benodigde middelen uit de risicoreservering die voor deze projecten in de begroting is verwerkt. Bij het project Betuweroute heeft zich een aanbestedingsmeevaller voorgedaan, zoals gemeld in de meest recente voortgangsrapportage aan de Kamer. Ook bij andere spoorprojecten doen zich aanbestedingsmeevallers voor. De middelen worden aangewend ter vermindering van de schuld van Prorail en ten behoeve van extra investeringen spoor.

Fonds Economische Structuurversterking

FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)1 900,01 904,02 333,02 094,92 211,9
Technische mutaties     
Niet tot een ijklijn behorend     
Correctie vpb-verlaging– 42,0– 62,0– 62,0– 62,0– 62,0
In 2004 niet tot uitvoering gekomen projecten in voorbereiding123,05,87,34,8– 4,4
Diversen36,65,50,13,49,6
 117,6– 50,7– 54,6– 53,8– 56,8
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005117,6– 50,7– 54,5– 53,8– 56,8
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)2 017,61 853,32 278,52 041,12 155,1
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)2 017,61 853,32 278,52 041,12 155,1

FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)2 258,42 079,71 958,72 040,52 167,7
Technische mutaties     
Niet tot een ijklijn behorend     
Aardgasbaten539,1258,3220,856,9– 89,5
Beëindiging geschil MOR over transport– 29,1– 29,1– 37,4– 41,5– 41,5
Correctie Vpb-verlaging– 42,0– 62,0– 62,0– 62,0– 62,0
Diversen9,79,79,79,79,7
 477,7176,9131,1– 36,9– 183,3
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005477,7176,9131,1– 36,9– 183,3
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)2 736,12 256,62 089,82 003,61 984,4
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)2 736,12 256,62 089,82 003,61 984,4

Correctie vpb-verlaging

De verlaging van de Vpb uit het Belastingplan 2005, waarvan het effect eerst werd gecorrigeerd via de Fesbrug, zal in de aanstaande wetswijziging van het Fes gecorrigeerd worden via een aanpassing van het voedingpercentage Fes. Enerzijds leidt dit tot lagere voeding Fes uit aardgasbaten, anderzijds wordt deze verlaging gecompenseerd door een gelijktijdige verlaging van de Fesbrug.

In 2004 niet tot besteding gekomen middelen

Deze mutatie betreft voornamelijk gereserveerde middelen voor Sleutelprojecten in voorbereiding welke in 2004 niet tot uitvoering zijn gekomen en derhalve doorschuiven naar 2005.

Aardgasbaten

De voeding FES bestaat onder meer uit een vast percentage van de aardgasbaten. De aardgasbaten zijn onder meer bijgesteld als gevolg van nieuwe ramingen van de olieprijs en dollarkoers.

Beëindiging geschil MOR over Transport

Het geschil tussen de Staat en Shell en ExxonMobil over de Meeropbrengstenregeling (MOR) is beëindigd. Hiermee komt de MOR over transport te vervallen, terwijl de MOR over capaciteit gehandhaafd blijft.

Dit leidt tot een verlaging van de aardgasbaten en derhalve tot een verlaging van de voeding Fes.

AOW-spaarfonds

AOW-SPAARFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)3 704,53 997,54 310,94 639,84 985,3
Technische mutaties     
Niet tot een ijklijn behorend     
Rentebijdrage– 10,30,00,00,00,0
 – 10,30,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 10,30,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)3 694,13 997,54 310,94 639,84 985,3
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)3 694,13 997,54 310,94 639,84 985,3

Rentebijdrage

Vanwege een neerwaartse rentebijstelling op basis van het CEP nemen de renteontvangsten van het AOW-spaarfonds af.

Diergezondheidsfonds

DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)5,25,25,25,25,2
Technische mutaties     
Niet tot een ijklijn behorend     
Saldo 20048,70,00,00,00,0
 8,70,00,00,00,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20058,70,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)13,95,25,25,25,2
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)13,95,25,25,25,2

DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)5,25,25,25,25,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20050,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)5,25,25,25,25,2
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)5,25,25,25,25,2

Saldo 2004

In 2004 konden nog niet alle uitgaven verband houdende met de vogelpest afgehandeld worden. Het positieve eindsaldo 2004 wordt daartoe in 2005 aangewend voor uitfinanciering van reeds in 2003 aangegane verplichtingen in verband met de bestrijding van de vogelpest.

Prijsbijstelling/Indexering WSF

PRIJSBIJSTELLING/INDEXERING WSF: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005480,91 095,61 775,22 344,22 871,5
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Nominale ontwikkeling– 54,0– 53,3– 57,4– 58,8– 58,0
Diversen– 1,00,00,00,00,0
Sociale zekerheid     
Diversen– 2,00,20,50,30,3
 – 57,0– 53,1– 56,9– 58,5– 57,7
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Uitdeling tranche 2005– 361,2– 232,6– 234,7– 233,0– 233,7
Diversen– 12,0– 13,4– 14,3– 13,7– 12,8
Sociale zekerheid     
Uitdeling tranche 2005– 18,4– 17,4– 16,9– 16,4– 16,3
Niet tot een ijklijn behorend     
Diversen– 32,2– 29,6– 29,8– 30,9– 31,9
 – 423,8– 293,0– 295,7– 294,0– 294,7
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 480,8– 346,1– 352,5– 352,5– 352,4
Stand Voorjaarsnota 20050,1749,41 422,61 991,72 519,1

Op de aanvullende post prijsbijstelling worden de middelen gereserveerd die worden gebruikt om de prijsgevoelige uitgaven op de diverse begrotingen te indexeren. Dit gebeurt door middel van prijsbijstelling die jaarlijks uit deze aanvullende post wordt overgeboekt naar de departementale begrotingen. De prijsbijstelling is in 2005 in zijn geheel uitgekeerd.

Arbeidsvoorwaarden

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)294,1756,21 548,32 442,93 397,9
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
Nominale bijstelling172,549,950,550,650,6
Sociale zekerheid     
Nominale bijstelling32,33,02,92,92,9
 204,852,953,453,553,5
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Diversen4,21,9– 0,8– 0,8– 0,8
 4,21,9– 0,8– 0,8– 0,8
Technische mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Loonbijstelling tranche 2005– 406,7– 63,1– 63,6– 63,8– 63,8
Diversen– 7,6– 6,5– 6,0– 5,6– 5,3
Sociale zekerheid     
Loonbijstelling tranche 2005– 53,1– 8,0– 7,9– 7,9– 7,9
Niet tot een ijklijn behorend     
Nominale bijstelling– 65,4– 54,8– 51,3– 50,3– 40,6
Diversen2,6– 1,4– 6,4– 6,4– 6,4
 – 530,2– 133,8– 135,2– 134,0– 124,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 321,2– 78,9– 82,7– 81,2– 71,3
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)– 27,1677,31 465,62 361,63 326,7
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)– 27,1677,31 465,62 361,63 326,7

Op basis van stand CEP2005 is de loonbijstellingstranche 2005 uitgedeeld.

De uitdeling van de loonbijstelling voor het gedeelte dat niet tot de ijklijn behoort, heeft met name betrekking op de indexering van de rijksbijdrage volksgezondheid.

In de uitdeling van de loonbijstelling is de door het kabinet vastgestelde taakstellende matiging van de contractloonontwikkeling in 2005 tot 0% verwerkt. Tevens is in de uitdeling de bij Hoofdlijnenakkoord afgesproken korting op de vergoeding voor incidentele loonontwikkeling naar 0% verwerkt. Tenslotte is reeds bij Strategisch Akkoord besloten voor 2005 een taakstelling ziektekosten à 0,15% op te leggen.

De loonbijstelling tranche 2005 is niet toereikend voor de gestegen loonkosten van de overheidswerkgevers, die voornamelijk het gevolg zijn van de gestegen ABP-premies. Om die reden heeft het kabinet besloten deze negatieve arbeidsvoorwaardenruimte incidenteel te compenseren, waardoor de loonbijstelling in 2005 incidenteel hoger uitvalt dan het structurele niveau van de loonbijstellingstranche.

Koppeling Uitkeringen/Nominale Bijstelling AKW

KOPPELING UITKERINGEN/NOMINALE BIJSTELLING AKW: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)32,3154,3304,1458,8616,4
Mee- en tegenvallers     
Sociale zekerheid     
AKW index0,0– 2,6– 17,3– 20,6– 20,9
Nominale ontwikkeling– 1,6– 15,4– 20,2– 26,0– 32,6
WKA0,0– 34,9– 35,2– 35,4– 36,0
 – 1,6– 52,9– 72,7– 82,0– 89,5
Technische mutaties     
Sociale zekerheid     
Bruteringseffect– 0,7– 36,3– 38,4– 38,6– 39,0
 – 0,7– 36,3– 38,4– 38,6– 39,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 2,3– 89,2– 111,1– 120,7– 128,4
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)30,165,1193,1338,1487,9
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)30,165,1193,1338,1487,9

KOPPELING UITKERINGEN/ NOMINALE BIJSTELLING AKW: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)0,04,711,017,423,8
Mee- en tegenvallers     
Sociale zekerheid     
Diversen0,0– 2,3– 2,3– 2,3– 2,2
 0,0– 2,3– 2,3– 2,3– 2,2
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 20050,0– 2,3– 2,3– 2,3– 2,2
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)0,02,38,715,121,6
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)0,02,38,715,121,6

AKW index

Op basis van het CEP is de AKW index neerwaarts bijgesteld.

Nominale ontwikkeling

Dit betreft de nominale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde uitkeringen.

WKA

Op basis van het CEP is de WKA index neerwaarts bijgesteld.

Bruteringseffect

De bijstand is netto-netto gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. De ontwikkeling van de bruto uitkering kan echter afwijken van de ontwikkeling van het bruto wettelijk minimumloon. Het bijbehorende bedrag is het bruteringseffect. De ijklijn wordt hiervoor gecorrigeerd.

Algemeen

ALGEMEEN: UITGAVEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)856,22 118,02 362,52 286,52 276,3
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Co2 middelen20,20,00,027,10,0
Ramingstechnische veronderstelling in = uit– 472,5– 52,2– 62,4– 2,60,0
Nacalculatie behoedzaamheidsreserve GF/PF 2004– 64,00,00,00,00,0
Uitdeling behoedzaamheidsreserve GF/PF 2004– 202,20,00,00,00,0
Diversen0,4– 1,6– 0,6– 0,6– 0,6
Sociale zekerheid     
Ramingstechnische veronderstelling in = uit– 156,40,00,00,00,0
Reservering frictiekosten UWV40,0150,0100,050,050,0
 – 834,596,237,073,949,4
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 834,596,236,973,849,4
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)21,82 214,22 399,42 360,42 325,7
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)21,82 214,22 399,42 360,42 325,7

ALGEMEEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

 20052006200720082009
Stand Miljoenennota 2005(excl. IS)1 814,11 826,52 017,6542,6503,4
Mee- en tegenvallers     
Rijksbegroting in enge zin     
NBO taakstelling– 210,00,00,00,00,0
Procedures bouwbedrijven– 40,00,00,00,00,0
 – 250,00,00,00,00,0
Beleidsmatige mutaties     
Rijksbegroting in enge zin     
Dividendderving60,060,060,060,060,0
Diversen– 21,0– 21,0– 21,0– 21,04,0
 39,039,039,039,064,0
Technische mutaties     
Niet tot een ijklijn behorend     
Lopende procedure170,00,00,00,00,0
Verkoop staatsdeelnemingen– 1 429,00,00,00,00,0
Diversen– 30,0– 60,0– 90,0– 90,0– 90,0
 – 1 289,0– 60,0– 90,0– 90,0– 90,0
      
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2005– 1 500,0– 21,0– 51,0– 51,0– 26,0
Stand Voorjaarsnota 2005(excl. IS)314,11 805,51 966,6491,6477,4
Totaal Internationale samenwerking0,00,00,00,00,0
Stand Voorjaarsnota 2005(incl. IS)314,11 805,51 966,6491,6477,4

CO2-reductie middelen

De vorig jaar niet uitgegeven CO2-reductiemiddelen blijven conform gebruikelijke systematiek beschikbaar voor latere jaren.

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

Bij Voorjaarsnota is de eindejaarsmarge uitgekeerd. Als tegenhanger hiervan is de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de aanvullende post verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2004 heeft voorgedaan ook in 2005 zal optreden.

Behoedzaamheidsreserve GF/PF

Jaarlijks wordt ten behoeve van de behoedzaamheidsreserve een bedrag ingehouden op het gemeente- en provinciefonds. Deze reserve wordt tijdelijk geparkeerd op de aanvullende post. Op grond van de nacalculatie wordt een deel van de behoedzaamheidsreserve over het jaar 2004 niet uitgekeerd aan het gemeenten en provincies. Het resterende (overgrote) deel wordt in 2005 uitgekeerd.

Reservering frictiekosten UWV

Op de aanvullende post wordt een reservering opgenomen voor frictiekosten UWV.

NBO taakstelling

De NBO taakstelling uit het Hoofdlijnenakkoord is in 2005 voor een deel gerealiseerd door schuldaflossing Polen (zie ook Verticale Toelichting begroting Financiën 9B).

Procedures bouwbedrijven

De meevallende aanbestedingsresultaten Infrastructuur (zie ook Verticale Toelichting begroting Verkeer en Waterstaat/Infrastructuurfonds) worden tegengeboekt bij de post Procedures Bouwbedrijven.

Dividendderving

Als gevolg van de verkoop van staatsdeelnemingen (KPN, TPG, en PinkRoccade) worden de geraamde dividendontvangsten structureel verlaagd op de begroting van Financiën. Gelijktijdig wordt de op de aanvullende post gereserveerde «dividendderving» verlaagd.

Lopende procedure

Verwezen wordt naar de brief van de minister van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 20 januari 2005 (Kamerstukken: 21 563, nummer 12). De Staat is van mening dat de NAM het daarin genoemde bedrag van circa 377 mln. plus rente hem onverkort en zonder verrekening verschuldigd is. Met inbegrip van rente is dit bedrag circa 510 mln. Volgens het standpunt van NAM komt hiervan netto 170 mln. toe aan de Staat. Aangezien de budgettaire gevolgen niet vaststaan is op basis van het voorzichtigheidsbeginsel hier het bedrag van 170 mln. opgenomen.

Verkooptaakstelling staatsdeelnemingen

De taakstelling «verkoop staatsdeelnemingen» voor 2005 is deels gerealiseerd met de verkoop van aandelen TPG, KPN en PinkRoccade.

Licence