Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3

In deze bijlage worden de kasritmes van het stimuleringspakket uitgesplitst naar beleidsdoel. Tevens is aangegeven op welk artikel van de begroting het verwerkt is en wat de mutaties zijn ten opzichte van de Voorlopige Rekening.

Stimuleringspakketmiddelen

Begrotingshoofdstuk

artikel nummer

Stand Slotwet 2009

Mutaties tov VR

Stand VJN 2010

Mutaties tov VR

Stand VJN 2011*

Mutaties tov VR

Arbeidsmarkt, onderwijs en kennis

 

511,2

– 2,0

1.002,0

– 60,7

816,2

62,6

        

Arbeidsmarktbrief

 

124,6

 

314,4

8,6

261,0

– 8,6

SZW

42

0,2

 

41,0

– 51,8

  

SZW

46

82,5

 

107,2

– 68,4

212,8

– 8,6

SZW

47

41,9

 

39,4

2,0

48,2

 

OCW (ingezet voor hogere leerlingenramingen)

1, 3, 4, 6 en 7

  

126,8

126,8

  
        

Aanpak jeugdwerkloosheid

 

81,1

– 0,9

124,6

0,9

30,0

 

SZW

42

6,6

 

51,2

– 30,0

27,0

 

Gemeentefonds

1

59,8

 

30,0

30,0

  

J&G

2

0,2

– 0,4

3,4

– 14,6

1,0

 

J&G

3

0,0

– 0,5

5,5

0,5

  

OCW

4

14,5

 

34,5

15,0

2,0

 
        

Schuldhulpverlening

 

30,0

 

50,0

 

50,0

 

SZW

46

27,5

 

48,3

 

49,3

 

SZW

47

2,5

 

1,8

 

0,8

 
        

Stimuleringsenveloppe Mbo

 

97,0

 

168,0

 

0,0

 

OCW (ingezet voor hogere leerlingenramingen)

1, 3, 4, 6 en 7

97,0

 

168,0

   
        

High Tech topprojecten en kenniswerkers

 

76,4

 

203,6

0,0

0,0

 

OCW

16

33,6

 

106,4

– 22,9

  

EZ

2

42,8

 

97,2

22,9

  
        

Verlenging aflopende innovatieprogramma’s FES

 

0,0

 

36,9

– 59,5

463,5

59,5

OCW

16

  

4,0

 

4,0

 

OCW

4

  

4,4

 

10,0

 

EZ

13

  

28,5

28,5

192,0

192,0

FES

15

  

0,0

– 88,0

257,5

– 132,5

        

Snelle uitvoering FES-projecten innovatie

 

102,1

– 1,1

104,5

– 10,7

11,7

11,7

VenW

36

1,1

 

4.547

– 0,1

  

VWS

41

1,4

 

1.431

0,0

  

VWS

42

2,8

– 1,1

3.180

1,7

  

EZ

2 en 4

15,6

 

1.482

0,0

  

EZ

2

10,4

 

10.448

0,0

  

EZ

3

4,3

 

4.295

0,0

  

EZ

3 en 5

4,1

 

4.066

0,0

  

OCW

1 en 3

23,8

 

3.443

0,0

  

OCW

3

3,8

 

4.309

– 11,3

11,3

11,3

OCW

4

5,8

 

5.816

0,0

0,1

0,1

OCW

7

4,7

 

4.713

0,0

  

OCW

14

5,9

 

5.664

0,0

  

OCW

16

5,4

 

5.352

0,0

  

VROM

(o.a. 1 en 7)

4,1

 

4.114

0,0

  

VROM

10

3,4

 

3.400

0,0

  

LNV

21

1,3

 

1.313

0,0

  

LNV

26

2,8

 

1.181

0,0

  

WWI

1

0,9

  

0,0

  

BZK

4

0,4

 

0,8

0,8

0,3

0,3

FES

15

  

35,0

– 1,8

  

* Bedragen genoemd in 2011 zijn soms gespreid over meerdere jaren.

Begrotingshoofdstuk

artikelnummer

Stand Slotwet 2009

Mutaties tov VR

Stand VJN 2010

Mutaties tov VR

Stand VJN 2011*

Mutaties tov VR

Duurzame economie

 

223,1

– 10,0

706,3

15,7

66,9

– 5,8

        

Duurzame agrarische sector

 

5,9

 

44,1

 

0,0

 

LNV

21

0,9

 

44,1

   

LNV

22

5,0

     
        

Sloopregeling auto’s

 

36,8

 

28,3

0,0

0,0

 

VROM

3

36,8

 

28,3

28,3

  

Aanvullende Post

   

0,0

– 28,3

  
        

Energiebesparing woningen

 

0,0

– 10,0

30,0

10,0

0,0

 

WWI

2

0,0

– 10,0

30,0

30,0

  

Aanvullende Post

   

0,0

– 20,0

  
        

Uitvoering Motie van Geel ruimtelijke economie

 

58,0

 

57,0

 

50,0

 

VROM

2

16,5

 

30,0

 

10,0

 

V&W

31

2,0

 

1,0

   

V&W

39

3,5

 

15,0

 

33,0

 

EZ

3

27,0

     

LNV

22

9,0

 

11,0

 

7,0

 
        

Snelle uitvoering FES projecten Ruimtelijk Econ. Beleid

 

44,4

 

335,0

– 0,3

0,3

0,3

VROM

2

42,5

 

207,9

   

OCW

14

2,0

 

4,1

   

EZ

13

  

4,8

4,8

0,3

0,3

FES (bestemd voor LNV)

15

  

15,0

   

FES

15

  

103,2

– 5,1

  
        

Snelle uitvoering FES-projecten Milieu en Duurzaamheid

 

76,1

 

144,9

2,0

10,7

– 2,0

VROM

4

12,3

 

11,3

   

VROM

3 en 4

17,5

 

17,5

   

VROM

3

19,8

 

19,8

   

V&W

36

2,1

     

EZ

4

15,3

 

42,2

– 1,0

10,7

1,0

IF

11

9,1

 

18,7

3,0

 

– 3,0

LNV

21

  

3,0

   

FES

15

  

32,3

   
        

Duurzame energie (SDE)

   

15,0

0,0

0,0

 

EZ

   

12,0

12,0

  

V&W

39

  

3,0

3,0

  

Aanvullende Post

   

0,0

– 15,0

  
        

Duurzaam ondernemen (incl. programma milieu en technologie)

 

2,0

 

32,0

4,0

6,0

– 4,0

VROM

3

  

8,0

4,0

0,0

– 4,0

VROM

7

2,0

     

EZ

4

  

24,0

24,0

6,0

6,0

Aanvullende Post

4

  

0,0

– 24,0

0,0

– 6,0

        

Elektrische auto

 

0,0

 

20,0

0,0

0,0

 

EZ

2

  

20,0

20,0

  

Aanvullende Post

   

0,0

– 20,0

  

* Bedragen genoemd in 2011 zijn soms gespreid over meerdere jaren.

Begrotingshoofdstuk

artikelnummer

Stand Slotwet 2009

Mutaties tov VR

Stand VJN 2010

Mutaties tov VR

Stand VJN 2011*

Mutaties tov VR

Infrastructuur en (woning)bouw

 

552,2

0,0

1.191,8

– 26,1

– 541,9

26,1

        

Versnelling BLS en monumenten

 

263,0

 

132,0

0,0

– 150,0

 

WWI

1

263,0

 

100,0

100,0

– 150,0

 

OCW

14

  

24,0

24,0

  

Aanvullende Post

   

8,0

– 124,0

  
        

Deltaprogramma (w.o. Zandsuppleties)

 

80,0

 

50,0

 

– 30,0

 

V&W

39

80,0

 

50,0

 

– 30,0

 
        

Vaarwegen, sluizen en binnenhavens

 

75,0

 

125,0

 

– 125,0

 

V&W

39

75,0

 

125,0

 

– 125,0

 
        

Versnelling bruggen en renovatie wegen

 

75,0

 

138,0

 

– 213,0

 

V&W

39

75,0

 

138,0

 

– 213,0

 
        

Onderhoud en bouw jeugdzorginstellingen

 

25,0

 

55,0

0,0

0,0

 

J&G

3

25,0

 

55,0

55,0

  

Aanvullende Post

   

0,0

– 55,0

  
        

Onderhoud en bouw zorg- en AWBZ instellingen

 

0,0

 

320,0

 

– 50,0

 

VWS

42

  

160,0

 

– 25,0

 

VWS

43

  

160,0

 

– 25,0

 
        

Onderhoud en bouw scholen

 

0,0

 

165,0

0,0

0,0

 

OCW

1

  

104,1

   

OCW

3

  

50,9

   

Gemeentefonds

1

  

10,0

10,0

  

Aanvullende Post

   

0,0

– 10,0

  
        

Snelle uitvoering FES-projecten Infra

 

34,2

 

206,8

– 26,1

26,1

26,1

IF

12

32,4

 

14,4

   

IF

17

1,8

 

49,2

– 26,1

26,1

26,1

FES (V&W)

15

  

143,1

   

Begrotingshoofdstuk

artikelnummer

Stand Slotwet 2009

Mutaties tov VR

Stand VJN 2010

Mutaties tov VR

Stand VJN 2011*

Mutaties tov VR

Liquiditeitsverruiming bedrijfsleven

 

690,5

 

561,0

 

149,0

 

Versoepeling verliesverrekening 2008

       

Fin

1

335,0

 

– 120,0

 

– 215,0

 

Verruimen afdrachtvermindering WBSO

       

Fin

1

135,0

 

150,0

 

15,0

 

Enveloppe MKB

       

Fin

1

  

53,0

 

23,0

 

Schiphol/luchtvaart/vliegtax

       

Fin

1

70,0

 

277,0

 

277,0

 

VAMIL/MIA

       

Fin

1

21,0

 

30,0

 

9,0

 

EIA

       

Fin

1

117,0

 

146,0

 

15,0

 

Verlaagd BTW tarief isolatie

       

Fin

1

12,5

 

25,0

 

25,0

 

Begrotingshoofdstuk

artikelnummer

Stand Slotwet 2009

Mutaties tov VR

Stand VJN 2010

Mutaties tov VR

Stand VJN 2011*

Mutaties tov VR

Invulling FES-projecten

 

16,1

– 2,4

110,9

10,3

259,4

– 5,9

WWI

2

0,1

– 2,9

18,9

2,9

11,0

0,0

LNV

21

2,0

 

6,6

 

18,3

0,0

EZ

2

0,5

0,5

20,2

7,4

28,4

9,2

OCW

16

13,5

 

25,7

 

42,8

0,0

FES

15

  

39,5

 

158,9

– 15,1

* Bedragen genoemd in 2011 zijn soms gespreid over meerdere jaren.

Licence