Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1 BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

(in miljarden euro)

2013

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

229,1

   

Netto uitgaven onder het uitgavenkader

242,3

Rijksbegroting in enge zin

103,1

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid

73,5

Budgettair Kader Zorg

65,7

Overige netto uitgaven

4,1

Gasbaten

– 12,6

Rentelasten

9,3

Zorgtoeslag

4,8

Overig

2,5

Totale netto uitgaven

246,3

   

EMU-saldo centrale overheid

– 17,3

   

EMU-saldo lokale overheden

– 2,7

   

Feitelijk EMU-saldo

– 20,0

Feitelijk EMU-saldo (in percentage bbp)

– 3,3

   

EMU-schuld (miljarden euro)

449

EMU-schuld (in percentage bbp)

73,6

   

Bruto binnenlands product (bbp)

610

Licence