Base description which applies to whole site

Infrastructuurfonds

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

6.234,5

6.872,5

5.941,0

6.550,1

6.346,8

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Saldo 2012 if

261,6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

261,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Aanvullende post ov en spoor

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Apparaatstaakstelling rutte ii

0,0

0,0

0,0

– 25,1

– 51,6

Boekingen bdu 2012

– 150,5

– 0,3

0,0

0,0

0,0

Hsa

93,8

10,0

0,0

0,0

0,0

Ontvangstenverschuivingen

– 257,9

– 21,1

27,6

– 350,7

29,4

Prijsindex 2012

109,0

116,4

97,6

117,5

112,0

Taakstelling rutte

0,0

– 250,0

– 250,0

– 250,0

– 250,0

Diversen

9,9

9,4

7,9

4,7

12,0

 

– 195,7

– 85,6

– 66,9

– 453,6

– 98,2

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

66,0

– 85,7

– 66,9

– 453,6

– 98,2

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

6.300,5

6.786,9

5.874,0

6.096,5

6.248,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

6.300,5

6.786,9

5.874,0

6.096,5

6.248,6

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

6.234,5

6.872,5

5.941,0

6.550,1

6.346,8

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Saldo 2012 if

114,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

114,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Aanvullende post os en spoor

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Apparaatstaakstelling rutte ii

0,0

0,0

0,0

– 25,1

– 51,6

Boekingen bdu 2012

– 150,5

– 0,3

0,0

0,0

0,0

Hsa

93,8

10,0

0,0

0,0

0,0

Ontvangstenverschuivingen

– 257,9

– 21,1

27,6

– 350,7

29,4

Prijsindex 2012

109,0

116,4

97,6

117,5

112,0

Taakstelling rutte

0,0

– 250,0

– 250,0

– 250,0

– 250,0

Diversen

9,9

9,4

7,9

4,7

12,0

Niet tot een ijklijn behorend

         

Saldo 2012 if

147,3

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

66,0

– 85,7

– 66,9

– 453,6

– 98,2

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

6.300,5

6.786,9

5.874,0

6.096,5

6.248,6

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

6.300,5

6.786,9

5.874,0

6.096,5

6.248,6

Saldo 2012 IF

Het voordelig saldo van 2012 wordt toegevoegd aan de begroting van het Infrastructuurfonds.

Aanvullende post OV en spoor

In het lenteakkoord is een intensivering afgesproken voor het openbaar vervoer en spoor. Met deze mutatie worden de budgetten aan de begroting van het Infrastructuurfonds toegevoegd.

Apparaatstaaktelling Rutte 2

Dit betreft maatregel A1 uit het regeerakkoord.

Boekingen BDU 2012

Deze mutatie bestaat uit overboekingen van de artikelen wegen en spoor naar de BDU (brede doeluitkering). Het gaat om de wegprojecten Beter Benutten, Zuidas, Groene Uitweg en verkenning Regio Zwolle/A28, en de spoorprojecten P+R maatregelen.

HSA

Deze mutatie betreft met name een doorbetaling van de concessievergoeding van de HSA naar de gebruikersvergoeding aan Prorail (2013: 15 mln. en 2014: 10 mln.). In 2013 wordt er 78 mln. teruggevorderd van prorail door de bijstelling van de subsidie aan prorail in 2011.

Ontvangstenverschuivingen

Ontvangsten van verschillende projecten op hoofdvaarwegen en wegen komen later binnen dan begroot. Dit wordt met deze mutatie ingepast binnen het Infrastructuurfonds.

Prijsindex 2012

De prijsbijstelling 2012 is in de begroting 2013 geparkeerd op hoofdstuk XII artikel Nominaal en onvoorzien. Bij Voorjaarsnota 2013 wordt deze nu op de begroting van het Infrastructuurfonds op de juiste artikelen verwerkt.

Taakstelling Rutte

In het regeerakkoord van Rutte 2 is vanaf 2014 een taakstelling van 250 mln. structureel op het Infrastructuurfonds afgesproken. Met deze mutatie wordt de taakstelling ingeboekt.

Diversen- technische mutaties

Deze post bestaat uit verschillende kleine verschuivingen binnen de artikelen op het Infrastructuurfonds.

Licence