Base description which applies to whole site

BES fonds

H BES-FONDS: UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

32,1

32,1

32,1

32,1

32,1

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

1,9

1,3

1,3

1,3

1,3

 

1,9

1,3

1,3

1,3

1,3

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

1,9

1,3

1,3

1,3

1,3

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

34,0

33,4

33,4

33,4

33,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

34,0

33,4

33,4

33,4

33,4

Diversen

De diversenpost bestaat grotendeels uit de aan het BES-fonds toegekende prijsbijstelling van 1,2 mln. en daarnaast de bijzondere uitkering «Integrale projecten», die onder andere is bedoeld voor re-integratie naar duurzaam betaald werk en het bevorderen van maatschappelijke participatie.

Licence