Base description which applies to whole site

Deltafonds

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

972,6

1.204,4

1.257,9

1.367,4

1.120,2

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Saldo 2012

62,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

62,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

4,8

26,8

25,2

20,6

17,1

 

4,8

26,8

25,2

20,6

17,1

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

67,0

26,8

25,2

20,6

17,1

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

1.039,6

1.231,2

1.283,1

1.388,0

1.137,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

1.039,6

1.231,2

1.283,1

1.388,0

1.137,3

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

972,6

1.204,4

1.257,9

1.367,4

1.120,2

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Saldo 2012

62,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

62,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

4,8

26,8

25,2

20,6

17,1

 

4,8

26,8

25,2

20,6

17,1

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

67,0

26,8

25,2

20,6

17,1

           

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

1.039,6

1.231,2

1.283,1

1.388,0

1.137,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

1.039,6

1.231,2

1.283,1

1.388,0

1.137,3

Saldo 2012

Het voordelig saldo van 2012 wordt toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds.

Diversen – technische mutaties

Deze mutatie bestaat uit het toevoegen van de prijsbijstelling van 2012 en een door het Deltafonds gefaciliteerde kasschuif ten behoeve van de Kaderrichtlijn water, welke op hoofdstuk XII artikel 12 wordt verantwoord.

Licence