Base description which applies to whole site

Prijsbijstelling

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

910,7

1.711,10

2.330,60

3.088,00

3.534,20

Mee- en tegenvallers

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Nominale ontwikkeling

– 241,2

– 383

– 417,4

– 583,1

– 628,8

Sociale zekerheid

         

Nominale ontwikkeling

3,3

14,1

22

22,7

22,4

Zorg

         

Nominale ontwikkeling

– 6,8

– 6,4

6,6

10,6

14,7

 

– 244,7

– 375,3

– 388,8

– 549,8

– 591,7

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Inhouden prijsbijstelling 2013

– 630,2

0

0

0

0

Uitkeren tranche 2013

– 3,1

– 3,1

– 3,1

– 3,1

– 3,1

Sociale zekerheid

         

Inhouden prijsbijstelling 2013

– 21,4

0

0

0

0

Zorg

         

Inhouden prijsbijstelling 2013

– 10,9

0

0

0

0

 

– 665,6

– 3,1

– 3,1

– 3,1

– 3,1

Technische mutaties

         

Niet tot een ijklijn behorend

         

Inhouden prijsbijstelling 2013

– 0,7

0

0

0

0

Nominale ontwikkeling

0,3

1,2

1,8

2,3

2,6

 

– 0,4

1,2

1,8

2,3

2,6

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 910,7

– 377,2

– 390,1

– 550,7

– 592,2

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

0

1.333,80

1.940,50

2.537,40

2.942,00

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

Stand Voorjaarsnota 2013

0

1.333,80

1.940,50

2.537,40

2.942,00

Op de aanvullende post Prijsbijstelling worden de middelen gereserveerd die worden gebruikt om de prijsgevoelige uitgaven op de diverse begrotingen te compenseren voor de prijsontwikkeling. Deze compensatie wordt jaarlijks van de aanvullende post overgeboekt naar de departementale begrotingen. De indexering van de prijsbijstelling wordt aangepast aan de macro-economische ontwikkeling.

Nominale ontwikkeling

Als gevolg van nieuwe inzichten op basis van ramingen van het Centraal Planbureau in de ontwikkeling van de prijzen is de uitgavenraming voor de prijsbijstelling bijgesteld.

Inhouden prijsbijstelling 2013

De prijsbijstelling tranche 2013 wordt voor het jaar 2013 ingehouden.

Uitkeren tranche 2013

De Staten-Generaal en Overige Hoge Colleges van Staat en het BES-fonds krijgen, op grond van de bijzondere staatrechtelijke positie in de Comptabiliteitswet, de prijsbijstelling tranche 2013 wel uitgekeerd. De prijsbijstelling tranche 2013 is overgeboekt naar deze departementale begrotingen.

Licence