Base description which applies to whole site

IV Koninkrijksrelaties

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

277,5

257,1

256,5

240,0

272,9

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Eindejaarsmarge

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Diversen

0,0

0,0

0,0

0,0

– 1,0

 

14,0

0,0

0,0

0,0

– 1,0

Technische mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

Diversen

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

14,1

0,1

0,1

0,1

– 0,9

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

291,6

257,2

256,6

240,1

272,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

291,6

257,2

256,6

240,1

272,0

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

32,9

32,2

31,8

31,8

31,8

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

32,9

32,2

31,8

31,8

31,8

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013

32,9

32,2

31,8

31,8

31,8

Eindejaarsmarge

In 2012 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen (6,2 mln.) gaan via de eindejaarsmarge over naar 2013. Daarnaast is door een storing in het betalingsverkeer een betaling aan het Fondo Desaroyo Aruba (FDA) ter waarde van 7,8 mln. niet in 2012 uitgevoerd. Het benodigde bedrag is daarom van 2012 overgeheveld naar 2013.

Licence