Base description which applies to whole site

V Buitenlandse Zaken

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

7.389,7

7.794,6

8.097,4

8.354,2

8.551,4

Beleidsmatige mutaties

         

Rijksbegroting in enge zin

         

EU-afdrachten

474,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

474,3

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

474,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

7.864,0

7.794,6

8.097,4

8.354,2

8.551,4

Totaal Internationale samenwerking

1.417,5

1.673,1

1.667,5

1.564,4

1.569,7

Stand Voorjaarsnota 2013

9.281,6

9.467,6

9.764,9

9.918,5

10.121,1

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2013

2014

2015

2016

2017

Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS)

718,5

725,2

731,3

739,8

754,6

Technische mutaties

         

Niet tot een ijklijn behorend

         

Herverkaveling

– 33,2

– 27,5

– 20,9

– 16,4

– 18,1

 

– 33,2

– 27,5

– 20,9

– 16,4

– 18,1

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013

– 33,2

– 27,5

– 20,9

– 16,4

– 18,1

Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal)

685,3

697,7

710,4

723,3

736,5

Totaal Internationale samenwerking

101,9

101,9

101,9

101,9

101,9

Stand Voorjaarsnota 2013

787,2

799,6

812,3

825,2

838,4

EU-afdrachten

In december 2012 is overeenstemming bereikt tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie over een aanvullende EU-begroting 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota, kamerstuk 33 480 V nr. 4) en de EU-begroting 2013. De betaling van de Nederlandse bijdrage aan de aanvullende begroting voor 2012 ad 0,1 miljard euro heeft in januari 2013 plaatsgevonden. De vastgestelde EU-begroting 2013 levert een meevaller van 0,1 mld. op, omdat deze in omvang 2,5 mld. lager was dan initieel geraamd. Daarnaast wordt een aantal mutaties ingepast naar aanleiding van aanvullende begrotingsvoorstellen van de Europese Commissie voor begrotingsjaar 2013. Het betreft een aanvullende begroting van ruim 11 mld., de toetreding van Kroatië en een technische mutatie die voortvloeit uit de EU-begroting 2012. Op basis van de voorstellen zou de additionele Nederlandse bijdrage 0,5 mld. bedragen. Hiervoor geldt dat nog overeenstemming dient te worden bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement. Naar verwachting vindt in de zomer definitieve besluitvorming hierover plaats.

Herverkaveling

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de herverkaveling tussen de begroting van BuZa en de begroting van BH&OS.

Licence