Base description which applies to whole site

Gemeentefonds

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

18.381,2

16.812,8

16.689,4

16.603,1

16.543,3

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Wijz. betalingsverloop 2013 au

29,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Diversen

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

35,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Accres tranche 2013

118,9

99,2

99,2

99,2

99,2

 

Accres tranche 2014

– 209,2

– 209,2

– 209,2

– 209,2

– 209,2

 

Armoedebeleid

70,0

90,0

90,0

90,0

90,0

 

Buitenonderhoud scholen

0,0

– 158,8

– 158,8

– 158,8

– 158,8

 

Invoeringskosten jeugdzorg

32,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Vth-taken

40,8

40,8

40,8

40,8

46,7

 

Diversen

9,9

1,0

5,3

5,0

0,0

 

Zorg

         
 

Diversen

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

68,4

– 137,0

– 132,7

– 133,0

– 132,1

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

104,2

– 137,0

– 132,7

– 133,0

– 132,0

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

18.485,4

16.675,8

16.556,7

16.470,1

16.411,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

18.485,4

16.675,8

16.556,7

16.470,1

16.411,3

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wijziging betalingsverloop 2013 algemene uitkering

In 2013 is een gedeelte van het gemeentefonds niet uitbetaald aan gemeenten. Dit is veroorzaakt doordat de verdeelmaatstaven niet allemaal in 2013 definitief konden worden vastgesteld, waardoor niet kon worden overgegaan tot betaling aan gemeenten. Het resterende bedrag wordt in 2014 uitbetaald. Hiertoe wordt de begroting van het gemeentefonds verhoogd.

Accres tranche 2013

Het accres kent jaarlijks twee bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en één vaststellingsmoment bij het FJR. Het definitieve accrespercentage over 2013 is – 0,33 procent op basis van de stand FJR 2013. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage vindt afrekening plaats.

Accres tranche 2014

De accressen voor het jaar 2014 zijn aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek.

Armoedebeleid

Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid wordt in 2014 70 mln. en in 2015 en verder 90 mln. aan de algemene uitkering toegevoegd.

Buitenonderhoud scholen

Schoolbesturen in het primair onderwijs nemen vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud van scholen over van gemeenten en ontvangen daarvoor ruim 158 mln.

Invoeringskosten jeugdzorg

Dit betreft de overheveling van de invoeringskosten in 2014 voor de jeugdzorg naar het gemeentefonds.

VTH-taken

Dit betreft de overheveling van taken van provincies aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Licence