Base description which applies to whole site

Accres Gemeentefonds

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

5,3

62,7

207,6

218,4

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Accres tranche 2013

118,9

99,2

99,2

99,2

99,2

 

Accres tranche 2014

– 209,2

– 209,2

– 209,2

– 209,2

– 209,2

 

Accres tranche 2015

0,0

262,5

262,5

262,5

262,5

 

Accres tranche 2016

0,0

0,0

135,1

135,1

135,1

 

Mutatie plafond bcf agv accresontwikkeling

0,0

43,6

67,3

71,8

75,7

 

Diversen

0,0

0,0

0,0

23,0

45,7

 

– 90,3

196,1

354,9

382,4

409,0

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Accres tranche 2013

– 118,9

– 99,2

– 99,2

– 99,2

– 99,2

 

Accres tranche 2014

209,2

209,2

209,2

209,2

209,2

 

90,3

110,0

110,0

110,0

110,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

306,1

465,0

492,4

519,0

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

311,4

527,7

700,0

737,4

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

0,0

311,4

527,7

700,0

737,4

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Accres tranche 2013–2018

Het accres kent jaarlijks 2 bijstellingsmomenten, Voorjaarsnota en Miljoenennota, en 1 vaststellingsmoment, bij het FJR. Het definitieve accrespercentage over 2013 is, na afloop van dat jaar, op basis van de stand van het FJR 2013, – 33 procent. Op basis van dit vastgestelde accrespercentage vindt afrekening plaats. De accressen voor de jaren 2014 e.v. zijn aangepast aan de uitkomsten van de normeringssystematiek.

Mutatie plafond bcf agv accresontwikkeling

Met ingang van 2015 wordt de ontwikkeling van het BCF gekoppeld aan de accrespercentages zoals deze voortvloeien uit de normeringssystematiek. Het BTW-compensatiefonds is een openeinderegeling. Alle declaraties van gemeenten en provincies bij het BCF worden, wanneer voldaan aan de declaratievoorwaarden, vergoedt uit het BCF. Met de afspraak uit het financieel akkoord met VNG, IPO en UvW van 18 januari 2013 blijft dit het geval. De budgettering wordt vormgegeven via het GF/PF. Overschrijdingen op het vastgestelde BCF-plafond worden verhaald op het GF/PF. Onderschrijdingen van het plafond worden gestort in het GF/PF. Op basis van de accresraming op stand Voorjaarsnota is het plafond aangepast. Dit leidt tot een grotere verwachte een onderschrijding van het afgesproken plafond.

Licence