Base description which applies to whole site

2. Economisch beeld

De economische groeiverwachting voor 2013 en 2014 is opwaarts bijgesteld ten opzichte van de Miljoenennota 2014. Het CPB schetst een positiever economisch beeld met een verwachte groei van ¾ procent bbp in 2014 tegen ½ procent bij Miljoenennota. De uitvoer, bedrijfsinvesteringen en overheidsinvesteringen leveren een positieve bedrage aan deze groei. De consumptie krimpt minder dan in voorgaande jaren. De Nederlandse economie herstelt langzaam van de crisis. De groei is echter pril, de werkloosheid hoog en de recente onrust in Oekraïne benadrukt negatieve risico’s.

Deze verbetering van het macro-economisch beeld ten opzichte van de Miljoenennota werkt door in de inkomsten en de uitgaven van het Rijk.

In tabel 1 worden de belangrijkste macro-economische variabelen gepresenteerd. Deze cijfers zijn afkomstig uit de macro-economische ramingen van het CPB.

Tabel 1: Macro-economische veronderstellingen
 

MN 2014

VJN 2014

Verschil

Volumegroei bbp (economische groei, in procenten bbp)

1/2

3/4

1/4

Inflatie (consumentenprijsindex)

2

1 1/2

– 1/2

Contractloon marktsector

1 1/2

1 1/2

0

Werkloze beroepsbevolking (in duizenden personen, nationale definitie)

748

685

– 63

Consumptie huishoudens

– 1

– 1/4

3/4

Consumptie overheid

1/2

1/2

0

Bedrijfsinvesteringen

1 3/4

4 3/4

3

Uitvoer (excl. energie)

4 1/4

3 1/2

– 3/4

Lange rente

2,5

2,3

– 0,2

Eurokoers ($)

1,32

1,36

0,04

Olieprijs ($ per vat)

103

108

5

Licence