Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1: BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

(in miljarden euro)

2015

Inkomsten (belastingen en sociale premies)

239,3

   

Netto uitgaven onder het uitgavenkader

248,1

Rijksbegroting in enge zin

106,3

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarktbeleid

76,3

Budgettair Kader Zorg

65,5

Overige netto uitgaven

3,4

Gasbaten

– 7,8

Rentelasten

7,7

Zorgtoeslag

4,0

Overig

– 0,5

Totale netto uitgaven

251,5

   

EMU-saldo centrale overheid

– 12,2

   

EMU-saldo lokale overheden

– 1,6

   

Feitelijk EMU-saldo

– 13,8

Feitelijk EMU-saldo (in percentage bbp)

– 2,1

   

EMU-schuld (miljarden euro)

461

EMU-schuld (in percentage bbp)

68,6

   

Bruto binnenlands product (bbp)

672

Licence