Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

IV Koninkrijksrelaties

UITGAVEN

         
     

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

258,9

241,5

276,4

258,5

114,2

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Diversen

– 9,1

7,5

7,4

1,3

0,9

     

– 9,1

7,5

7,4

1,3

0,9

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Diversen

13,6

0,3

0,8

0,6

1,0

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
   

Lopende inschrijving curacao

129,6

0,0

0,0

0,0

0,0

     

143,2

0,3

0,8

0,6

1,0

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

134,0

7,8

8,2

1,9

1,9

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

392,9

249,3

284,5

260,4

116,1

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2015

392,9

249,3

284,5

260,4

116,1

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

         
   

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Diversen

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

     

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

12,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

48,6

36,5

36,5

36,5

36,5

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2015

48,6

36,5

36,5

36,5

36,5

Diversen (beleidsmatige en technische mutaties, uitgaven)

Er is besloten tot de oprichting van een Integriteitsautoriteit Sint Maarten. Tevens wordt ingezet op de aanpak van acute knelpunten in de rechtshandhaving op Sint Maarten en op versterking van kinderrechten, ter uitvoering van het amendement Van Laar/Segers (Kamerstuk 34 000 IV, nr. 9).

Lopende inschrijving Curaçao

De landen Curaçao en Sint Maarten hebben op grond van de rijkswet Financieel toezicht de mogelijkheid om, via een lopende inschrijving met Nederland, leningen voor investeringen aan te gaan. De geldleningen waarop Nederland inschrijft dienen te voldoen aan de normen en criteria van de rijkswet, zoals een positief advies van het College financieel toezicht. Voor Curaçao is een leenaanvraag ingewilligd van ANG 267 mln. (€ 129,6 mln.) voor de 2e tranche van het nieuwe ziekenhuis (ANG 187 mln.) en voor overige investeringen (ANG 80 mln.).

Licence