Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

V Buitenlandse Zaken

UITGAVEN

         
     

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

6.479,0

7.681,6

7.635,7

7.911,2

8.120,2

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Eu-afdrachten (overig)

– 182,7

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Eu-afdrachten (terugontvangst naheffing)

– 460,7

0,0

0,0

0,0

0,0

   

Eu-afdrachten (vertraagde ratificatie)

2.077,1

– 2.077,1

0,0

0,0

0,0

     

1.433,7

– 2.077,1

0,0

0,0

0,0

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

1.433,7

– 2.077,1

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

7.912,6

5.604,6

7.635,7

7.911,2

8.120,2

Totaal Internationale samenwerking

1.401,4

1.381,9

1.333,4

1.333,4

1.338,3

Stand Voorjaarsnota 2015

9.314,1

6.986,4

8.969,1

9.244,6

9.458,5

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

         
     

2015

2016

2017

2018

2019

Stand Miljoenennota 2015 (excl. IS)

413,7

550,7

561,9

573,4

585,0

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
   

Eu-afdrachten (vertraagde ratificatie)

260,9

– 260,9

0,0

0,0

0,0

     

260,9

– 260,9

0,0

0,0

0,0

               

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2015

260,9

– 260,9

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2015 (subtotaal)

674,6

289,8

561,9

573,4

585,0

Totaal Internationale samenwerking

64,9

64,9

64,9

64,9

64,9

Stand Voorjaarsnota 2015

739,6

354,7

626,8

638,3

650,0

EU-afdrachten – Overig

Onderstaande tabel geeft een verklaring van de omvang van de overige mutaties:

  • Het betreft in eerste instantie het in december vorig jaar gesloten akkoord tussen de Raad en het Europees parlement over de begroting 2015 en de aanvullende begrotingen voor 2014. Begin december 2014 hebben de Raad en het Europees parlement een akkoord bereikt over de aanvullende begroting voor 2014. Dat akkoord leidde tot hogere uitgaven voor Nederland – 150 mln. – en hogere inkomsten voor Nederland – 95 mln. Per saldo leidde dit akkoord tot 55 mln. hogere afdrachten voor 2014. Omdat het akkoord pas in december is gesloten zijn de budgettaire effecten doorgeschoven naar 2015.

  • In tweede instantie resulteert uit de realisatie van de Europese begroting over 2014 een surplus (hogere inkomsten dan uitgaven). Dit surplus wordt toegevoegd aan de begroting voor het volgend jaar en verlaagt daarmee de afdrachten van de lidstaten (66 mln. voor Nederland).

  • In derde instantie worden de laatste ramingsbijstellingen verwerkt (172 mln. minder afdrachten).

Overige mutaties EU-afdrachten (miljoenen euro)

Omschrijving

Mutatie

a. Begrotingsakkoord

55

b. Surplus

– 66

c. Ramingsbijstellingen

– 172

Overige EU-afdrachten

– 183

EU-afdrachten – terugontvangst naheffing

De terugbetaling van 460 mln. als gevolg van de naheffing uit hoofde van de revisie van de Nationale Rekeningen wordt voor het einde van dit jaar geheel ontvangen in de kas.

EU-afdrachten – vertraagde ratificatie Eigen Middelenbesluit

De ratificatie van het Eigen Middelenbesluit in alle lidstaten wordt niet meer voorzien voor het einde van 2015. De jaarlijkse Nederlandse korting, die onderdeel uitmaakt van het Eigen Middelenbesluit, slaat daardoor in 2016 voor drie jaren neer (2014 t/m 2016). Ook de aanpassing van de percentiekostenvergoeding wordt doorgeschoven naar 2016. De vertraagde ratificatie leidt tot per saldo hogere afdrachten van 2,1 mld. en hogere ontvangsten van 0,3 mld.; per saldo wordt 1,8 mld. doorgeschoven naar 2016.

Licence