Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3: BELASTING- EN PREMIEONTVANGSTEN

Tabel 1: Raming belasting- en premieontvangsten 2018 op EMU-basis (in miljoenen euro's)
 

Stand MN 2018

Startnota

Stand VJN 2018

Indirecte belastingen

87.186

87.910

87.501

Invoerrechten

3.389

3.361

3.186

Omzetbelasting

52.814

53.463

52.881

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.793

1.801

2.131

Accijnzen

11.891

11.926

12.012

– Accijns van lichte olie

4.322

4.327

4.356

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.968

3.956

3.989

– Tabaksaccijns

2.487

2.528

2.523

– Alcoholaccijns

310

312

330

– Bieraccijns

449

450

450

– Wijnaccijns

355

353

365

Belastingen van rechtsverkeer

5.265

5.278

5.284

– Overdrachtsbelasting

2.755

2.772

2.701

– Assurantiebelasting

2.510

2.506

2.583

Motorrijtuigenbelasting

4.143

4.137

4.162

Belastingen op een milieugrondslag

5.228

5.290

5.204

– Afvalstoffenbelasting

90

89

92

– Energiebelasting

4.857

4.919

4.830

– Waterbelasting

282

282

283

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

267

268

267

Belasting op zware motorrijtuigen

174

175

182

Verhuurderheffing

1.750

1.724

1.714

Bankbelasting

473

488

478

       

Directe belastingen

82.922

84.336

88.291

Inkomstenbelasting

– 3.510

– 3.036

– 1.975

Loonbelasting

58.944

59.485

61.020

Dividendbelasting

3.250

3.141

3.442

Kansspelbelasting

540

543

509

Vennootschapsbelasting

21.768

22.224

23.004

– Gassector

150

150

200

– Niet-gassector

21.618

22.074

22.804

Erf- en schenkbelasting

1.931

1.979

2.290

       

Overige Belastingontvangsten

183

183

311

wv Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

157

157

157

       

Totaal belastingen op EMU-basis

170.291

172.430

176.104

Premies volksverzekeringen op EMU-basis

47.116

47.297

44.618

Premies werknemersverzekeringen

65.117

65.548

64.044

wv zorgpremies

41.203

41.456

40.427

       

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

282.525

285.275

284.766

Tabel 2: Raming belasting- en premieontvangsten 2018 op kasbasis (in miljoenen euro's)
 

Stand MN 2018

Startnota

Stand VJN 2018

Indirecte belastingen

86.443

86.934

86.595

Invoerrechten

3.375

3.347

3.180

Omzetbelasting

52.133

52.601

52.091

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.798

1.806

2.128

Accijnzen

11.875

11.903

11.981

– Accijns van lichte olie

4.318

4.323

4.351

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.962

3.949

3.979

– Tabaksaccijns

2.482

2.517

2.515

– Alcoholaccijns

311

312

329

– Bieraccijns

449

450

449

– Wijnaccijns

355

352

357

Belastingen van rechtsverkeer

5.246

5.253

5.253

– Overdrachtsbelasting

2.743

2.756

2.684

– Assurantiebelasting

2.503

2.497

2.569

Motorrijtuigenbelasting

4.129

4.123

4.148

Belastingen op een milieugrondslag

5.224

5.247

5.175

– Afvalstoffenbelasting

89

90

94

– Energiebelasting

4.853

4.875

4.798

– Waterbelasting

282

282

283

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

266

267

266

Belasting op zware motorrijtuigen

173

174

181

Verhuurderheffing

1.750

1.724

1.714

Bankbelasting

473

488

478

       

Directe belastingen

82.812

84.173

88.344

Inkomstenbelasting

– 3.510

– 3.036

– 1.975

Loonbelasting

58.836

59.325

61.077

Dividendbelasting

3.250

3.141

3.442

Kansspelbelasting

538

540

506

Vennootschapsbelasting

21.768

22.224

23.004

– Gassector

150

150

200

– Niet-gassector

21.618

22.074

22.804

Erf- en schenkbelasting

1.931

1.979

2.290

       

Overige Belastingontvangsten

183

183

288

wv Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

157

157

157

       

Totaal belastingen op kasbasis

169.438

171.289

175.228

KTV Belastingen (aansluiting naar EMU-basis)

853

1.140

876

       

Premies volksverzekeringen op kasbasis

46.909

47.067

44.542

KTV premies vvz (aansluiting naar EMU-basis)

207

230

76

Premies werknemersverzekeringen

65.117

65.548

64.044

wv zorgpremies

41.203

41.456

40.427

       

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

282.525

285.275

284.766

Licence