Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 4 EINDEJAARSMARGES

De Minister van Financiën heeft het parlement toegezegd de gehanteerde eindejaarsmarges in beeld te brengen13. Deze tabel 1 geeft inzicht in de uitgekeerde eindejaarsmarge per begrotingshoofdstuk in 2018.

Tabel 1: Eindejaarsmarges in miljoen

Begrotingshoofdstuk

Eindejaarsmarge

Staten-Generaal

– 3

Hoge Colleges van Staat

1

Algemene Zaken

1

Koninkrijksrelaties

1

Justitie en Veiligheid

86

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1

51

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

96

Financiën

33

Defensie

305

Infrastructuur en Waterstaat (incl. Infrastructuurfonds)

160

Economische Zaken en Klimaat

21

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

15

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (begrotingsgefinancierd)

148

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (begrotingsgefinancierd)

25

Gemeentefonds en Provinciefonds

22

Homogene Groep Internationale Samenwerking2

156

Totaal

1.117

1

De eindejaarsmarge BZK is inclusief de middelen van Wonen en Rijksdienst (per 2018 samengevoegd).

2

De eindejaarsmarge HGIS mag over drie jaar worden verspreid.

Licence