Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5 REGEERAKKOORDMIDDELEN OP DE AANVULLENDE POST

Deze bijlage geeft de mutaties van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post tot en met Voorjaarsnota en de nieuwe stand op de aanvullende post. Hiermee wordt invulling gegeven aan een eerdere toezegging14. De toelichtingen bij de mutaties op de aanvullende post staan in de Verticale Toelichting aanvullende post.

In tabel 1 zijn alle uitgavenmutaties van regeerakkoordmiddelen sinds de Startnota weergegeven. De mutaties betreffen zowel overhevelingen naar begrotingen als kasschuiven. Daar waar witregels staan, hebben geen mutaties plaatsgevonden. Daar waar een 0 in de reeksen staat, is de mutatie kleiner dan 0,5 miljoen. De stand van de resterende Regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post bij Voorjaarsnota is zichtbaar in tabel 2. Daar waar witregels staan, zijn de middelen Regeerakkoord reeds uitgekeerd. Daar waar een 0 in de reeksen staat is de stand kleiner dan 0,5 miljoen.

Tabel 1: mutaties Regeerakkoordmiddelen aanvullende post (in mln. euro)
 

2018

2019

2020

2021

2022

 

Nr.

Mutaties t.o.v. Startnota

– 3.489

– 3.750

– 3.486

– 2.982

– 2.726

Begroting

               
 

Openbaar bestuur

           
               
 

Veiligheid

           

B5

Kasschuif politie

       

24

 

B5

Politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie, recherche en werkgeverschap)

– 100

– 100

– 100

– 100

– 100

JenV

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

– 15

       

JenV

B7

Extra capaciteit strafrechtketen

         

JenV

B8

Cybersecurity

– 3

– 25

– 32

– 39

– 39

AZ, JenV, BZK, IenW, EZK, BZ

B9

Contraterrorisme

– 8

– 13

– 13

– 13

– 13

JenV

B10

Ondermijnende criminaliteit

– 5

– 3

– 3

– 3

– 3

JenV

B13

Terugdringen recidive

– 10

– 15

– 20

– 20

– 20

JenV

B14

Kasschuif experimenten regulering wietteelt

0

0

       

B14

Experimenten regulering wietteelt

– 1

       

JenV

B15

Voorkomen vechtscheidingen

– 2

– 3

     

JenV

B16

Vrijwilligerswerk gedetineerden

– 1

– 1

– 1

– 1

– 1

JenV

B17

Regionaal Uitstapprogramma Prostituees

– 2

– 3

– 3

– 3

– 3

JenV

               
 

Defensie

           

C18

Ondersteuning krijgsmacht

– 300

– 300

– 350

– 400

– 400

Def

C19

Investeringen modernisering krijgsmacht

– 475

– 725

– 775

– 825

– 825

Def

C20

Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

– 105

– 55

– 155

– 155

– 155

Def

               
 

Bereikbaarheid

           

D22

Kasschuif Infrastructuurfonds

43

– 23

– 19

     

D22

Verhoging Infrastructuurfonds

– 543

– 977

– 481

– 100

– 100

IenW

               
 

Milieu

           

E23

Envelop klimaat

– 300

       

BZK, IenW, EZK, LNV, VWS

E25

Kasschuif Natuur en waterkwaliteit

 

– 20

3

17

   

E25

Natuur en waterkwaliteit

– 50

– 105

– 63

– 17

 

IenW, EZK

               
 

Landbouw

           

F31

Kasschuif cofinanciering innovatie visserij

– 5

   

5

   
               
 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

           

G32

Kasschuif voor- en vroegschoolse educatie

40

– 40

       

G32

Voor- en vroegschoolse educatie

– 40

– 130

– 170

– 170

– 170

OCW

G33

Kasschuif aanpak werkdruk primair onderwijs

98

82

– 68

– 112

   

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 miljoen kleine scholen)

– 108

– 257

– 257

– 257

– 257

OCW

G35

Kasschuif kwaliteit technisch onderwijs vmbo

– 10

– 30

20

20

   

G35

Kwaliteit technisch onderwijs vmbo

– 40

– 70

– 120

– 120

– 100

OCW

G36

Kasschuif fundamenteel onderzoek

– 5

5

       

G36

Fundamenteel onderzoek

– 95

– 155

– 200

– 200

– 200

OCW

G37

Toegepast onderzoek innovatie

– 100

– 38

– 50

– 50

– 50

OCW, EZK

G38

Kasschuif onderzoeksinfrastructuur

– 5

5

       

G38

Onderzoeksinfrastructuur

– 45

– 55

     

OCW

G39

Kasschuif maatschappelijke diensttijd

– 19

19

       

G39

Maatschappelijke diensttijd

– 6

– 19

     

VWS

G40

Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn)

– 25

– 25

– 25

– 25

– 25

OCW

G41

Nederlandse scholen in het buitenland

– 3

– 3

– 3

– 3

– 3

OCW

G42

Media/onderzoeksjournalistiek

– 5

       

OCW

G43

Kasschuif intensivering erfgoed en monumenten

– 50

40

10

     

G43

Intensivering erfgoed en monumenten

– 99

– 77

– 60

– 25

 

OCW

G44

Aanpak laaggeletterdheid

– 5

– 5

– 5

– 5

– 5

OCW

G45

Onderwijsachterstandenbeleid en aandacht voor talentrijke kinderen

– 15

– 30

– 30

– 30

– 30

OCW

G48

Terugdraaien taakstelling groen onderwijs

 

– 9

– 13

– 14

– 13

OCW

               
 

Zorg

           

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

– 10

– 10

– 6

   

VWS

H59

Kasschuif preventiemaatregelen

– 17

5

5

7

   

H59

Preventiemaatregelen

– 23

– 16

– 16

– 14

– 12

VWS

H60

Transformatiegelden jeugd

– 18

– 18

– 18

   

VWS

H61

Waardig ouder worden

– 50

– 50

– 50

– 30

– 30

VWS

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

– 15

– 15

– 15

– 10

 

VWS

H63

Kasschuif veilig opgroeien

– 2

1

   

1

 

H63

Veilig opgroeien

– 3

– 7

– 6

– 6

– 5

VWS

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

– 2

– 2

– 2

– 2

– 1

VWS

H65

Belonen van uitkomsten

– 10

– 15

– 15

– 12

– 9

VWS

H68

Kasschuif sport

– 5

2

2

1

   

H68

Sport

– 12

– 15

– 15

– 15

– 15

VWS

H69

Q-koorts

– 3

– 3

– 3

   

VWS

H70

Kasschuif experimenten regulering wietteelt

0

0

       

H70

Experimenten regulering wietteelt

– 1

       

VWS

               
 

Sociale Zekerheid

           

I80

Meer face-to-face UWV voor Werkloosheid

 

– 40

– 40

– 40

– 40

SZW

I81

Meer face-to-face UWV voor Arbeidsongeschiktheid

 

– 30

– 30

– 30

– 30

SZW

I89

Extra budget voor Inspectie SZW: intensivering handhaving en fraudebestrijding

– 13

– 25

– 31

– 38

– 50

SZW

I92

Bestrijden van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen

– 30

– 25

– 25

   

SZW

               
 

Overdrachten bedrijven

           

J101

Kasschuif eigen vermogen Invest NL

– 440

         
               
 

Internationale samenwerking

           

K103

Intensivering OS/ODA

– 400

– 300

– 200

– 100

 

BHOS

K104

Buitenlands diplomatiek netwerk (posten)

– 10

– 20

– 30

– 40

– 40

BZ

               
 

Overige uitgaven

           

L109

Kasschuif gratis VOG voor mensen die werken in een afhankelijkheidssituatie

– 4

2

2

     

L109

Gratis VOG voor mensen die werken in een afhankelijkheidssituatie

– 4

– 9

– 9

– 7

– 7

VWS

L110

Brandweer- en politievrijwilligers

– 1

– 1

– 1

– 1

 

JenV

Tabel 2: Resterende RA-reserveringen op de aanvullende post bij Voorjaarsnota (in miljoen euro)
   

2018

2019

2020

2021

2022

Nr.

Reserveringen Regeerakkoord

728

2.528

2.996

3.079

3.063

             
 

Openbaar bestuur

         

A3

Belastingdienst

25

250

150

   

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

   

200

200

200

             
 

Veiligheid

         

B5

Politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie, recherche en werkgeverschap)

54

110

144

167

191

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

 

70

70

70

70

B7

Extra capaciteit strafrechtketen

5

10

15

20

20

B8

Cybersecurity

 

10

10

10

10

B9

Contraterrorisme

         

B10

Ondermijnende criminaliteit

 

7

7

7

7

B12

Ondermijningsbestrijdingsfonds

100

       

B13

Terugdringen recidive

         

B14

Experimenten regulering wietteelt

 

1

1

1

1

B15

Voorkomen vechtscheidingen

         

B16

Vrijwilligerswerk gedetineerden

         

B17

Regionaal Uitstapprogramma Prostituees

         
             
 

Defensie

         

C18

Ondersteuning krijgsmacht

         

C19

Investeringen modernisering krijgsmacht

         

C20

Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

20

120

120

120

120

C21

Kustwacht Caribisch Gebied

10

10

10

10

10

             
 

Bereikbaarheid

         

D22

Verhoging Infrastructuurfonds

         
             
 

Milieu

         

E23

Envelop klimaat

 

300

300

300

300

E24

SDE+: nieuwe verplichtingen vanaf 2020

   

103

368

290

E25

Natuur en waterkwaliteit

   

40

   

E26

Invoeren alternatief voor salderingsregeling

   

213

240

240

             
 

Landbouw

         

F28

Capaciteit NVWA

 

5

10

15

20

F29

Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij (prioritair voor Noord-Brabant)

100

100

     

F30

Fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

25

50

     

F31

Cofinanciering innovatie visserij

 

5

5

5

 
             
 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

         

G32

Voor- en vroegschoolse educatie

         

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 miljoen kleine scholen)

     

81

193

G35

Kwaliteit technisch onderwijs vmbo

         

G36

Fundamenteel onderzoek

         

G37

Toegepast onderzoek innovatie

 

112

150

150

150

G38

Onderzoeksinfrastructuur

         

G39

Maatschappelijke diensttijd

 

50

75

100

100

G40

Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn)

 

25

55

55

55

G41

Nederlandse scholen in het buitenland

         

G42

Media/onderzoeksjournalistiek

 

5

5

5

5

G43

Intensivering erfgoed en monumenten (met name nationaal restauratiefonds)

2

63

     

G44

Aanpak laaggeletterdheid

         

G45

Onderwijsachterstandenbeleid en aandacht voor talentrijke kinderen

         

G48

Terugdraaien taakstelling groen onderwijs

         
 

Kennisinstellingen

14

14

14

14

14

             
 

Zorg

         

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

   

4

10

10

H59

Preventiemaatregelen

10

39

39

13

8

H60

Transformatiegelden jeugd

         

H61

Waardig ouder worden

         

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

       

10

H63

Veilig opgroeien (meldcode, actieplan pleegzorg, FMEK (structureel))

         

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

 

2

2

2

1

H65

Belonen van uitkomsten

     

3

6

H68

Sport

3

12

12

11

10

H69

Q-koorts

         

H70

Experimenten regulering wietteelt

 

1

1

1

1

 

BTW-sportvoorziening

 

241

241

241

241

             
 

Sociale Zekerheid

         

I80

Meer face-to-face UWV voor Werkloosheid

         

I81

Meer face-to-face UWV voor Arbeidsongeschiktheid

         

I82

Pilot scholing WGA (voor mensen waarvoor onvoldoende functies te duiden zijn)

   

10

10

10

I86

Collectiviseren transitievergoeding MKB

   

100

100

100

I89

Extra budget voor Inspectie SZW: intensivering handhaving en fraudebestrijding

         

I92

Bestrijden van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen

         

I93

Taalles bij integratie

 

50

60

70

70

             
 

Overdrachten bedrijven

         

J101

Eigen vermogen Invest NL (niet EMU-saldorelevant)

60

500

500

500

500

             
 

Internationale samenwerking

         

K103

Intensivering OS/ODA

         

K104

Buitenlands diplomatiek netwerk (posten)

         
             
 

Overige uitgaven

         

L105

Reservering regionale knelpunten (waaronder BES, Rotterdam-Zuid, nucleair, Eindhoven, ESTEC, Zeeland)

250

300

250

100

50

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

15

30

30

 

L108

Gasfonds Groningen

50

50

50

50

50

L109

Gratis VOG voor mensen die werken in een afhankelijkheidssituatie

         

L110

Brandweer- en politievrijwilligers

1

1

1

1

 
Licence