Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Belasting- en premieontvangsten

Tabel 1: Raming belasting- en premieontvangsten 2019 op EMU-basis (in miljoenen euro's)
 

Miljoenennota 2019

Voorjaarsnota 2019

Verschil

Indirecte belastingen

95.776

93.761

– 2.015

Invoerrechten

3.253

3.274

21

Omzetbelasting

59.636

57.753

– 1.883

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2.201

2.285

85

Accijnzen

12.270

12.043

– 227

– Accijns van lichte olie

4.456

4.481

25

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

4.028

3.971

– 57

– Tabaksaccijns

2.623

2.454

– 170

– Alcoholaccijns

335

331

– 3

– Bieraccijns

457

457

0

– Wijnaccijns

371

349

– 22

Belastingen van rechtsverkeer

5.585

5.801

216

– Overdrachtsbelasting

2.848

3.016

168

– Assurantiebelasting

2.737

2.785

48

Motorrijtuigenbelasting

4.290

4.256

– 34

Belastingen op een milieugrondslag

5.870

5.671

– 199

– Afvalstoffenbelasting

192

186

– 6

– Energiebelasting

5.390

5.190

– 200

– Waterbelasting

288

292

4

– Brandstoffenheffingen

0

2

3

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

274

287

13

Belasting op zware motorrijtuigen

198

186

– 13

Verhuurderheffing

1.720

1.759

39

Bankbelasting

478

447

– 31

       

Directe belastingen

94.648

96.861

2.214

Inkomstenbelasting

1.986

3.765

1.779

Loonbelasting

59.701

59.261

– 439

Dividendbelasting

5.556

6.117

560

Kansspelbelasting

538

544

6

Vennootschapsbelasting

25.308

25.596

288

– Gassector

750

700

– 50

– Niet-gassector

24.558

24.896

338

Erf- en schenkbelasting

1.558

1.578

20

       

Overige Belastingontvangsten

201

231

30

waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

141

141

0

       

Totaal belastingen op EMU-basis

190.624

190.854

230

Premies volksverzekeringen op EMU-basis

43.495

41.097

– 2.398

Premies werknemersverzekeringen

68.971

67.830

– 1.142

waarvan zorgpremies

43.360

42.402

– 958

       

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

303.091

299.781

– 3.310

Tabel 2: Raming belasting- en premieontvangsten 2019 op kasbasis (in miljoenen euro's)
 

Miljoenennota 2019

Voorjaarsnota 2019

Verschil

Indirecte belastingen

94.182

92.508

– 1.673

Invoerrechten

3.241

3.264

23

Omzetbelasting

58.126

56.553

– 1.573

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2.201

2.284

83

Accijnzen

12.250

12.057

– 193

– Accijns van lichte olie

4.450

4.476

25

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

4.021

3.964

– 57

– Tabaksaccijns

2.617

2.482

– 135

– Alcoholaccijns

335

331

– 4

– Bieraccijns

456

457

0

– Wijnaccijns

370

348

– 22

Belastingen van rechtsverkeer

5.558

5.767

209

– Overdrachtsbelasting

2.829

2.991

162

– Assurantiebelasting

2.729

2.777

47

Motorrijtuigenbelasting

4.275

4.243

– 32

Belastingen op een milieugrondslag

5.863

5.663

– 199

– Afvalstoffenbelasting

192

185

– 7

– Energiebelasting

5.383

5.184

– 199

– Waterbelasting

288

292

4

– Brandstoffenheffingen

0

2

3

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

273

287

13

Belasting op zware motorrijtuigen

196

183

– 13

Verhuurderheffing

1.720

1.759

39

Bankbelasting

478

447

– 31

       

Directe belastingen

94.743

96.932

2.189

Inkomstenbelasting

1.986

3.765

1.779

Loonbelasting

59.799

59.335

– 464

Dividendbelasting

5.556

6.117

560

Kansspelbelasting

536

541

6

Vennootschapsbelasting

25.308

25.596

288

– Gassector

750

700

– 50

– Niet-gassector

24.558

24.896

338

Erf- en schenkbelasting

1.558

1.578

20

       

Overige Belastingontvangsten

201

231

30

waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

141

141

0

       

Totaal belastingen op kasbasis

189.125

189.672

547

KTV Belastingen (aansluiting naar EMU-basis)

1.499

1.182

– 317

       

Premies volksverzekeringen op kasbasis

43.320

40.975

– 2.345

KTV premies volksverzekeringen (aansluiting naar EMU-basis)

175

122

– 53

Premies werknemersverzekeringen

68.971

67.830

– 1.142

waarvan zorgpremies

43.360

42.402

– 958

 

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

303.091

299.781

– 3.310

Licence