Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Overzicht Regeerakkoordmiddelen op de Aanvullende Post

In deze bijlage zijn twee tabellen opgenomen. De eerste toont alle mutaties die sinds het Financieel Jaarverslag Rijk 2018 (Kamerstuk 35 200, nrs. 1 en 2) hebben plaatsgevonden op Regeerakkoordreserveringen op de Aanvullende Post. Waar het overboekingen naar departementale begrotingen betreft, is ook het ontvangende begrotingshoofdstuk en beleidsartikel opgenomen. De tweede tabel laat de stand van de Regeerakkoordreserveringen op de Aanvullende Post zien per Voorjaarsnota 2019.

Tabel 1: Mutaties Aanvullende Post Voorjaarsnota 2019
   

2019

2020

2021

2022

2023

Ontvangende begroting

Nr.

Mutaties RA-middelen Voorjaarsnota 2019

Bedragen in € mln.

– 815,0

– 280,8

– 246,7

– 292,4

– 217,2

Hoofdstuk

Artikel

 

Openbaar bestuur

             

A3

Belastingdienst

– 20,2

– 26,6

– 0,4

0,0

0,0

9B Financiën

1 Belastingen

                 
 

Veiligheid

             

B5

Politie

– 37,2

– 60,9

– 60,9

– 60,9

– 60,9

6 Justitie en Veiligheid

31 Politie

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

– 39,6

– 24,9

– 24,9

– 24,0

0,0

6 Justitie en Veiligheid

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

92 Nog onverdeeld

 

Defensie

             
 

Bereikbaarheid

             
 

Milieu

             
                 
 

Landbouw

             

F28

Capaciteit NVWA

– 5,0

2,5

2,5

0,0

0,0

   

F29

Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij

– 50,0

– 84,0

– 40,0

– 10,0

0,0

14 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedsel

F30

Fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

– 50,0

– 25,0

0,0

0,0

0,0

14 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedsel

F31

Cofinanciering innovatie visserij

– 5,0

– 5,0

– 5,0

0,0

0,0

14 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedsel

 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

     

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs

0,0

0,0

– 81,0

– 193,0

– 152,5

8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1 Primair onderwijs

G39

Maatschappelijke diensttijd

– 35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

4 Zorgbreed beleid

G40

Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn)

– 1,7

– 27,9

– 27,9

– 28,9

– 28,8

8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

14 Cultuur

G42

Media/ onderzoeksjournalistiek

– 5,0

– 5,0

– 5,0

– 5,0

– 5,0

8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15 Media

G43

Intensivering erfgoed en monumenten

– 38,6

0,0

0,0

0,0

0,0

8 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

14 Cultuur

                 
 

Zorg

             
 

Sociale Zekerheid

         
                 
 

Overdrachten bedrijven

             

J101

Eigen vermogen Invest-NL (niet saldo relevant)

– 400,0

0,0

0,0

0,0

30,0

   
                 
 

Internationale samenwerking

       
 

Overige uitgaven

             

L105

Reservering regionale knelpunten

– 68,3

– 9,1

– 4,1

– 0,6

0,0

14 Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

51 Nog onverdeeld

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

– 15,0

– 15,0

0,0

30,0

0,0

   

L108

Gasfonds Groningen

– 44,4

0,0

0,0

0,0

0,0

13 Economische Zaken en Klimaat

5 Een veilig Groningen met perspectief

Tabel 2: Standen reserveringen Regeerakkoord aanvullende post
   

2019

2020

2021

2022

2023

Nr.

Reserveringen Regeerakkoord

Bedragen in € mln.

555,6

2122,9

2302,0

2076,8

1976,6

 

Openbaar bestuur

         

A3

Belastingdienst

181,9

4,0

24,6

0,0

0,0

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

0,0

200,0

200,0

200,0

200,0

 

Veiligheid

         

B5

Politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie, recherche en werkgeverschap)

0,0

0,0

23,0

47,0

47,0

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

0,1

45,1

45,1

46,0

0,0

B14

Experimenten regulering wietteelt

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

             
 

Defensie

         

C20

Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

             
 

Milieu

         

E23

Envelop klimaat

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

E24

SDE+: nieuwe verplichtingen vanaf 2020

0,0

103,0

368,0

290,0

288,0

E25

Natuur en waterkwaliteit

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

E26

Invoeren alternatief voor salderingsregeling

0,0

213,0

240,0

240,0

240,0

             
 

Landbouw

         

F28

Capaciteit NVWA

0,0

17,5

18,5

15,0

15,0

F29

Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij (prioritair voor Noord-Brabant)

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

             
 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

         

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 miljoen kleine scholen)

0,0

0,0

0,0

0,0

40,5

G39

Maatschappelijke diensttijd

0,0

75,0

100,0

100,0

100,0

             
 

Zorg

         

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

0,0

3,6

10,0

10,0

5,0

H59

Preventiemaatregelen

0,0

0,0

0,0

10,2

9,1

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

1,6

1,6

1,8

1,0

0,0

H65

Belonen van uitkomsten

0,0

0,0

2,7

5,7

0,0

H70

Experimenten regulering wietteelt

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

             
 

Sociale Zekerheid

         

I82

Pilot scholing WGA (voor mensen waarvoor onvoldoende functies te duiden zijn)

0,0

10,0

10,0

10,0

0,0

I86

Collectiviseren transitievergoeding MKB

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

             
 

Overdrachten bedrijven

         

J101

Eigen vermogen Invest NL (niet EMU-saldorelevant)

100,0

500,0

500,0

500,0

500,0

             
 

Overige uitgaven

         

L105

Reservering regionale knelpunten (waaronder BES, Rotterdam-Zuid, nucleair, Eindhoven, ESTEC, Zeeland)

140,4

333,1

166,3

0,0

0,0

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

0,0

15,0

30,0

30,0

0,0

L108

Gasfonds Groningen

5,6

50,0

50,0

50,0

10,0

Licence