Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Staten Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

191,3

172,6

171,2

171,2

175

Beleidsmatige mutaties

     

Rijksbegroting

     

Diversen

14,2

8,1

6,4

5,9

5,8

 

14,2

8,1

6,4

5,9

5,8

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Diversen

4,2

3,8

3,7

3,7

3,8

 

4,2

3,8

3,7

3,7

3,8

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

18,4

11,9

10,2

9,6

9,6

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

209,6

184,5

181,4

180,8

184,6

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

209,6

184,5

181,4

180,8

184,6

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

      
      
      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Uitgaven

Beleidsmatige mutaties

Diversen

Dit betreft diverse mutaties. Zo zijn middelen toegevoegd voor de start van een parlementair onderzoek naar discriminatie in overheidsdiensten bij de Eerste Kamer en wordt de ambtelijke ondersteuning uitgebreid en geprofessionaliseerd. Daarnaast krijgt de Tweede Kamer budget voor de bekostiging van de reguliere bedrijfsvoering en start de Tweede Kamer een parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen. Tevens zijn er een aantal opboekingen van kasschuiven die bij najaarsnota hebben plaatsgevonden verwerkt. Tot slot is de eindejaarsmarge 2020 toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal.

Technische mutaties

Diversen

De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling is overgemaakt naar de begroting van de Staten-Generaal

Licence