Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Provinciefonds

PROVINCIEFONDS: UITGAVEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

2.483,4

2.432,5

2.422,5

2.412,3

2.401,7

Beleidsmatige mutaties

     

Rijksbegroting

     

Diversen

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

Technische mutaties

     

Rijksbegroting

     

Afekening ruimte onder plafond bcf 2020

11,7

0

0

0

0

Projecten verkeer en vervoer

‒ 22,8

‒ 22,8

‒ 22,8

‒ 22,8

‒ 22,8

Diversen

11,6

4,1

5

5,6

6,3

 

0,5

‒ 18,7

‒ 17,8

‒ 17,2

‒ 16,5

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021

0,5

‒ 18,7

‒ 17,8

‒ 17,2

‒ 16,5

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

2483,9

2413,8

2404,6

2395,1

2385,1

Totaal Internationale samenwerking

     

Stand Voorjaarsnota 2021

2.483,9

2.413,8

2.404,6

2.395,1

2.385,1

PROVINCIEFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS)

0

0

0

0

0

      

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020

0

0

0

0

0

      

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

0

0

0

0

0

Totaal Internationale samenwerking

0

0

0

0

0

Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal)

0

0

0

0

0

Uitgaven

Projecten verkeer en vervoer

De decentralisatie-uitkering projecten verkeer en vervoer voldoet niet aan de criteria zoals gesteld in de Financiele-verhoudingswet. Daarom wordt deze uitkering omgezet in een specifieke uitkering vanuit de begroting van het ministerie van I&W. Met deze mutatie wordt het bijbehorende budget overgeboekt naar de begroting van I&W.

Afrekening ruimte onder plafond bcf 2020

Betreft de afrekening van de definitieve ruimte onder het plafond van het btw compensatiefonds (bcf) over 2020.

Diversen (Rijksbegroting)

Er zijn diverse bedragen overgeboekt naar het provinciefonds voor uiteenlopende onderwerpen. Deze vallen onder de ondergrens.

Licence