Base description which applies to whole site

Algemene Zaken

Tabel 24

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

3. Algemene Zaken - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

84,5

80,8

82,9

82,5

85,2

85,2

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

4,6

9,0

5,8

5,8

5,9

5,9

Overboekingen andere begrotingen

2,8

3,0

2,9

3,0

2,9

2,9

Kasschuiven

‒ 3,2

3,2

    

Loon- en prijsbijstelling

2,9

2,8

2,9

2,9

3,0

3,0

Eindejaarsmarge

0,8

     

Desaldering

1,2

     
       

Stand Voorjaarsnota

89,0

89,8

88,7

88,3

91,1

91,1

Tabel 25

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

3. Algemene Zaken - Niet-belastingontvangsten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

7,2

7,2

7,2

7,2

7,3

7,3

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

1,6

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Desaldering

1,2

     

Doorbelasting

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

       

Stand Voorjaarsnota

8,9

7,6

7,6

7,5

7,5

7,5

Uitgaven

Technische Mutaties Voorjaarsnota

Overboekingen andere begrotingen

Deze post bestaat uit meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft een overboeking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Defensie voor aanvullende kosten voor de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) á 1 miljoen euro in 2022 en 2,2 miljoen euro vanaf 2023.

Kasschuiven

Deze post betreft een kasschuif voor de tijdelijke verhuizing van het ministerie van AZ. Hiervoor staan middelen gereserveerd in 2022, maar aangezien de verhuizing pas in 2023 zal plaatsvinden zal waarschijnlijk een groot deel van de kosten neerslaan in 2023.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2022 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van AZ.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de begroting van AZ.

Desaldering

Deze post betreft een desaldering van het positieve eindresultaat over 2021 bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC).

Niet-belastingontvangsten

Technische Mutaties Voorjaarsnota

Desaldering

Deze post betreft een desaldering van het positieve eindresultaat over 2021 bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC).

Doorbelasting

Deze post bestaat uit meerdere mutaties. Het betreft mutaties voor informatiehuishouding voor het Kabinet van de Koning, een beperkte uitbreiding voor redactionele ondersteuning bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en doorbelasting vanwege het toekennen van de loon- en prijsbijstelling.

Licence