Base description which applies to whole site

Homogene Groep Internationale Samenwerking

Tabel 74

In miljoenen euro's

      

HGIS - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

7.137,4

7.367,2

7.597,7

8.010,1

8.242,3

8.455,3

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Postennetwerk

17,0

29,0

40,0

52,0

52,0

52,0

Postennetwerk

‒ 17,0

‒ 29,0

‒ 40,0

‒ 52,0

‒ 52,0

‒ 52,0

Mensenrechtenfonds

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Mensenrechtenfonds

‒ 4,0

‒ 4,0

‒ 4,0

‒ 4,0

‒ 4,0

‒ 4,0

Ontwikkelingssamenwerking

146,5

122,8

87,4

280,1

278,8

278,8

Ontwikkelingssamenwerking

‒ 146,5

‒ 122,8

‒ 87,4

‒ 280,1

‒ 278,8

‒ 278,8

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

427,4

197,5

386,6

496,4

534,9

587,7

ODA-bijdrage aan opvang vluchtelingen Oekraïne

‒ 150,0

     

Kasschuif ODA-Bijdrage aan opvang vluchtelingen Oekraïne

150,0

‒ 75,0

‒ 75,0

   

Mensenrechtenorganisaties en veiligheidsdiensten Oekraïne

2,5

     

Defensiebijdrage Oekraïne

73,0

     

Kasschuif Vredespaleis

 

‒ 53,0

53,0

   

Technische HGIS-bijstellingen

      

HGIS bijstelling n.a.v. CEP-raming

198,4

286,3

387,0

485,8

531,1

584,6

Overboekingen van/naar HGIS

‒ 18,1

7,4

7,6

7,6

7,6

6,9

Desalderingen

2,3

1,1

‒ 1,0

3,1

‒ 3,8

‒ 3,8

Eindejaarsmarge HGIS en middelenafspraak

169,5

30,7

15,0

   
       

Stand Voorjaarsnota

7.564,8

7.564,7

7.984,3

8.506,5

8.777,2

9.043,0

Tabel 75

In miljoenen euro's

      

HGIS - Niet-belastingontvangsten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

152,1

129,1

246,4

152,9

149,5

145,5

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

2,3

1,1

‒ 1,0

3,1

‒ 3,8

‒ 3,8

Desalderingen

2,3

1,1

‒ 1,0

3,1

‒ 3,8

‒ 3,8

       

Stand Voorjaarsnota

154,3

130,1

245,4

156,0

145,8

141,7

Uitgaven

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

Postennetwerk

De gereserveerde middelen op de aanvullende post vanuit het coalitieakkoord voor het postennet worden overgeheveld naar de departementale begroting. De middelen blijven binnen de HGIS.

Mensenrechtenfonds

De gereserveerde middelen op de aanvullende post vanuit het coalitieakkoord voor het mensenrechtenfonds worden overgeheveld naar de departementale begroting. De middelen blijven binnen de HGIS.

Ontwikkelingssamenwerking

De gereserveerde middelen op de aanvullende post vanuit het coalitieakkoord voor ontwikkelingssamenwerking worden overgeheveld naar de departementale begroting. De middelen blijven binnen de HGIS.

Technische Mutaties Voorjaarsnota

ODA-bijdrage aan opvang vluchtelingen Oekraïne

De OESO DAC heeft aangegeven dat de uitgaven aan eerstejaarsopvang van Oekraïense vluchtelingen kwalificeren als ODA. Hiervoor wordt eenmalig 150 miljoen vanuit het ODA-budget in 2022 beschikbaar gesteld.

Kasschuif ODA-bijdrage aan opvang vluchtelingen Oekraïne

Om de bijdrage vanuit het ODA-budget aan de eerstejaarsopvang van Oekraïense vluchtelingen te faciliteren wordt een kasschuif verwerkt van twee keer 75 miljoen uit 2023 en 2024.

Mensenrechtenorganisaties en veiligheidsdiensten Oekraïne

Buitenlandse Zaken levert ondersteuning aan mensenrechtenorganisaties en veiligheidsdiensten in Oekraïne.

Defensiebijdrage Oekraïne

Dit betreft de kosten voor steun aan Oekraïne. Het gaat onder andere om schenkingen van militaire goederen en brandstof. Dit is de voorlopige stand. De uitgaven zullen naar verwachting nog verder toenemen.

Kasschuif VredespaleisDe reservering op de aanvullende post voor de renovatie van het Vredespaleis wordt vanwege vertraging doorgeschoven van 2023 naar 2024.

HGIS-bijstelling naar aanleiding van de CEP-raming

Naar aanleiding van de CEP-raming van het Centraal Planbureau wordt het ODA-budget bijgesteld op basis van de verhoogde prijsontwikkeling van het BNI en wordt het non-ODA-budget bijgesteld op basis van de verwachting van de prijsontwikkeling van het BBP.

Overboekingen van/naar HGIS

Deze reeks is een optelling van overboekingen van verschillende departementale begrotingen. De grootste mutatie die hieraan ten grondslag ligt is de overboeking aangaande het financieel convenant van de marechaussee van de Buitenlandse Zaken begroting naar de Defensiebegroting in 2022.

Desalderingen

Dit betreft een desaldering voor consulaire informatiesystemen, materiële uitgaven en diverse ondersteunende activiteiten.

Eindejaarsmarge HGIS inclusief middelenafspraak

De HGIS-eindejaarsmarge inclusief de middelenafspraak huisvesting wordt in de jaren 2022, 2023 en 2024 toegevoegd aan de begroting van Buitenlandse Zaken en conform HGIS-besluitvorming doorverdeeld naar de betreffende departementen.

Niet belastingontvangsten

Technische mutaties voorjaarsnota

Desalderingen

Dit betreft een desaldering voor consulaire informatiesystemen, materiële uitgaven en diverse ondersteunende activiteiten.

Licence