Base description which applies to whole site

Deltafonds

Tabel 66

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

65. Deltafonds - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

1.328,4

1.711,9

1.484,6

1.356,6

1.374,0

1.448,6

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

20,0

43,3

102,2

201,7

41,7

41,3

Instandhouding infrastructuur

20,0

40,0

100,0

200,0

40,0

40,0

Wind op Zee

0,0

3,3

2,2

1,7

1,7

1,3

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

178,9

51,6

136,9

200,4

61,3

0,4

Kasschuif Afsluitdijk

‒ 122,4

51,2

135,4

200,0

61,0

0,0

Schade Limburg

12,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Eindejaarsmarge

279,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Desaldering

0,1

0,0

0,0

0,0

‒ 0,1

0,0

Diversen

8,9

0,4

1,5

0,4

0,4

0,4

       

Stand Voorjaarsnota

1.527,3

1.806,8

1.723,7

1.758,6

1.477,0

1.490,2

Tabel 67

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

65. Deltafonds - Niet-belastingontvangsten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

167,0

143,5

144,1

140,0

158,2

159,2

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

290,5

0,0

0,0

0,0

‒ 0,1

0,0

Eindejaarsmarge

‒ 6,5

     

Desaldering

0,1

0,0

0,0

0,0

‒ 0,1

0,0

Technische mutatie

286,0

     

Diversen

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Stand Voorjaarsnota

457,5

143,5

144,1

140,0

158,1

159,2

Mutaties besluitvorming Voorjaarsnota

Instandhouding infrastructuur

De middelen voor instandhouding infrastructuur worden tot en met 2025 volledig overgeheveld. Voor 2026 tot en met 2030 wordt 40 miljoen per jaar overgeheveld voor Vervanging&Renovatie. Deze middelen worden overgeheveld naar het reserveringsartikel op het Deltafonds. In 2022 start een audit die opties in kaart moet brengen die de minister van IenW en het kabinet in staat stellen om de keuzes te maken die een duurzame instandhouding met het beschikbare budget mogelijk maken. Hiermee werkt het ministerie van IenW binnen het nieuwe financiële kader toe naar een structurele en duurzame oplossing voor instandhouding.

Wind op zee

De middelen voor Wind op zee worden overgeheveld naar het Deltafonds.

Technische mutaties Voorjaarsnota

Kasschuif Afsluitdijk

Met deze kasschuif wordt de risicoreservering voor het project Afsluitdijk uit 2034 naar de jaren 2022-2026 gehaald.

Schade Limburg

Rijkswaterstaat wordt vergoed voor gemaakte kosten in de afhandeling van de schade als gevolg van de overstroming in Limburg.

Eindejaarsmarge

Het voordelige saldo over 2021 wordt toegevoegd aan het Deltafonds.

Desaldering

Er worden diverse desalderingen doorgevoerd om de niet-belastingontvangsten aan te sluiten met de uitgaven.

Technische mutatie

Deze mutatie is nodig om de ontvangsten- en de uitgavenmutaties van de eindejaarsmarge binnen het fonds op elkaar aan te sluiten.

Diversen

Er worden diverse overboekingen binnen het Deltafonds doorgevoerd om de uitgaven en ontvangsten aan te sluiten op de kasramingen.

Licence