Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 9 - BELASTING - EN PREMIEONTVANGSTEN

Tabel 103 Meerjarige raming belastingen en premies op EMU-basis (in miljoenen euro)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Indirecte belastingen

104.140

111.713

117.749

122.189

126.206

129.574

Invoerrechten

4.574

4.761

4.978

5.176

5.313

5.394

Omzetbelasting

69.600

74.037

76.594

79.505

81.849

84.270

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.839

1.744

1.909

2.187

2.744

2.846

Accijnzen

11.491

12.697

13.179

13.298

13.463

13.562

Overdrachtsbelasting

4.965

5.435

6.146

6.464

6.804

7.161

Assurantiebelasting

3.365

3.500

3.665

3.830

3.945

4.064

Motorrijtuigenbelasting

4.299

4.443

4.543

4.658

4.928

5.105

Belastingen op een milieugrondslag

2.224

3.808

5.432

5.757

5.833

5.835

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

281

596

606

615

623

631

Belasting op zware motorrijtuigen

219

218

222

226

229

232

Verhuurderheffing

808

0

0

0

0

0

Bankbelasting

474

474

474

474

474

474

       

Directe belastingen en premies volksverzekeringen

158.992

171.437

172.418

181.830

188.886

196.179

Loon- en inkomensheffing

115.032

119.767

125.743

133.354

138.975

144.677

Dividendbelasting

4.871

7.524

5.332

5.503

5.802

6.036

Kansspelbelasting

516

537

579

628

659

694

Vennootschapsbelasting

35.900

40.786

37.812

39.245

40.237

41.439

Bronbelasting op rente en royalty's

47

1

1

1

1

1

Schenk- en erfbelasting

2.626

2.822

2.951

3.098

3.213

3.332

       

Overige belastingontvangsten

193

195

195

195

195

165

       

Totaal belastingen en premies volksverzekeringen

263.326

283.346

290.362

304.214

315.287

325.918

       

Premies werknemersverzekeringen

74.852

82.288

85.115

89.870

93.520

98.084

waarvan zorgpremies

46.607

52.920

53.909

57.297

59.726

63.024

       

Totaal belasting- en premieontvangsten

338.177

365.634

375.476

394.084

408.807

424.002

Tabel 104 Detailraming belastingen en premies 2022 op EMU-basis (in miljoenen euro)
 

Miljoenennota 2022

Voorjaarsnota 2022

Verschil

Indirecte belastingen

104.433

104.140

‒ 294

Invoerrechten

3.749

4.574

825

Omzetbelasting

67.492

69.600

2.108

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2.000

1.839

‒ 161

Accijnzen

12.111

11.491

‒ 620

- Accijns van lichte olie

4.269

3.872

‒ 396

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.826

3.339

‒ 487

- Tabaksaccijns

2.850

3.091

241

- Alcoholaccijns

362

381

20

- Bieraccijns

448

444

‒ 4

- Wijnaccijns

356

363

7

Overdrachtsbelasting

4.298

4.965

667

Assurantiebelasting

3.409

3.365

‒ 44

Motorrijtuigenbelasting

4.240

4.299

59

Belastingen op een milieugrondslag

4.729

2.224

‒ 2.505

- co2-heffing

0

0

0

- Afvalstoffenbelasting

241

248

7

- Energiebelasting

4.048

1.555

‒ 2.493

- Waterbelasting

315

330

15

- Brandstoffenheffingen

1

1

0

- Vliegbelasting

125

91

‒ 34

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

280

281

2

Belasting op zware motorrijtuigen

218

219

1

Verhuurderheffing

1.460

808

‒ 652

Bankbelasting

447

474

27

    

Directe belastingen en premies volksverzekeringen

118.060

117.939

‒ 121

Inkomstenbelasting

12.057

6.634

‒ 5.423

Loonbelasting

64.790

67.345

2.555

Dividendbelasting

7.107

4.871

‒ 2.237

Kansspelbelasting

509

516

7

Vennootschapsbelasting

31.121

35.900

4.779

Bronbelasting op rente en royalty's

0

47

47

Schenk- en erfbelasting

2.476

2.626

151

    

Overige belastingontvangsten

303

193

‒ 110

waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

151

151

0

    

Totaal belastingen

222.795

222.272

‒ 523

    

Premie volksverzekeringen

38.214

41.053

2.839

Premies werknemersverzekeringen

73.099

74.852

1.753

waarvan zorgpremies

46.368

46.607

239

    

Totaal belasting- en premieontvangsten

334.108

338.177

4.069

Tabel 105 Detailraming belastingen en premies 2022 op kasbasis (in miljoenen euro)
 

Miljoenennota 2022

Voorjaarsnota 2022

Verschil

Indirecte belastingen

103.083

103.672

589

Invoerrechten

3.738

4.506

768

Omzetbelasting

66.140

69.378

3.238

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2.007

1.841

‒ 165

Accijnzen

12.166

11.385

‒ 781

- Accijns van lichte olie

4.291

3.847

‒ 444

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.837

3.341

‒ 497

- Tabaksaccijns

2.867

3.012

145

- Alcoholaccijns

362

384

22

- Bieraccijns

453

444

‒ 8

- Wijnaccijns

356

358

2

Overdrachtsbelasting

4.267

4.669

402

Assurantiebelasting

3.393

3.340

‒ 53

Motorrijtuigenbelasting

4.238

4.258

20

Belastingen op een milieugrondslag

4.730

2.516

‒ 2.215

- co2-heffing

0

0

0

- Afvalstoffenbelasting

241

256

14

- Energiebelasting

4.049

1.850

‒ 2.199

- Waterbelasting

314

327

12

- Brandstoffenheffingen

1

1

0

- Vliegbelasting

125

83

‒ 42

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

279

283

4

Belasting op zware motorrijtuigen

217

214

‒ 3

Verhuurderheffing

1.460

808

‒ 652

Bankbelasting

447

474

27

    

Directe belastingen en premies volksverzekeringen

119.739

118.695

‒ 1.045

Inkomstenbelasting

12.644

7.143

‒ 5.501

Loonbelasting

65.700

67.394

1.694

Dividendbelasting

7.107

4.871

‒ 2.237

Kansspelbelasting

523

534

11

Vennootschapsbelasting

31.289

36.056

4.767

Bronbelasting op rente en royalty's

0

71

71

Schenk- en erfbelasting

2.476

2.626

151

    

Overige belastingontvangsten

303

194

‒ 109

waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

151

151

0

    

Totaal belastingen op kasbasis

223.126

222.561

‒ 565

KTV belastingen (aansluiting naar EMU)

‒ 331

‒ 288

42

    

Premies volksverzekeringen op kasbasis

37.571

40.845

3.274

KTV premies vvz (aansluiting naar EMU)

643

208

‒ 435

Premies werknemersverzekeringen

73.719

75.301

1.582

waarvan zorgpremies

46.368

46.607

239

KTV premies wnvz (aansluiting naar EMU)

‒ 620

‒ 449

171

    

Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis

334.108

338.177

4.069

Licence