Base description which applies to whole site
+

BIJLAGE 11 - INKOMSTENKADER

Tabel 107 Maatregelen coalitieakkoord in inkomstenkader

in standen, in mln. - is saldoverslechterend = lastenverlichting

2022

2023

2024

2025

1. Bedrijven en ondernemers

    

Box 2

0

‒ 6

‒ 6

‒ 6

BOR

0

0

0

0

ZA

0

86

172

258

Grondslag Vpb

0

1.000

1.000

1.000

2. Vermogen

    

Invoering werkelijk rendement box 3 

0

0

0

0

Belasten verhuurd vastgoed box 3 (leegwaarderatio)

0

100

100

100

Niet doorvoeren verhoging heffingvrij vermogen box 3

0

‒ 100

‒ 200

‒ 300

Afschaffen schenkingsvrijstelling eigen woning

0

0

8

16

OVB niet-woningen (8% naar 9%)

0

392

392

392

3. Varia

    

Tabaksaccijns (naar ca. 10 euro voor een pakje)

0

145

388

484

Afschaffen middelingsregeling

0

62

123

185

Aanscherpen verbruiksbelasting niet-alcoholische dranken

0

300

300

300

Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding

0

0

‒ 200

‒ 400

4. Zorg

    

Effect IAB premie

0

161

22

‒ 3

Effect nominale premie en zorgtoeslag

0

187

220

380

Lastencompensatie premie-effecten burgers (TES)

0

‒ 243

‒ 227

‒ 378

Lastencompensatie premie-effecten bedrijven (aof)

0

‒ 104

‒ 13

3

5. Overige lasten

    

IACK dekking (nieuwe gevallen na 2024)

0

0

0

62

Afschaffen verhuurderheffing vanaf 2023

 

‒ 521

‒ 792

‒ 1.191

Zorgtoeslag (ZT)

    

w.v. Steilere afbouw ZT (WML-HT pakket)

0

0

151

281

w.v. Terugdraaien steilere afbouw ZT

0

0

‒ 151

‒ 281

Arbeidskorting (AK)

    

w.v. Terugdraaien doorwerking WML op AK

0

0

25

8

w.v. Verhoging AK

0

‒ 3.211

‒ 3.211

‒ 3.211

w.v. Afbouw AK

0

438

438

438

Tarief eerste schijf (TES)

    

w.v. TES (WML-HT pakket)

0

0

0

45

w.v. Verhogen TES

0

198

198

539

Verkorten eerste schijf

0

234

234

234

Ouderenkorting verhogen

0

‒ 164

‒ 402

‒ 636

Jonggehandicaptenkorting halveren

0

0

56

111

6. Klimaatlasten

    

Industrie (ETS en Non-ETS)

    

Aanscherpen CO2-heffing industrie

0

0

0

0

Oplopende CO2 minimumprijs (moet bodem in de markt zonder dat hij gaat werken als vlakke heffing)

0

0

0

0

Tariefstructuur energiebelasting EB (Fit for 55) (gas en elektra)

0

250

500

500

Verlagen tarief ODE 2e en 3e schijf (elektra)

0

‒ 288

‒ 500

‒ 500

Afschaffen vrijstellingen EB – mineralogische en metallurgische procedés

0

0

0

78

Gebouwde omgeving

    

Schuif energiebelasting 1e schijf (van elektriciteit)

    

w.v. 1e schijf gas (+5,23 ct)

0

227

275

320

w.v. 1e schijf elektriciteit (-5,23 ct)

0

‒ 474

‒ 580

‒ 684

Bijmengverplichting groen gas (20%)

0

0

0

0

Compensatie energierekening groen gas

0

‒ 225

‒ 225

‒ 225

Landbouw en landgebruik

    

Beperken inputvrijstelling WKK

0

0

0

100

Afschaffen verlaagd tarief glastuinbouw

0

0

0

48

Mobiliteit

    

MRB++ EV/Fossiel (km-stand)

0

0

0

0

Vrijstelling bpm bestelauto naar 0% in 2026

0

0

234

371

Verhogen vliegbelasting

0

333

435

431

Infrastructuur en innovatie

    

Verhogen budget EIA

0

‒ 50

‒ 50

‒ 50

Verhogen budget MIA/VAMIL

0

0

0

‒ 30

Overig

    

Loslaten koppeling SDE en ODE

0

0

0

0

Licence