Base description which applies to whole site

4.5 Fondsen

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er nieuwe begrotingsfondsen worden opgericht voor het klimaat en landbouw, natuur en stikstof. Een begrotingsfonds is een onderdeel van de Rijksbegroting voor afzonderlijk beheer van bepaalde ontvangsten en uitgaven voor een bepaald doel. Eind 2022 zijn de ontwerp Instellingswetten voor het Tijdelijke wet Klimaatfonds en de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur ter behandeling bij de Tweede Kamer ingediend. De wetsvoorstellen regelen onder meer de doelstellingen, beheerders en de aard van de uitgaven ten laste van de begrotingsfondsen. Beide begrotingsfondsen worden pas ingesteld als het parlement heeft ingestemd met de ontwerp instellingswetten. Indien het parlement beide ontwerp Instellingswetten uiterlijk vóór 1 juli a.s. aanneemt, dan kan op Prinsjesdag 2023 de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2024 voor deze begrotingsfondsen worden ingediend. De begrotingsfondsen worden dan op 1 januari 2024 operationeel.

Licence