Base description which applies to whole site

6.1 Uitgaven

De volgende vier figuren laten zien hoe de uitgaven zich ontwikkelen in de jaren 2023 tot en met 2027. De blauwe lijn laat de uitgaven zoals gepresenteerd in de Miljoenennota 2023 zien. De rode lijn geeft de meest recente inschatting voor de komende jaren weer. Ten opzichte van de Miljoenennota 2023 bevat deze lijn de meest recente economische ramingen van het CPB en de uitkomsten van de voorjaarsbesluitvorming. De grootste stijging wordt veroorzaakt door doorwerking van hogere loon- en prijsontwikkeling.

Figuur 6 Horizontale ontwikkeling uitgavenplafond Rijksbegroting

Figuur 6 laat zien dat de uitgaven onder het plafond Rijksbegroting over alle jaren toenemen ten opzichte van de vorige Miljoenennota. Voor een gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling van deze uitgaven sinds Miljoenennota 2023 wordt verwezen naar de deelplafondtoets Rijksbegroting in paragraaf 4.1.1.

Figuur 7 Horizontale ontwikkeling uitgavenplafond Sociale Zekerheid

Figuur 7 laat zien dat de uitgaven ook onder het plafond Sociale Zekerheid over alle jaren toenemen. Voor een gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling van deze uitgaven sinds Miljoenennota 2023 wordt verwezen naar de deelplafondtoets Sociale Zekerheid in paragraaf 4.1.2.

Figuur 8 Horizontale ontwikkeling uitgavenplafond Zorg

Figuur 8 laat zien dat de uitgaven ook onder het plafond Zorg over alle jaren blijven toenemen. Voor een gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling van deze uitgaven sinds Miljoenennota 2023 wordt verwezen naar de deelplafondtoets Zorg in paragraaf 4.1.3.

Figuur 9 Horizontale ontwikkeling uitgavenplafond Investeringen

Figuur 9 laat zien dat de uitgavenontwikkeling onder plafond Investeringen vergelijkbaar is met de uitgavenontwikkeling die bij de vorige Miljoenennota werden verwacht. Voor een gedetailleerd overzicht van de ontwikkeling van deze uitgaven sinds Miljoenennota 2023 wordt verwezen naar de deelplafondtoets Investeringen in paragraaf 4.1.4.

Licence