Base description which applies to whole site

6.2 Uitgaven per begrotingshoofdstuk

Onderstaande tabel laat de meerjarige horizontale ontwikkeling zien van de netto-uitgaven per begrotingshoofdstuk. Het jaar 2022 bevat de realisatiecijfers. Alle jaren zijn exclusief de netto-uitgaven voor Oekraïne. De reserveringen voor departementen die nog op de aanvullende post staan, zijn toebedeeld aan de verschillende begrotingen. Bij enkele begrotingen is gecorrigeerd voor bepaalde posten.20

Tabel 19 Horizontale ontwikkeling per begrotingshoofdstuk (bedragen in miljoenen euro)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verschil 2028-2023 in mld.

Zorg

93.521

103.004

102.642

103.432

105.064

106.666

107.783

4,8

Sociale Zekerheid

83.534

88.833

91.254

92.552

94.826

96.692

97.802

9,0

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

51.123

54.008

54.359

55.249

53.474

53.213

53.087

‒ 0,9

Gemeentefonds en Provinciefonds (incl. accres)

42.777

44.701

45.709

47.773

45.945

47.157

48.526

3,8

Internationale samenwerking (incl. EU-afdrachten)

16.210

15.359

15.788

17.621

17.683

19.914

23.602

8,2

Defensie (incl. DMF)

11.690

14.027

19.448

19.680

19.478

19.138

18.710

4,7

Justitie en Veiligheid

15.141

17.468

17.865

18.389

17.998

16.771

16.478

‒ 1,0

Economische Zaken en Klimaat (incl. NGF)

14.703

9.396

6.787

9.043

12.497

13.632

14.679

5,3

Infrastructuur en Waterstaat (incl. DF en MF)

11.426

13.349

14.109

14.331

14.539

13.710

14.028

0,7

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

7.119

8.902

9.385

8.521

8.334

8.394

8.456

‒ 0,4

Financiën (excl. Nationale Schuld)

7.478

12.160

6.711

7.384

6.660

6.074

6.136

‒ 6,0

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (incl. DGF)

1.870

3.196

3.404

3.536

5.197

4.891

4.924

1,7

Algemene Zaken en De Koning

122

137

140

136

139

139

139

0,0

Totaal

356.715

384.540

387.601

397.647

401.836

406.391

414.352

29,8

20

De begrotingen van VWS en SZW zijn exclusief de rijksbijdragen en de nominale ontwikkeling en inclusief corona (VWS 1,7 miljard en SZW ‒ 0,4 miljard). De meeste begrotingen zijn in prijspeil 2023. De SZW-begroting is weergegeven in prijspeil 2022 en wordt bij Miljoenennota geïndexeerd naar prijspeil 2023. De huurtoeslag bij BZK, de HGIS-uitgaven en de begrotingen voor het Gemeentefonds en het Provinciefonds zijn in lopende prijzen. Bij IenW is gecorrigeerd voor de omvorming van ProRail tot ZBO (per saldo neutraal effect van 8 miljard), bij Defensie voor de reservering ter overgang naar een nieuw pensioenstelsel met begrotingsgefinancierde pensioenen (8,5 miljard) en bij VWS voor de afsluiting van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (effect van 14,5 miljard).

Licence