Base description which applies to whole site

Koninkrijksrelaties

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

196,5

169,7

169,0

186,9

185,6

0,0

       

Besluitvorming

‒ 6,0

10,0

‒ 1,0

‒ 1,0

‒ 1,0

‒ 1,0

Aanpak Klif Sint Eustatius

8,0

11,0

    

Dekking voor Klif Sint Eustatius

‒ 14,0

‒ 1,0

‒ 1,0

‒ 1,0

‒ 1,0

‒ 1,0

       

Technisch

‒ 33,0

54,1

8,9

‒ 7,9

10,5

160,3

Kasschuiven

‒ 29,0

26,6

0,8

0,8

0,8

 

Eindejaarsmarge

12,5

     

Extrapolatie

     

152,7

Loon- en prijsbijstelling

8,5

8,5

8,7

9,8

9,7

7,6

Overboekingen met andere begrotingen

‒ 40,1

0,0

‒ 0,6

‒ 18,5

  

Technisch

15,0

19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Stand Voorjaarsnota 2023

157,4

233,8

176,9

178,0

195,1

159,3

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

1.090,4

48,9

178,6

198,3

122,1

0,0

       

Technisch

77,2

1,1

8,3

5,6

5,6

218,8

Extrapolatie

     

122,1

Raming aflossing liquiditeitsleningen

76

     

Raming aflossing kapitaalleningen

1,2

1,1

8,3

5,6

5,6

96,7

       

Stand Voorjaarsnota 2023

1.167,6

50,0

186,9

203,9

127,7

218,8

Uitgaven

Mutaties Besluitvorming

Aanpak Klif Sint Eustatius

Door erosieproblematiek is er een acute dreiging met betrekking tot een klif op Sint Eustatius, waarbij vallende rotsblokken vitale infrastructuur bedreigen. Deze middelen zijn een ondersteuning aan het Openbaar Lichaam voor de aanpak van deze problematiek.

Dekking Klif Sint Eustatius

Ter dekking voor de klif op Sint Eustatius worden o.a. de vrijgevallen middelen uit de wisselkoersreserve, middelen uit verlopen opdrachten en de post onvoorzien ingezet.

Technische mutaties

Kasschuiven

Dit betreffen o.a. een kasschuif van 9,8 miljoen euro voor onderhoud van onderwijshuisvesting op Curaçao en 16 miljoen euro voor het nieuwbouwtraject van de gevangenis op Sint Maarten.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2023 van de loon- en prijsbijstelling en de extra tranche van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Koninkrijksrelaties.

Overboekingen andere begrotingen

Dit zijn de overboekingen naar andere begrotingen die met technisch voorjaarsloket zijn verwerkt. Dit betreft in 2023 onder andere een overboeking van ca. 18 miljoen euro naar Defensie, als bijdrage aan de inzet van de Koninklijke Marine voor grenstoezicht, en ca. 12 miljoen euro aan ondermijningsmiddelen naar Justitie en Veiligheid voor het Recherchesamenwerkingsteam (RST).

Overige technische mutaties

Dit betreft programma- en apparaatsmutaties met betrekking tot de tijdelijke werkomgeving (TWO) die bij technisch voorjaarloket zijn verwerkt en de plafondcorrectie voor de wisselkoersreserve.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Extrapolatie

Ter invoeging van een nieuw begrotingsjaar in de meerjarige begrotingsperiode zijn de begrotingstanden 2027 geëxtrapoleerd naar 2028.

Raming aflossing liquiditeitsleningen

Jaarlijks worden de aflossingen op de liquiditeitsleningen van aruba, Curacao en Sint Maarten hergewaardeerd tegen de actuele wisselkoers plus toevoeging laatste jaar.

Raming aflossing kapitaalleningen

Jaarlijks worden ook de aflossingen op de kapitaalleningen van aruba, Curacao en Sint Maarten hergewaardeerd tegen de actuele wisselkoers plus toevoeging laatste jaar.

Licence