Base description which applies to whole site

Algemene Zaken

Tabel 26

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

89,9

88,6

88,3

91,0

91,0

0,0

       

Technisch

4,0

8,0

5,3

5,5

5,5

96,6

Kasschuiven

‒ 2,7

2,7

    

Eindejaarsmarge

0,8

     

Extrapolatie

     

91,0

Loonbijstelling

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Prijsbijstelling

2,0

1,9

1,9

2,1

2,1

2,1

Aanvullende prijsbijstelling

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

Overboekingen met andere begrotingen

0,4

0,0

0,0

   

Technisch

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

       

Stand Voorjaarsnota 2023

93,8

96,7

93,6

96,6

96,6

96,6

Tabel 27

In miljoenen euro's

2023

2024

2025

2026

2027

2028

       

Stand Miljoenennota 2023

7,6

7,6

7,5

7,5

7,5

0,0

       

Technisch

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

7,8

Extrapolatie

     

7,5

Technisch

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

       

Stand Voorjaarsnota 2023

7,9

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

Uitgaven

Technisch

Kasschuiven

Deze post betreft een kasschuif voor de tijdelijke verhuizing van het ministerie van Algemene Zaken. Omdat de verhuizing in 2024 aanvangt, worden de hiervoor gereserveerde middelen in 2023 overgeheveld naar 2024.

Extrapolatie

Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2028 toegevoegd aan de begroting van Algemene Zaken.

Loonbijstelling

De tranche 2023 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken.

Prijsbijstelling

De tranche 2023 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken.

Aanvullende prijsbijstelling

Een aanvullende tranche prijsbijstelling over het jaar 2022 wordt overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken om te corrigeren voor de substantiële prijsontwikkelingen sinds de Voorjaarsnota 2022.

Overboekingen met andere begrotingen

Deze post bestaat uit meerdere mutaties. De grootste mutatie betreft een overboeking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) voor het informatiehuishoudingsbudget van de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van ongeveer 0,4 miljoen euro.

Technisch

Deze post bestaat uit een herschikking binnen artikel 1 ‘Eenheid van het Regeringsbeleid’ voor een uitbreiding van het onderzoeksbudget van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) van 50.000 euro structureel. Daarnaast bestaat deze post uit diverse loon- en prijsdoorbelastingen.

Niet-belastingontvangsten

Technisch

Extrapolatie

Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2028 toegevoegd aan de begroting van Algemene Zaken.

Technisch

Deze post bestaat uit de ontvangsten als het gevolg van diverse loon- en prijsdoorbelastingen.

Licence