Base description which applies to whole site

BIJLAGE 10 - BELASTING - EN PREMIEONTVANGSTEN

Tabel 112 Meerjarige raming belastingen en premies op EMU-basis (in miljoenen euro)
 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Indirecte belastingen

117.174

123.829

127.168

131.441

135.266

139.616

Invoerrechten

5.046

5.141

5.323

5.526

5.747

5.976

Omzetbelasting

77.484

80.569

82.617

85.287

88.040

90.883

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.538

1.552

1.905

2.263

2.318

2.045

Accijnzen

11.015

12.894

12.886

13.099

13.153

13.344

Overdrachtsbelasting

4.918

5.361

5.686

6.158

6.652

7.185

Assurantiebelasting

3.587

3.658

3.759

3.827

3.909

3.976

Motorrijtuigenbelasting

4.561

4.884

4.901

5.250

5.423

5.568

Belastingen op een milieugrondslag

7.909

8.395

8.702

8.634

8.620

9.226

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

294

698

709

714

720

726

Belasting op zware motorrijtuigen

204

204

207

209

211

214

Bankbelasting

473

473

473

473

473

473

Inframarginale heffing

146

0

0

0

0

0

       

Directe belastingen en premies volksverzekeringen

177.593

188.958

192.188

201.918

211.234

220.567

Loon- en inkomensheffing

125.162

127.936

137.444

145.602

153.092

160.426

Dividendbelasting

6.328

8.590

6.533

7.007

7.378

8.084

Kansspelbelasting

898

940

1.003

1.062

1.130

1.214

Vennootschapsbelasting

42.565

48.804

44.454

45.392

46.677

47.775

Bronbelasting op rente en royalty's

45

32

26

14

3

1

Schenk- en erfbelasting

2.597

2.656

2.727

2.842

2.954

3.067

       

Overige belastingontvangsten

378

371

371

371

371

341

       

Totaal belastingen en premies volksverzekeringen

295.146

313.158

319.727

333.729

346.871

360.524

       

Premies werknemersverzekeringen

84.897

89.914

95.818

100.792

105.527

109.987

waarvan zorgpremies

52.491

55.324

59.395

62.579

65.699

68.474

       

Totaal belasting- en premieontvangsten

380.043

403.072

415.545

434.521

452.398

470.511

Tabel 113 Detailraming belastingen en premies 2022 op EMU-basis (in miljoenen euro)
 

Miljoenennota 2023

Voorjaarsnota 2023

Verschil

Indirecte belastingen

113.489

117.174

3.685

Invoerrechten

4.835

5.046

211

Omzetbelasting

77.767

77.484

‒ 283

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.661

1.538

‒ 123

Accijnzen

11.492

11.015

‒ 477

- Accijns van lichte olie

3.872

3.922

50

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.353

3.172

‒ 182

- Tabaksaccijns

3.079

2.741

‒ 338

- Alcoholaccijns

385

380

‒ 6

- Bieraccijns

451

466

14

- Wijnaccijns

351

336

‒ 15

Overdrachtsbelasting

5.578

4.918

‒ 661

Assurantiebelasting

3.531

3.587

56

Motorrijtuigenbelasting

4.519

4.561

42

Belastingen op een milieugrondslag

2.839

7.909

5.071

- co2-heffing

0

0

0

- Afvalstoffenbelasting

273

258

‒ 15

- Energiebelasting

1.680

6.725

5.046

- Waterbelasting

354

335

‒ 19

- Brandstoffenheffingen

1

1

0

- Vliegbelasting

531

591

59

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

576

294

‒ 282

Belasting op zware motorrijtuigen

220

204

‒ 17

Verhuurderheffing

0

0

0

Bankbelasting

471

473

2

Inframarginale heffing

0

146

146

    

Directe belastingen

128.654

137.010

8.356

Inkomstenbelasting

10.703

10.909

206

Loonbelasting

69.492

73.670

4.177

Dividendbelasting

6.463

6.328

‒ 136

Kansspelbelasting

828

898

70

Vennootschapsbelasting

38.561

42.565

4.003

Bronbelasting op rente en royalty's

0

45

45

Schenk- en erfbelasting

2.606

2.597

‒ 10

    

Overige belastingontvangsten

292

378

86

waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

225

225

0

    

Totaal belastingen

242.435

254.562

12.128

    

Premie volksverzekeringen

41.324

40.584

‒ 740

Premies werknemersverzekeringen

82.678

84.897

2.219

waarvan zorgpremies

51.503

52.491

988

    

Totaal belasting- en premieontvangsten

366.436

380.043

13.607

Tabel 114 Detailraming belastingen en premies 2022 op kasbasis (in miljoenen euro)
 

Miljoenennota 2023

Voorjaarsnota 2023

Verschil

Indirecte belastingen

112.563

116.120

3.556

Invoerrechten

4.821

4.959

138

Omzetbelasting

76.931

77.153

221

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.668

1.566

‒ 102

Accijnzen

11.484

11.100

‒ 385

- Accijns van lichte olie

3.869

3.921

52

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.362

3.190

‒ 172

- Tabaksaccijns

3.062

2.797

‒ 265

- Alcoholaccijns

385

378

‒ 8

- Bieraccijns

455

472

16

- Wijnaccijns

351

343

‒ 8

Overdrachtsbelasting

5.666

4.985

‒ 682

Assurantiebelasting

3.520

3.555

35

Motorrijtuigenbelasting

4.510

4.539

29

Belastingen op een milieugrondslag

2.720

7.298

4.578

- co2-heffing

0

0

0

- Afvalstoffenbelasting

274

260

‒ 14

- Energiebelasting

1.568

6.184

4.617

- Waterbelasting

352

331

‒ 22

- Brandstoffenheffingen

1

1

0

- Vliegbelasting

524

522

‒ 3

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

551

290

‒ 261

Belasting op zware motorrijtuigen

220

201

‒ 18

Verhuurderheffing

0

0

0

Bankbelasting

471

473

2

Inframarginale heffing

0

0

0

    

Directe belastingen

129.621

138.247

8.626

Inkomstenbelasting

10.892

11.214

323

Loonbelasting

70.050

74.257

4.207

Dividendbelasting

6.463

6.328

‒ 136

Kansspelbelasting

854

959

105

Vennootschapsbelasting

38.756

42.841

4.086

Bronbelasting op rente en royalty's

0

51

51

Schenk- en erfbelasting

2.606

2.597

‒ 10

    

Overige belastingontvangsten

292

369

77

waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

225

225

0

    

Totaal belastingen op kasbasis

242.476

254.735

12.259

    

Premies volksverzekeringen op kasbasis

41.834

41.229

‒ 605

Premies werknemersverzekeringen

83.240

85.613

2.373

    

Totaal belasting- en premieontvangsten op kasbasis

367.550

381.578

14.028

Licence