Base description which applies to whole site

BIJLAGE 9 - FISCALE SLEUTELTABEL

De sleutels geven het budgettaire effect weer als een maatregel in 2025 wordt ingevoerd. Aangegeven is het effect van het verhogen van een tarief/korting, tenzij anders aangegeven. Verlagen geeft ongeveer hetzelfde budgettaire effect maar met omgekeerd teken tenzij apart vermeld, (+ = opbrengst; - = derving). De sleutels zijn niet optelbaar en slechts een indicatie van de budgettaire opbrengsten / kosten. De sleutels houden daar waar relevant rekening met eerste-ordegedragseffecten.

Tabel 57 Fiscale sleuteltabel
 

Niveau 2025

per eenheid

Opbrengst per eenheid (€ mln)

Box 1

   

Tarief

   

Basistarief (gecombineerd)

37,05%

1%-punt

4730

Toptarief

49,50%

1%-punt

429

Aftrektarief tariefmaatregel verhogen

37,05%

1%-punt

‒ 167

    

Schijflengtes (eindpunt hogere schijfgrenzen blijven hetzelfde)

   

Verlengen grens premie volksverzekeringen (a)

€ 38.470 (€ 40.542)

€ 1.000

‒ 141

Verlengen schijf basistarief

€ 76.892

€ 1.000

‒ 382

    

Heffingskortingen

   

Algemene heffingskorting

€ 3.406

€ 100

‒ 813

Afbouwpunt algemene heffingskorting

€ 25.135

€ 1.000

‒ 526

Arbeidskorting: maximum

€ 5.604

€ 100

‒ 504

Arbeidskorting: generiek

€ 981 / € 5.226 / € 5.604

€ 100

‒ 779

Afbouwpunt arbeidskorting

€ 42.574

€ 1.000

‒ 218

Afbouwpercentage arbeidskorting

6,51%

1%-punt

917

Ouderenkorting

€ 2.037

€ 100

‒ 191

Afbouwpunt ouderenkorting

€ 45.353

€ 1.000

‒ 40

Afbouwpercentage ouderenkorting

15%

1%-punt

15

Alleenstaande ouderenkorting

€ 531

€ 100

‒ 104

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 2.989

€ 100

‒ 39

Opbouw inkomensafhankelijke combinatiekorting

11,45%

1%-punt

‒ 11

Jonggehandicaptenkorting

€ 910

€ 100

‒ 28

    

Overig

   

Eigenwoningforfait tot € 1.330.000

0,35%

0,05%-punt

371

Eigenwoningforfait vanaf € 1.330.000

2,35%

0,05%-punt

4,4

    

Box 2

   

Schijfgrens op € 67.000

   

Tarief lage schijf

24,5%

1%-punt

111

Tarief hoge schijf

33%

1%-punt

110

    

Box 3

   

Belastingtarief verhogen

36%

1%-punt

171

Heffingsvrij vermogen verhogen

€ 58.026

€ 1.000

‒ 28

Heffingsvrij vermogen verlagen

€ 58.026

€ 1.000

28

Heffingskorting groen beleggen

0,70%

0,10%

‒ 4

    

Schenk- en erfbelasting

   

tarief

   

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

   

0 ‒ € 154.349

10%

1%-punt

95

€ 154.349 en meer

20%

1%-punt

50

Tariefgroep 1a ((achter)kleinkinderen)

   

0 ‒ € 154.349

18%

1%-punt

2,8

€ 154.349 en meer

36%

1%-punt

1,2

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

   

0 ‒ € 154.349

30%

1%-punt

24

€ 154.349 en meer

40%

1%-punt

12

schijflengte

   

Verlengen eerste schijf

€ 154.349

€ 10.000

‒ 30

Verkorten eerste schijf

€ 154.349

€ 10.000

34

    

VPB

   

Schijfgrens op € 200.000

   

Tarief eerste schijf

19%

1%-punt

552

Tarief hoogste schijf

25,8%

1%-punt

1.118

Innovatiebox (b)

9%

1%-punt

148

    

Zelfstandigen

   

Zelfstandigenaftrek

€ 2.470

€ 100

‒ 34

Startersafrek

€ 2.123

€ 100

‒ 6

MKB-winstvrijstelling

12,03%

1%-punt

‒ 139

    

WBSO

   

Tarief eerste schijf niet-starters

32%

1%-punt

18

Tarief eerste schijf starters

40%

1%-punt

1

Drempel verhogen

€ 350.000

€ 25.000

9

Tarief tweede schijf

16%

1%-punt

51

    

Belastingen van rechtsverkeer

   

Overdrachtsbelasting verlaagd tarief hoofdbewoning verhogen

2%

0,5%-punt

215

Overdrachtsbelasting verlaagd tarief hoofdbewoning verlagen

2%

0,5%-punt

‒ 229

Overdrachtsbelasting basistarief verhogen

10,4%

0,5%-punt

106

Overdrachtsbelasting basistarief verlagen

10,4%

0,5%-punt

‒ 108

Assurantiebelasting tarief

21%

1%-punt

184

    

BTW tarief

   

Algemeen tarief

21%

1%-punt

3308

Lage tarief

9%

1%-punt

1338

    

Energiebelasting (EB)

   

Aardgas in eurocenten per m3

eurocent

  

0 ‒ 1.000

60,73

1 cent

53

1.000-170.000

60,73

1 cent

30

170.000 ‒ 1 mln

38,68

1 cent

10

1 mln ‒ 10 mln

24,93

1 cent

22

> 10 mln

6,60

1 cent

30

    

Elektriciteit in eurocenten per kWh

eurocent

  

0 ‒ 2.900

10,16

1 cent

157

2.900- 10.000

10,16

1 cent

17

10.000 ‒ 50.000

6,94

1 cent

67

50.000 ‒ 10 mln

3,87

1 cent

310

> 10 mln (zakelijk gebruik)

0,32

1 cent

233

Verhogen belastingvermindering EB per aansluiting

524,91

€ 10

‒ 86

    

Motorrijtuigenbelasting (rijksdeel)

divers

1%

50

    

Brandstofaccijnzen per liter

eurocent

  

Benzineaccijns (ongelood)

97,480

1 cent

43

Dieselaccijns (zwavelvrij)

63,653

1 cent

46

LPG-accijns (d = 0,54 kg/l)

23,001

1 cent

3

    

Alcoholaccijns per liter (d)

eurocent

  

Gedistilleerd (per liter ad 100%)

divers

10%

32

Bier

divers

10%

35

Wijn

divers

10%

28

    

Tabaksaccijns (e)

   

Sigaretten (per pakje van 20 stuks)

7,81

€ 0,05 p/p

11

Shag (per pakje van 50 gram)

17,35

€ 0,05 p/p

2

    

(a) Tussen haakjes staat het bedrag dat geldt voor personen geboren vóór 1-1-1946

   

(b) Voor de innovatiebox-sleutel is een eerste-ordegedragseffect van 20% gehanteerd.

   

(c) Bij alcoholaccijns is een eerste-ordegedragseffect van 20% gehanteerd.

   

(d) Bij de tabaksaccijns is een eerste-ordegedragseffect van 40% gehanteerd.

   

Bij grotere beleidswijzigingen wordt met een hoger eerste-ordegedragseffect gerekend.

   
    

Versie april 2024

   
Licence