Base description which applies to whole site

BIJLAGE 8 - BELASTING - EN PREMIEONTVANGSTEN

Tabel 54 Meerjarige raming belastingen en premies op EMU-basis (in miljoenen euro)
 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Indirecte belastingen

116.967

122.850

127.860

131.857

136.269

140.925

Invoerrechten

4.584

4.770

4.994

5.207

5.433

5.669

Omzetbelasting

78.261

81.510

85.063

88.048

91.628

95.353

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.467

2.042

2.330

2.458

2.492

2.488

Accijnzen

12.641

13.856

14.156

14.236

14.286

14.324

Overdrachtsbelasting

3.625

3.752

3.851

4.058

4.287

4.500

Assurantiebelasting

3.742

3.873

3.996

4.116

4.235

4.353

Motorrijtuigenbelasting

4.869

4.946

5.439

5.586

5.696

5.831

Belastingen op een milieugrondslag

6.083

6.558

6.478

6.586

6.640

6.825

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

699

724

732

739

746

754

Belasting op zware motorrijtuigen

208

210

213

215

218

220

Bankbelasting

608

608

608

608

608

608

Inframarginale heffing

179

0

0

0

0

0

       

Directe belastingen en premies volksverzekeringen

193.319

202.155

209.511

217.819

226.381

235.841

Loon- en inkomensheffing

136.385

144.193

149.961

157.424

164.604

172.403

Dividendbelasting

6.309

7.492

7.828

7.993

8.206

8.382

Kansspelbelasting

1.023

1.078

1.123

1.183

1.255

1.311

Vennootschapsbelasting

46.397

46.102

47.293

47.882

48.919

50.274

Bronbelasting op rente en royalty's

59

55

33

12

1

1

Schenk- en erfbelasting

3.146

3.235

3.273

3.325

3.397

3.471

Solidariteitsbijdrage

0

0

0

0

0

0

       

Overige belastingontvangsten

431

409

407

404

401

398

       

Totaal belastingen en premies volksverzekeringen

310.717

325.414

337.778

350.081

363.051

377.164

       

Premies werknemersverzekeringen

90.875

96.488

100.809

106.262

110.535

115.342

waarvan zorgpremies

55.659

59.265

62.085

65.064

67.884

71.192

       

Totaal belasting- en premieontvangsten

401.592

421.902

438.587

456.343

473.586

492.506

Tabel 55 Detailraming belastingen en premies 2024 op EMU-basis (in miljoenen euro)
 

Miljoenennota 2024

Voorjaarsnota 2024

Verschil

Indirecte belastingen

121.935

116.967

‒ 4.969

Invoerrechten

4.984

4.584

‒ 400

Omzetbelasting

79.455

78.261

‒ 1.194

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.485

1.467

‒ 18

Accijnzen

13.884

12.641

‒ 1.243

- Accijns van lichte olie

5.164

4.501

‒ 663

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.845

3.354

‒ 491

- Tabaksaccijns

3.533

3.587

54

- Alcoholaccijns

425

407

‒ 19

- Bieraccijns

528

431

‒ 98

- Wijnaccijns

387

360

‒ 26

Overdrachtsbelasting

3.885

3.625

‒ 260

Assurantiebelasting

3.737

3.742

4

Motorrijtuigenbelasting

4.946

4.869

‒ 76

Belastingen op een milieugrondslag

8.184

6.083

‒ 2.101

- co2-heffing

0

6

5

- Afvalstoffenbelasting

273

265

‒ 8

- Energiebelasting

6.831

4.715

‒ 2.116

- Waterbelasting

368

357

‒ 11

- Brandstoffenheffingen

1

0

‒ 1

- Vliegbelasting

710

741

31

- Kolenbelasting

1

0

‒ 1

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

690

699

10

Belasting op zware motorrijtuigen

213

208

‒ 5

Bankbelasting

473

608

135

Inframarginale heffing

0

179

179

    

Directe belastingen

147.522

154.359

6.837

Inkomstenbelasting

11.919

16.928

5.009

Loonbelasting

78.878

80.497

1.619

Dividendbelasting

6.497

6.309

‒ 187

Kansspelbelasting

958

1.023

65

Vennootschapsbelasting

46.241

46.397

155

Bronbelasting op rente en royalty's

71

59

‒ 13

Schenk- en erfbelasting

2.958

3.146

188

Solidariteitsbijdrage

0

0

0

    

Overige belastingontvangsten

364

431

67

waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

256

256

0

    

Totaal belastingen

269.822

271.757

1.935

    

Premie volksverzekeringen

42.074

38.960

‒ 3.114

Premies werknemersverzekeringen

91.047

90.875

‒ 173

waarvan zorgpremies

56.022

55.659

‒ 363

    

Totaal belasting- en premieontvangsten

402.943

401.592

‒ 1.351

Tabel 56 Detailraming belastingen en premies 2024 op kasbasis (in miljoenen euro)
 

Miljoenennota 2024

Voorjaarsnota 2024

Verschil

Indirecte belastingen

122.903

116.752

‒ 6.151

Invoerrechten

4.964

4.523

‒ 441

Omzetbelasting

80.383

78.274

‒ 2.109

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.466

1.466

0

Accijnzen

13.915

12.564

‒ 1.351

- Accijns van lichte olie

5.190

4.488

‒ 702

- Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.876

3.342

‒ 534

- Tabaksaccijns

3.519

3.547

28

- Alcoholaccijns

420

402

‒ 18

- Bieraccijns

530

433

‒ 96

- Wijnaccijns

381

352

‒ 29

Overdrachtsbelasting

3.891

3.599

‒ 292

Assurantiebelasting

3.726

3.743

17

Motorrijtuigenbelasting

4.910

4.849

‒ 61

Belastingen op een milieugrondslag

8.112

6.059

‒ 2.054

- co2-heffing

0

0

0

- Afvalstoffenbelasting

277

271

‒ 6

- Energiebelasting

6.762

4.711

‒ 2.050

- Waterbelasting

367

351

‒ 16

- Brandstoffenheffingen

1

0

‒ 1

- Vliegbelasting

705

725

20

- Kolenbelasting

1

0

‒ 1

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a.

672

682

11

Belasting op zware motorrijtuigen

213

206

‒ 7

Bankbelasting

473

608

135

Inframarginale heffing

179

179

0

    

Directe belastingen

155.115

162.116

7.001

Inkomstenbelasting

12.177

17.135

4.958

Loonbelasting

79.484

81.068

1.584

Dividendbelasting

6.497

9.809

3.313

Kansspelbelasting

1.010

1.069

59

Vennootschapsbelasting

46.475

46.552

76

Bronbelasting op rente en royalty's

81

81

0

Schenk- en erfbelasting

2.958

3.146

188

Solidariteitsbijdrage

6.433

3.257

‒ 3.176

    

Overige belastingontvangsten

364

411

47

waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

256

256

0

    

Totaal belastingen op kasbasis

278.382

279.279

897

    

Premies volksverzekeringen op kasbasis

42.684

39.504

‒ 3.180

Premies werknemersverzekeringen

91.785

91.463

‒ 323

    

Totaal belasting- en premieontvangsten op kasbasis

412.852

410.246

‒ 2.606

Licence