Base description which applies to whole site

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden: Uitgaven

In miljoenen euro

2024

2025

2026

2027

2028

2029

       

Stand Basisstand (Miljoenennota)

4.627

8.933

13.724

17.719

21.567

0

       

Plafondcorrecties

327

‒ 931

‒ 1.688

‒ 2.503

‒ 2.916

‒ 3.078

Loonontwikkeling

329

‒ 929

‒ 1.684

‒ 2.499

‒ 2.910

‒ 3.072

Verwerking aanpassing indexatiesystematiek BES-fonds

‒ 2

‒ 2

‒ 3

‒ 4

‒ 5

‒ 6

       

Loonbijstelling

‒ 4.844

‒ 4.857

‒ 4.838

‒ 4.736

‒ 4.724

‒ 4.697

Loonbijstelling

‒ 4.844

‒ 4.858

‒ 4.839

‒ 4.737

‒ 4.725

‒ 4.697

       

Extrapolatie

     

25.537

Extrapolatie

     

25.537

       

Technisch

‒ 111

352

‒ 84

159

241

‒ 18

Grondslagmutatie

‒ 111

352

‒ 84

159

241

‒ 18

       

Stand Voorjaarsnota

0

3.497

7.114

10.638

14.168

17.744

Uitgaven

Plafondcorrecties

Loonontwikkeling

De loonontwikkeling voor de komende jaren is structureel neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de Miljoenennota 2024. Deze bijstelling volgt uit het Centraal Economisch Plan 2024 (CEP). De ramingen in de CEP worden door het Centraal Planbureau opgesteld en zien op de ontwikkeling in de lonen en de sociale werkgeverslasten.

Verwerking aanpassing indexatiesystematiek BES-fonds

Er is afgesproken om voor het BES-fonds over te stappen naar een nieuw indexatie-systematiek op basis van BBP-cijfers. Dit in plaats van de huidige indexatie op basis van loon- en prijs ontwikkeling. Hiermee sluit de indexatie-systematiek aan op de (nieuwe) systematiek van het Gemeente-en Provinciefonds. Gespiegeld aan het Gemeente-en Provinciefonds zal ook het BES-fonds per 2024 overgaan op de nieuwe wijze van indexatie, waardoor de op Hoofdstuk 81 gereserveerde middelen voor de loonbijstelling voor het BES-fonds vervallen.

Loonbijstelling

Dit betreft de loonbijstellingen tranche 2024 die is overgemaakt naar de departementale begrotingen.

Extrapolatie

Met de extrapolatie wordt de begrotingsstand in het extrapolatiejaar 2029 (t+5) toegevoegd aan de begroting van Arbeidsvoorwaarden.

Technisch

Grondslagmutatie

Als gevolg van de nieuwe begrotingsgrondslagen zoals vastgesteld in Miljoenennota 2024, zijn de loongrondslagen aangepast en vastgesteld. Op basis van deze nieuwe grondslagen wijzigt de bestaande reservering voor de loonbijstelling.

Licence