Base description which applies to whole site

Belastingplan 2024

Om de behandeling van het pakket Belastingplan 2024 in het parlement zo goed mogelijk te ondersteunen is ervoor gekozen om de (fiscale) maatregelen over 15 wetsvoorstellen te verdelen. Het pakket is door deze keuze omvangrijker, in aantal wetten gemeten, dan andere jaren, maar biedt op deze manier meer flexibiliteit voor de behandeling in het parlement. 

Met behulp van bovenstaande inhoudsopgave kunt u snel naar de verschillende wetsvoorstellen navigeren. 

Wetsvoorstel Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

Wetsvoorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Wetsvoorstel Wet compensatie wegens selectie aan de poort

Wetsvoorstel Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Wetsvoorstel Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2024 (OFM 2024)

Wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

Wetsvoorstel Fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

Wetsvoorstel Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

Licence