Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.1. Achtergrond

Het kabinet stelt een pakket tijdelijke maatregelen ter ondersteuning van de woningmarkt voor.

Daarmee wordt mede uitvoering gegeven aan de motie van de leden Weekers en Blanksma-van den Heuvel.2 In deze motie wordt om een aantal fiscale en niet-fiscale maatregelen verzocht vanwege de omzetdaling in de bouwsector en prijsdaling van koopwoningen en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid, het functioneren van de woningmarkt en de economie. De voorstellen beogen de woningmarkt een impuls te geven, enerzijds door de werkgelegenheid in de bouwsector te stimuleren en anderzijds door het uitbreiden van voorzieningen voor belastingplichtigen met dubbele woonlasten. Naast de in de motie genoemde fiscale maatregelen, zijn in dit wetsvoorstel twee aanvullende wijzigingen opgenomen. Het totale pakket maatregelen is aangekondigd bij brief van 30 augustus 201012.

Licence