Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.4. Verlengen tijdelijke willekeurige afschrijving

Het kabinet heeft besloten de zogenoemde tijdelijke willekeurige afschrijving met een jaar te verlengen. Om de liquiditeits- en financieringspositie van bedrijven die voor vervanging- of uitbreidingsinvesteringen staan te verbeteren, heeft het kabinet voor 2009 een tijdelijke willekeurige afschrijving ingevoerd voor investeringen in het belang van de bevordering van de economische ontwikkeling. Vorig jaar is deze maatregel reeds met een jaar verlengd. Om ook ondernemingen die in 2011 investeringen verrichten de mogelijkheid te geven deze versneld af te schrijven en daarmee het bedrijfsleven een extra liquiditeitsimpuls te geven, heeft het kabinet besloten om deze maatregel wederom met een jaar te verlengen. Hiertoe zal binnenkort de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001 worden aangepast.

Licence