Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.5. Tijdelijke verlaging btw-tarief arbeidskosten renovatie woningen

Het kabinet stelt voor het btw-tarief te verlagen van 19% naar 6% voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. Hiermee geeft het invulling aan de hiervoor aangehaalde motie van de leden Weekers en Blanksma-van den Heuvel. Om uitsteleffecten te voorkomen keurt het kabinet vooruitlopend op de in dit wetsvoorstel opgenomen wetswijziging goed dat het verlaagde btw-tarief op desbetreffende diensten al met ingang van 1 oktober 2010 kan worden toegepast. Deze goedkeuring is opgenomen in een beleidsbesluit. De maatregel vervalt per 1 juli 2011.

Licence