Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.1. Algemeen

In dit belastingplan wordt de in gang gezette afbouw van de BPM13 en de daaraan gekoppelde verhoging van de MRB* stilgelegd in verband met het controversieel verklaard zijn van het project Anders Betalen voor Mobiliteit. Gelet op de demissionaire status van dit kabinet worden eerder aangekondigde beleidsvoornemens niet in dit belastingplan uitgewerkt. Zo wordt de in het Belastingplan 2010 aangekondigde differentiatie van de MRB voor dieselauto’s op basis van het al dan niet aanwezig zijn van een affabriekroetfilter (fijn stof uitstoot ten hoogste 5 mg/km) niet in dit belastingplan opgenomen. Het stilzetten van de afbouw van de BPM wordt hierna toegelicht.

Licence