Base description which applies to whole site

ARTIKEL XV

In de Successiewet 1956 komt artikel 33a met ingang van 1 januari 2015 te luiden:

Artikel 33a

De verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, onderdelen 5° en 6°, vindt geen toepassing indien door het kind in een eerder jaar reeds de verhoogde vrijstelling van artikel 33a, zoals dat op 31 december 2014 luidde, is toegepast op een verkrijging van de ouders.

Licence