Base description which applies to whole site

ARTIKEL XVI

In de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt artikel 3 als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid, onderdeel b, vervalt.

2. Het negende lid vervalt.

Licence