Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL III

Onze Minister van Financiën zendt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van artikel II, onderdeel B, aan de Staten Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten in de praktijk van artikel 12a, derde en vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Licence