Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL X

In de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt artikel 11 als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel e, onder 2°, komt te luiden:

  • het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die op grond van objectieve kenmerken niet geschikt zijn voor sportbeoefening;.

2. Het vierde lid komt te luiden:

  • 4. Onder een bouwterrein als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt verstaan onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen.

Licence